Hva er skjermingsfradrag

Et skjermingsfradrag er et skattefradrag for privatpersoner, som du kan få hvis du har investert i aksjer eller for personinntekt i ENK.

Et skjermingsfradrag er et skattefradrag for privatpersoner, som du kan få hvis du har investert i aksjer eller for personinntekt i ENK.

Skjermingsfradrag er altså et fradrag som reduserer de skattepliktige aksjeinntektene dine, slik at du betaler mindre skatt. Du får fradraget på personinntekter i enkeltpersonforetak på og på personlige aksjeinvesteringer

Hvor mye fradraget er på avhenger av eiendeler eller aksjens inngangsverdi gangenet med skjermingsrenten. Har du ubenyttet fradrag fra tidligere år du ønsker å bruke legges det til summen etter du har ganget med skjermingsrenten.

Er utbytte du tar ut fra aksjesalget større enn skjermingsfradraget, må du skatte av utbytte. Mange velger derfor å redusere gevinsten med å bruke ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år. 

Skjermingsfradrag er dermed ikke et fradrag du må bruke. Eier du en aksje over flere år, uten å motta utbytte, vil du ha opparbeidet deg fradrag om du kan bruke senere år for å redusere skattepliktige aksjeinntekter. 

Hvordan regne ut skjermingsfradrag? 

Skjermingsfradrag er et fradrag på skattbar inntekt som du kan få basert på hvor mye du har investert. 

Lurer du på hvor mye du kan få i skjermingsfradrag? Prøv skatteetaten sin kalkulator

Det er ulike satser for enkeltpersonforetak og for investering i AS. I 2022 var prosenten for ENK på 2,1% og for invester i AS på 1,7%. 

NB! Et skjermingsfradrag følger en enkelt aksje, og kan ikke overføres til andre aksjer. 

Skjermingsfradrag for ENK 

For enkeltpersonforetak vil skjermingsfradraget bli regnet ut årlig i næringsspesifikasjonen. Fradraget blir beregnet under personinntekt. Dette skjermingsfradraget er et fradrag du har rett på og det baserer seg på hvor mye du har investert i bedriften din som ENK. 

Det beregnes et skjermingsgrunnlag, som så ganges med prosenten som gjelder for ENK for gjeldende år, for å finne fradraget. For de fleste ENK er det snakk om noen hundrelapper, men alt avhenger av hvor mye du har av eiendeler og gjeld.

Når du leverer Næringsspesfikasjon fra Conta vil skjermingsfradraget være beregnet ut fra hva du har lagt inn i regnskapet.

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlag · skjermingsrente

Skjermingsgrunnlaget beregnes på side to i det gamle skjema, og er gjennomsnittet for siste to årene. Skjermingsfradraget blir da gjennomsnittet av formuen til bedriften siste to år, minus gjennomsnittlig gjeld. 

Skjermingsfradrag for aksjeinvestering 

Om du eier aksjer i eget eller andres selskap, kan du trekke fra skjermingsrente på gevinst og utbytte. Privatpersoner som investerer i aksjer eller aksjefond har rett til fradrag for skjermingsrente, men det er en annen prosentsats. 

Skatteetaten beregner skjermingsfradrag for deg i skattemeldingen din, så du må sjelden forholde deg til dette. Men det kan være interessant å beregne denne hvis du ønsker å finne ut hvor mye skatt du skal betale.

Finn skjermingsfradraget ditt for aksjeinvesteringer

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!