Fakturere samarbeidspartnere

Skal du fakturere samarbeidspartnere? Slik unngår du skatteulempe ved større fellesinnkjøp.

Post-thumb

Skal du fakturere samarbeidspartnere? Slik unngår du skatteulempe ved større fellesinnkjøp.

Næringsdrivende X og næringsdrivende Y, som begge har eget firma, skal dele på et felles innkjøp til 50 000 kroner. X betaler hele summen, og sender så Y en faktura på 25 000 kroner.

Hvis de to kjøper en dyr maskin eller noe annet med «varig verdi» (produksjonsutstyr, driftsmiddel over 30 000 kroner eks. MVA), skal skattefradraget fordeles over flere år.

Problemet med løsningen som X og Y har valgt, er at selv om de teknisk sett ender opp med 25 000 kroner i utgift hver, får X en skatteulempe det første året fordi pengene fra Y teller med på næringsinntekten hans. Samtidig får Y umiddelbart full skattegevinst for sin halvdel, mens X bare kan føre 20 prosent av sin del av utgiften til fradrag. Dette er fordi produksjonsutstyr bare kan avskrives med 20 prosent årlig (30 prosent for kontormaskiner).

Be leverandøren dele fakturaen

Rådet regnskapsførerne gir er at de to partnerne må be leverandøren om en egen faktura på hver sin halvdel. Dermed blir det plankekjøring å regnskapsføre, og begge partene kommer likt ut av det. De fleste leverandører vil kunne dele opp fakturaen på denne måten.

Slik registrerer du kjøp i Conta.

Hvis det absolutt ikke går å dele fakturaen i to deler, kan X og Y gjøre det på en mer komplisert måte ved å fakturere samarbeidspartnere: X skriver på fakturaen til Y at betalingen gjelder «50 % eierandel på driftsmiddel», og hefter på en kopi av kjøpskvitteringen. Det avgjørende er nå at X ikke inntektsfører de 25 000 kronene han får fra Y, men bokfører dem som en kostprisreduksjon. Dette gjøres slik i balanseregnskapet:

  • Debet: Kundefordringer
  • Kredit: Driftsmidler

Nå har både X og Y en balanseført verdi på 25 000 kroner.

Hvis det ikke vises noe sted at utgiften er delt mellom to foretak, vil eiendomsretten tilfalle den som kjøpte varen fra leverandøren. I vårt eksempel er dette X. Dersom X går konkurs vil boet ta beslag i utstyret for å dekke inn gjeld til kreditorene, og Y sitter igjen med svarteper. Hvis selgeren har pant i utstyret vil det også tilbakeføres, og Y har tapt investeringen sin.

Så enkelt sender du en faktura med Conta:

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!