Utbytteskatt: Alt om skatt på utbytte (2024)

Hvis du er heldig nok til å være eier av et selskap som utbetaler utbytte, er det viktig å være godt informert om skatteplikten knyttet til dette. Her får du en grundig forklaring på hvordan utbytteskatt fungerer og hva de oppdaterte satsene er.

Post-thumb

Hvis du er heldig nok til å være eier av et selskap som utbetaler utbytte, er det viktig å være godt informert om skatteplikten knyttet til dette. Her får du en grundig forklaring på hvordan utbytteskatt fungerer og hva de oppdaterte satsene er.

For inntektsåret 2022 er skatt på utbytte 35,2 prosent for privatpersoner. For inntektsåret 2023 er den 37,8 prosent. Det inkluderer ikke skjermingsfradraget som vi forklarer nærmere senere i saken.

Men hva er egentlig skatt på utbytte? For å forklare det, starter vi med det mest fundamentale – nemlig med en forklaring på hva utbytte er:


Hva er utbytte?

Utbytte er noe lønnsomme bedrifter betaler tilbake til eierne som en gevinst for deres investering i firmaet. Selskapet kan betale utbytte i form av kontanter eller aksjer, men de fleste gjør det i form av kontanter.

Når et aksjeselskap tar denne beslutningen, kan utbyttet komme i tre ulike former: ordinært utbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte:

  • Ordinært utbytte er den vanligste formen for utbytte. Dette vedtas på selskapets årlige generalforsamling om våren, hvor beslutningen om hvordan overskuddet fra foregående år skal disponeres blir bestemt.
  • Dersom ønsket er å avgjøre utbytte etter den ordinære generalforsamlingens avholdelse, kan det bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling. Med utgangspunkt i det nylig godkjente årsregnskapet, gis generalforsamlingen mulighet til å tildele et tilleggsutbytte. For å kunne utbetale tilleggsutbytte, må selskapet ha presentert regnskapet for det forrige året og ha tilstrekkelig fri egenkapital til rådighet for utdeling.
  • Ved spesielle forhold som positivt påvirker selskapets økonomi, for eksempel salg av deler av virksomheten, kan det utbetales ekstraordinært utbytte. Dette utbyttet baserer seg på en mellombalanse (som en periodeavslutning etter mva-rapportering) istedenfor årsregnskapet. I denne sammenhengen forutsettes det at selskapet kan demonstrere et overskudd samt tilstrekkelig fri egenkapital.


Når er det riktig å beslutte utbytte?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er når selskapet har overskudd og fri egenkapital som ikke selskapet trenger til videre investeringer.

To hovedfaktorer som lovverket krever spesiell oppmerksomhet på er:

  • Virksomhetens frie kontantstrøm
  • Hvorvidt egenkapitalen er på et fornuftig nivå i forhold til risiko

Videre må utbetalingen av utbytte til aksjeeierne gjøres innen seks måneder etter at generalforsamlingen har godkjent beslutningen.


Utbytteskatt 2023

Utbytte som er utbetalt i 2023, skattes basert på skattesats for 2023, som er 37,84 prosent. Hvis du har overskudd i 2023 og tar utbytte i 2024 skattes du for det med sats i 2024 og betaling av skatt i 2025.

Beregningen av utbytteskatt gjøres slik:

22 prosent (skatt på kapitalinntekt ) multiplisert med 1,72 (myndighetenes justeringsfaktor – for 2022 var denne faktoren 1,60) gir 37,84 prosent.

Eksempel på beregning for utbytteskatt:

For eksempel, hvis det blir vedtatt et utbytte på 100 000 kroner for inntektsåret 2023, vil skatten beløpe seg til 37 840 kroner (uten å ta hensyn til skjermingsfradraget).


Kommer utbytteskatt i tillegg til selskapsskatt?

Ja, du må betale utbytteskatt og bedriften må betale selskapsskatt. Overskuddet beskattes med 22 prosent for bedriften og du som aksjonær må betale 37,8 prosent i utbytteskatt.

Dersom bedriften din har et overskudd på 100 000, beløper skatten seg til 22.000 kroner for bedriften. Hvis det som er igjen – altså resultat etter skatt (på 78 000 kroner) – betales som utbytte, blir utbytteskatten 29 512 kroner. Den samlede skattebelastningen blir da 51 515 kroner, eller 51,5 prosent for deg og selskapet du eier (uten at vi tar hensyn til skjermingsfradraget).


Skjermingsfradrag

Når du tjener penger på investeringer, ønsker staten en andel i form av skatt. Skjermingsfradraget tillater imidlertid at en del av pengene å være skattefrie.

Les mer om skjermingsdradrag.


Beregning av skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittsrenten på statskasseveksler over en tre måneders periode, som justeres for skatt, pluss en tilleggssats på 0,5 prosentpoeng (skjermingsrente). Skjermingsrenten blir fastsatt i januar i året etter inntektsåret.

Si at du bestemmer deg for å motta et utbytte på 100 000 kroner. Ett år tidligere startet du selskapet ditt med en egenkapital på 30 000 kroner. Dersom skjermingsrenten for dette året er 1,7 prosent, vil beregningen av skatten på utbytte se slik ut:

Du tar 30 000 kroner (din investerte kapital) og multipliserer det med 1,7 (skjermingsrenten), som gir et skjermingsfradrag på 510 kroner. Du tar så de 100 000 i utbytte, minus de 510 i skjermingsfradrag og får skattbart utbytte på kr 99 490. 37,84 % skatt blir da kr 37 647,02 kroner.


Ingen utbytte? Fordelen tar du med deg videre!

Det er viktig å huske at dersom du ikke bruker skjermingsfradraget i løpet av ett år, kan du spare det til senere.

Tenk deg at du eier en aksje i flere år uten å selge eller motta utbytte. I løpet av denne perioden bygger du opp en skattefordel som kan benyttes senere. Dette fradraget blir aktivert når du til slutt mottar utbytte eller bestemmer deg for å selge aksjene dine i fremtiden.

Skatteetaten har utviklet en kalkulator som kan hjelpe deg med å beregne ditt skjermingsfradrag. Prøv Skatteetatens skjermingsfradragkalkulator.


Utsett utbytteskatt med holdingselskap

Med et holdingselskap har du muligheten til å motta utbytte og plassere utbytte i andre selskaper uten å utløse skatt.

Så lenge overskuddet ikke tas ut til personlig bruk, kan midler overføres til holdingselskapet tilnærmet skattefritt. Kun tre prosent av utbyttet blir underlagt skatt med en skattesats på 22 prosent – det gir en skatt på kun 0,66 prosent.

Holdingsselskap kan brukes til å utsette skatt til du faktisk ønsker å bruke pengene privat. Dersom du eier mer enn 90 prosent av datterselskapene dine, og noen selskaper oppnår tap mens andre genererer profitt, har du muligheten til å balansere disse resultatenes effekt og dermed redusere skattebelastningen for det aktuelle året.

Les mer og start holdingselskap.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!