Hva er regnskapspliktig

Å være regnskapspliktig vil si at du må levere årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år. Det gjøres via Altinn.

Å være regnskapspliktig vil si at du må levere årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år. Det gjøres via Altinn.

Årsregnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen eller innehaveren av enkeltpersonforetaket innen 30. juni og skal leveres senest 31. juli. 

Hva er forskjellen på regnskapsplikt og bokføringsplikt?

Regnskapspliktig betyr ikke at du er pliktig til å føre regnskap. Er du bokføringspliktig skal du bokføre regnskap, å bokføre betyr å føre regnskap. Dette gjelder alle aksjeselskap og alle enkeltpersonforetak som tjener over 50 000 kroner i året. 

Regnskapspliktig betyr at du er plikt til å levere årsregnskap. Årsregnskapet skal settes opp etter reglene i regnskapsloven, og må inneholde minimum resultat, balanse og noter. Når du setter opp et årsregnskapet settes som regel opp i et eget årsoppgjørsprogram. 

Årsregnskapet du sender inn blir offentlig tilgjengelig slik at myndigheter, investorer, potensielle ansatte og andre interesserte kan se hvordan det går med bedriften. 

Les mer om forskjellen på regnskapspliktig og bokføringspliktig. 

Hvilke bedrifter har regnskapsplikt?

Alle aksjeselskap har regnskapsplikt og skal sende inn årsregnskap. Noen få enkeltpersonforetak har også regnskapsplikt. Dette gjelder ENK har eiendeler over 20 millioner kroner, eller ansatte som i gjennomsnitt utgjør over 20 årsverk. Det vil si at svært få ENK har regnskapsplikt.

Bokfør regnskapet ditt med Conta! Norges smarteste regnskapsprogram.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!