Regnskapskonto: Hva det er og hvordan den brukes (2024)

Regnskapskontoer fungerer på mange måter som ryggraden i regnskapet. I denne artikkelen gir vi deg en grundig innføring i hva regnskapskontoer er, hvordan de fungerer og hvorfor de er så viktige.

Post-thumb

Regnskapskontoer fungerer på mange måter som ryggraden i regnskapet. I denne artikkelen gir vi deg en grundig innføring i hva regnskapskontoer er, hvordan de fungerer og hvorfor de er så viktige.

bytte til conta sitt regnskapsprogram

I regnskapets komplekse verden spiller regnskapskontoene en viktig rolle.

De fungerer som oppbevaringssteder for økonomiske transaksjoner og er viktige byggesteiner i ulike økonomiske rapporter.

Her finner du alt du trenger å vite om regnskapskontoer: Fra hva de er, til hvordan du velger riktig konto.

Trenger du hjelp med å velge riktig regnskapskonto?


Med Conta sin splitter nye gratistjeneste Kontohjelp er det lekende lett å finne riktig regnskapskonto. Søk etter det du har kjøpt, som for eksempel «drill» eller «drivstoff», og få øyeblikkelige anbefalinger for relevante kontoer.


I tillegg til å bistå deg med å velge riktige kontoer, gir Kontohjelp detaljerte beskrivelser av hvordan kontoene skal brukes med praktiske eksempler.

 

Prøv Kontohjelp – det er gratis!


Definisjon av regnskapskonto

Når du fører regnskap, skal alle transaksjoner i bedriften registreres mot en regnskapskonto. 

Hver transaksjon blir bokført mot en plusskonto (debet) og en minuskonto (kredit) for å få balanse i regnskapet. Disse kontoene er kategorisert i kontoklasser.

I videoen under gir vi deg en nærmere forklaring på hva regnskapskontoer er:

Prøv Conta gratisFormålet med regnskapskontoer

Formålet med regnskapskontoer er å skape en strukturert oversikt over bedriftens økonomi ved å fordele inntekter og utgifter på ulike kontoer. Dette gir en enkel oversikt over hvor pengene kommer fra og hvordan de brukes.

I praksis benyttes regnskapskontoer til å generere regnskapsrapporter som viser bedriftens økonomiske situasjon. Disse rapportene er verdifulle for myndigheter, eiere, långivere, revisorer, kunder og til og med konkurrenter, da de gir innsikt i bedriftens økonomiske helse og potensial.


Regnskapskonto Oversikt: Kontoklasser

I Norge bruker vi grunnkontorammen Norsk Standard Kontoplan NS 4102 som er delt i følgende klasser:

Balanseregnskapet:

  • 1000-1999 Eiendeler: Regnskapskontoene i denne kontoklassen brukes til å registrere anleggsmidler, kortsiktige fordringer, bankinnskudd og kontanter.
  • 2000-2999 Egenkapital og gjeld: Her er alle kontoene knyttet til egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld samlet.

Resultatregnskapet:

  • 3000-3999 Inntekter: Dette er kontoene som brukes utelukkende for inntektsregistrering, for eksempel salg av varer eller tjenester.
  • 4000-4999 Varekostnader: Brukes typisk for kostnader knyttet til varer som skal selges videre.
  • 5000-5999 Lønnskostnader: Registrerer kostnader knyttet til ansattes lønn.
  • 6000-6999 Driftskostnader: Håndterer utgifter for kontorutstyr, forbruksvarer og generelle driftskostnader.
  • 7000-7999 Andre driftskostnader: En kategori for diverse øvrige utgifter.
  • 8000-8999 Finansinntekter og -kostnader: Brukes for å bokføre renteinntekter og -kostnader.

Hver regnskapskonto består av fire sifre, der det første sifferet angir kontoklasse, det andre sifferet indikerer kontogruppe, mens de to siste sifrene er kontokoden.

Sammenlagt gir verdiene på kontoene i kontoklasse 3XXX minus kontoene i seriene 4XXX til 8XXX bedriftens overskudd.

I Conta finner du balanserapporten og resultatrapporten ved å navigere deg til «Resultatrapporter» i menyen.
I Conta finner du balanserapporten og resultatrapporten ved å navigere deg til «Resultatrapporter» i menyen.


Hvorfor er regnskapskontoer viktige?

Standardiseringen av regnskapskontoer i én felles grunnkontostamme for alle norske bedrifter tjener flere formål.

Dette forenkler myndighetenes arbeid med beregning av skatt og avgifter og gjør det mer tilgjengelig for andre brukere av regnskapet, inkludert eiere, långivere, revisorer, kunder og konkurrenter, å forstå den økonomiske situasjonen og utviklingen til bedriften.

Som bedriftseier drar du også nytte av å ha et godt strukturert regnskap. Når inntektene og kostnadene dine er nøye fordelte på ulike kontoer, blir det lettere å forklare hvorfor resultatene avviker fra forventningene, enten de er bedre eller dårligere.


Hvordan velge riktig regnskapskonto?

Når du fører regnskap i Conta sitt regnskapsprogram, vil systemet automatisk komme med forslag til hvilke regnskapskontoer du kan benytte deg av, basert på opplysninger i kvitteringen eller fakturaen du er i ferd med å registrere i regnskapet.

Du kan også bruke Conta sin gratistjeneste Kontohjelp: Søk på det du har kjøpt (som «mobiltelefon» eller «avisabonnement») og få automatisk forslag til hvilken regnskapskonto du bør bruke.

Hvis du likevel synes det er vanskelig å føle deg trygg på at du er i ferd med å velge riktig regnskapskonto, anbefaler vi deg å rådføre deg med en regnskapsfører. I Conta samarbeider vi med over 100 lokale regnskapsbyråer som kan hjelpe deg. Få opptil 3 gratis tilbud fra dyktige regnskapsførere.

Gå til Conta sin gratis kontohjelp!Andre relevante ressurser

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!