Fakturering på slutten av året

Mange leverer varer og tjenester på tampen av året. Men hva er reglene for å fakturere på slutten av året? Vi ser på hva som skjer når du fakturerer før nyttår og etter nyttår.

Post-thumb
Kvinne som jobber med en pakke i juletiden

Mange leverer varer og tjenester på tampen av året. Men hva er reglene for å fakturere på slutten av året? Vi ser på hva som skjer når du fakturerer før nyttår og etter nyttår.

Alle salg på slutten av året er med på å øke omsetningen din for inneværende år. Et salg regnes nemlig med i omsetningen din så fort varen er levert eller tjenesten er utført, uavhengig av når du sender fakturaen eller når du får betalt for arbeidet.

Men fakturadatoen kan ha noe å si for regnskapsarbeidet ditt og når merverdiavgiften skal betales.

Med fakturaprogrammet fra Conta kan du lage faktura enkelt, og sende på den måten som passer deg best, enten det er i posten, via e-post, EHF, eFaktura eller rett og slett selge fakturaen.


Prøv Conta gratis

Fakturere før nyttår

Å fakturere før nyttår påvirker ikke regnskapsresultatet ditt og skatten du skal betale. Selv om du venter med å fakturere til etter nyttår, blir altså inntekten fra salget regnet med i inntektsåret du leverte varen eller tjenesten.

Bokføringsforskriften krever som en hovedregel at du sender faktura senest én måned etter at varen eller tjenesten er levert. Til og med for de varene og tjenestene hvor du har mulighet til å fakturere på etterskudd bør du, så langt det er mulig, sende fakturaen samme år.

Sender du fakturaen for sent, kan Skatteetaten vurdere det som skatteplanlegging og straffe bedriften din med tilleggsskatt.

Men det finnes flere andre gode grunner til å fakturere før nyttår:

1. Regnskapsloven krever at “inntekt skal resultatføres når den er opptjent”. Fakturerer du før nyttår havner omsetningen og faktureringen i samme periode. Da trenger du ikke å periodisere regnskapet ditt, altså datere inntekten slik at den havner på rett måned, dvs. den måneden salget ble utført.

2. Du vil fremstå som mer seriøs overfor kundene dine om du sender fakturaen tidlig, og du unngår at salget går i glemmeboken.

3. Ved å fakturere tidlig vil du kunne få inn penger raskere. Det er bra for likviditeten til bedriften din.

Fordelen med å fakturere etter nyttår

Det kan virke som om det er best å fakturere før nyttår. Men det er faktisk én fordel med å utsette faktureringen: fristen for å betale merverdiavgift på et salg er basert på fakturadatoen.

Fakturerer du i desember, er MVA-fristen 10. februar neste år. Har du da lang betalingsfrist på fakturaen din eller kunden betaler sent, kan du risikere å måtte betale MVA før kunden betaler deg.

Venter du med å fakturere til januar (det må selvfølgelig være innenfor bokføringsforskriftens 30 dager), kan du utsette MVA-fristen til 10. april. Leverer du årlig MVA-melding, vil det si at du må betale MVA året etter fakturering.

I regnskapsprogrammet til Conta kan du føre selv eller få hjelp av en regnskapsfører. Slik gjør du:

Hvis du venter med å fakturere til etter nyttår må du periodisere regnskapet ditt, slik at det viser at du hadde inntekt i 2022. Periodiseringen må du føre uten MVA siden MVA skal føres på fakturadatoen.

Du fører derfor, med dato 31. desember 2022:
Beløp eks. MVA som pluss på konto «1530 Opptjent, ikke fakturert inntekt»
Minus på konto «3950 Endring i opptjent ikke utfakturert inntekt»

Så fører du det tilbake med dato 1. januar 2023:
Pluss på konto «3950 Endring i opptjent ikke utfakturert inntekt»
Minus på konto «1530 Opptjent, ikke fakturert inntekt»

Da går summene i null, men rapportene dine vil fortsatt vise at du solgte en vare eller tjeneste i 2022. Så fakturerer du som vanlig i 2023, maks 30 dager etter at varen eller tjenesten ble levert.

Hva er best for bedriften din?

Rent skattemessig er det altså ingen forskjell på å fakturere før og etter nyttår. Men velger du å fakturere før nyttår vil du slippe å periodisere regnskapet, og du vil ha mulighet for å få inn penger raskere.

Men venter du til neste år, utsetter du fristen for å betale MVA på salget. Det kan være lurt om bedriften din har midler låst i varelager, utstyr eller andre investeringer, slik at du gjerne vil ha litt lenger frist på å betale merverdiavgiften.

Vi anbefaler at du setter deg inn i disse fordelene og ulempene slik at du kan velge det som er best for bedriften din. Husk uansett at du må forholde deg til bokføringsregelen om at fakturaen skal sendes senest 30 dager etter salget.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!