Halvert oppbevaringstid for regnskapspapirer

Fra 1.1.2015 ble kravet til lagring av regnskapsmateriale (kvitteringer, fakturaer, bankutskrifter, osv.) halvert til fem år for de aller fleste firmaer.

Post-thumb

Fra 1.1.2015 ble kravet til lagring av regnskapsmateriale (kvitteringer, fakturaer, bankutskrifter, osv.) halvert til fem år for de aller fleste firmaer.

Det er bare de som driver med bank/finans, oljeutvinning og bygg- og anlegg som må oppbevare dokumentasjonen i 10 år som før. Detaljene kan du lese mer om på Firmanytt.no.

De nye reglene gjelder selvsagt for regnskapsmateriale både i papirform og digital form. Conta vil fortsatt oppbevare alle fakturaer og fakturadata i 10 år slik vi lover i avtalevilkårene våre.

Vi går til og med så langt som å love at vi aldri vil slette data så lenge tjenesten eksisterer.

Datalagring koster ikke mye. Prisene går stadig nedover. Det er viktigere for oss at du alltid har dataene dine lett tilgjengelig, enn at vi skal spare noen kroner ved å slette gamle fakturaer. At vi likevel har satt en grense på 10 år, er en formalitet slik at vi juridisk sett har en definert tidsperiode å forholde oss til.

Vi benytter sjansen til å ønske alle brukerne våre et godt nytt år. Måtte det bli ekstra mange fakturaer i 2015!

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!