Regnskap sameie: Nybegynnerguiden til sameieregnskap (2023)

Styret i et sameie har flere plikter. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å sørge for at sameiet har god økonomi og et ordentlig regnskap.

Post-thumb

Styret i et sameie har flere plikter. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å sørge for at sameiet har god økonomi og et ordentlig regnskap.

Conta vs Fiken

Som styreleder eller styremedlem i et sameie er du ansvarlig for en rekke formaliteter. I denne artikkelen gir vi deg en innføring i de viktigste pliktene og tips som kan gjør jobben enklere.

Styrets ansvar

Styret er valgt for å ivareta beboernes interesser. Det skal gjennomføre vedtakene fra generalforsamlingen eller årsmøtet, samt sørge for en sunn drift av borettslaget.

Dette er blant de viktigste oppgavene til styret:

 • Kreve inn felleskostnader
 • Betale regninger
 • Føre regnskap
 • Avholde styremøter
 • Ivareta kravene til HMS
 • Sørge for vedlikehold av fellesarealer
 • Utarbeide dokumentasjon og sørge for trygg lagring

Mange av disse oppgavene blir normalt satt ut til tjenesteleverandører, men det fristiller ikke styret fra ansvar. Derfor er det viktig at man følger opp arbeidet til tjenesteleverandørene på en god måte.

Plikt til å føre regnskap

I Eierseksjonsloven § 64 heter det at:

«Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.»

Hvis sameiet har flere enn åtte seksjoner skal styret levere tredjepartsopplysninger for boligsameie til Skatteetaten. Sameier med 21 eller flere seksjoner har også regnskapsplikt etter regnskapsloven. Det betyr at virksomheten må utarbeide et årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter.

Hvordan føre regnskap for sameie

I Conta sitt regnskapsprogram er det enkelt for et sameie å føre regnskap, enten de vil gjøre det selv eller få bistand fra en regnskapsfører.

Her kan du sette opp automatisk utsendelse av felleskostnader til flere mottakere, og følge opp betalinger med purring og inkasso. I tillegg gir systemet deg automatisk forslag til hvordan kvitteringer og andre regninger skal bokføres, noe som er en fordel for nybegynnere innen regnskap.

I videoen under kan du se hvordan du fører regnskapet ditt i Conta:

Fordeler med Conta for sameier:

Kom i gang med Conta – Norges smarteste økonomisystem.

Regnskap sameie mal

Det er alltid enklere å føre et regnskap når man vet hvilke kontoer som er vanlige å bruke. I Conta kan du lage din egen mal ved å endre på kontoplanen som ligger i systemet.

Under finner du de mest normale inntekts- og kostnadskontoene i et sameie.

Inntekter i sameiet

I et sameie er det normalt å fakturere for felleskostnader, samt kollektiv TV- og bredbåndsavtale. 

De fleste sameier velger å registrere dette som en vare i økonomisystemet og registrere inntekten mot konto 3200 Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt.I Conta blir fakturaene du sender automatisk registrert som inntekter i regnskapet. Du kan også sette fakturaer på repetisjon, slik at de automatisk går ut hver måned.

Tips! Når sameiere ikke betaler, kan du følge opp ved å sende purring eller inkassovarsel. Se hvordan her.

Kostnader i sameiet

Kostnadssiden av regnskapet til norske sameier er ganske ulik. Likevel er det noen kontoer som går igjen.

Her er noen av de mest brukte kostnadskontoene i norske sameier:

 • 6890 Abonnement for kabel-TV
 • 6360 Vaktmester
 • 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.
 • 6200 Elektrisitet
 • 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
 • 6705 Honorar regnskap
 • 7500 Forsikringspremie

Se hvordan du endrer din kontoplan i Conta her.

Regnskapsfører eller føre regnskap selv i sameie?

Hvis du har tid og anledning til å sette deg inn i hvordan regnskapet skal føres, kan du gjøre jobben selv.

Likevel anbefaler vi at du også inngår en avtale med et regnskapsbyrå som kan hjelpe deg når du har spørsmål eller trenger litt ekstra bistand. Da kan det være smart å be om tilbud fra flere regnskapskontor, slik at du kan føle deg trygg på at du har fått et godt tilbud.

Regnskapsklinikken.no kan du få tilbud fra dyktige regnskapsførere i hele landet – gratis og 100 % uforpliktende. Få opptil 3 gratis tilbud nå.

Regnskapsklinikken

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!