Nulltimerskontrakter: Dette er reglene

Fra 1. januar 2019 var det ikke lenger lov å ha nulltimerskontrakter. Det gjelder enten du har faste ansatte eller vikarer.

Post-thumb

Fra 1. januar 2019 var det ikke lenger lov å ha nulltimerskontrakter. Det gjelder enten du har faste ansatte eller vikarer.

Arbeidsmiljøloven har en definisjon for hva en fast ansettelse innebærer. I det lovtillegget fra 2019 står det:

Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Dette tillegget vil i praksis gjøre det ulovlig å ha faste ansatte på såkalte «nulltimerskontrakter», som har vært mye brukt i bemanningsbyråer. Dette betyr jobber uten garantert arbeidstid og lønn. Ofte er denne typen arbeidsforhold i ulike stillingsannonser omtalt som «fast ansettelse uten garantilønn» eller tilsvarende.

Les også: Derfor bør du signere kontrakter digitalt

Arbeidstid skal være spesifisert i avtalen

Arbeidsavtaler skal fra før av inneholde opplysninger om arbeidstid/omfanget av stillingen, og stedet/stedene arbeidet skal foregå.

Nå er det i tillegg plikt om at arbeidsavtalen også presiserer omfang av arbeid som foregår periodevis, for eksempel i sesonger. Det går dermed fint an å ha faste ansatte som kun får lønn i visse perioder der de er i aktivitet, så lenge dette er presisert i selve avtalen.

Bruk av bemanningsbyrå

Det vil fremdeles være mulig å bruke bemanningsbyråer til å leie inn arbeidskraft, men kravene til innleie er nå sidestilt med kravene for midlertidig ansettelser.

Fast ansettelse ska ifølge loven være normen for ansettelser i Norge, men midlertidige stillinger, og dermed innleie, kan likevel tillates under visse vilkår.

Eksempler på situasjoner som kvalifiserer til innleie:

  • Ekstrahjelp i travle perioder hvor behov for ekstrahjelp ikke kunne forutses.
  • Sesongarbeid som f.eks. turisme eller innhøsting.
  • Prosjektarbeid, da prosjekter av sin natur er begrenset i tid og omfang.
  • Vikariater for syke, ferietakere eller ansatte i permisjon.
  • Midlertidige ansettelser på generelt grunnlag, dvs. uten en begrunnelse for hvorfor stillingen er midlertidig (maks varighet 12 måneder).

Arbeidstilsynet har en oversikt over ytterligere tilfeller hvor midlertidig ansettelse, og dermed innleie av arbeidskraft, kan brukes. Merk at skriftlig arbeidsavtale er påbudt i alle tilfeller.

Regjeringen ønsket å få inn et unntak for bemanningsbyråer slik at de i større grad kunne benytte midlertidige ansettelser, men dette forslaget ble nedstemt av opposisjonen i Stortinget og er dermed ikke del av endringene i arbeidsmiljøloven.

Fra før av må et firma ansette noen fast hvis de har vært ansatt for å utføre arbeid av «midlertidig karakter» i fire år. I noen tilfeller gjelder også tre år.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!