Tidsfaktoren

Å regne på tidsfaktoren før du starter jobben, hjelper deg å fokusere på å bli ferdig med oppdraget så kjapt du kan. Det er motiverende å vite at timelønna blir høyere jo raskere man jobber.

Post-thumb

Å regne på tidsfaktoren før du starter jobben, hjelper deg å fokusere på å bli ferdig med oppdraget så kjapt du kan. Det er motiverende å vite at timelønna blir høyere jo raskere man jobber.

Selv om du frarådes å fakturere en flat timesats for alle kundene, er timepris-baserte utregninger likevel best til å fastslå hvor mye tid du kan bruke på en jobb før du begynner å tære på fortjenesten.

Ved å regne på tidsfaktoren vet du hvor omsetningsgrensa for å gå i null ligger, såkalt break-even.

Eksempel

Før du gir pristilbud på et prosjekt for reklamebyrået XYZ regner du med at jobben tar 10 timer å fullføre, og at det i tillegg går med to timer til administrasjon. Du har satt deg en timelønn til internt bruk på kr 600 + mva. Dette gir en prosjektpris på kr 7800. I tillegg legger du på 1500 kroner til uforutsette hendelser. Totalt: kr 9300.

Da vet du at den optimale tidsbruken er på maksimalt 15,5 timer. Du vil da fremdeles ha tjent en timelønn på minst kr 600,-.

I tillegg kan du finne tidsfaktoren i et worst case-scenario:

La oss si at 350 kroner per time er laveste timepris du kan tjene for å unngå å tape penger på å drive foretak.

Da har du mulighet til å jobbe i vel 26 timer med prosjektet før du begynner å gå i minus. Dette er et scenario der alt går på tverke, og du må bruke lengre tid enn anslått.

Vanligvis skal det mye til for at det går så galt, men det er lett å bruke noen timer for mye på en jobb, noe som går ut over avansen.

At du i dette eksempelet har en god timepris i bunn, og i tillegg en buffer på toppen, gjør at du har mye spillerom. Tidsfaktoren er i din favør. Det er ikke alltid det er like romslig, og da er det desto viktigere at regnestykket holder vann.

Tidsfaktoren for en frisør er hvor lang tid han eller hun bruker på å klippe en gjennomsnittskunde, og dermed hvor mange kunder som kan klippes i løpet av en arbeidsdag, uke, måned. For å vite om inntektene frisøren drar inn er nok til å skape skikkelig profitt, er det viktig at frisørsalongen har oversikt over forholdet mellom det kundene betaler i løpet av en dag/uke/måned, og det frisøren koster i drift i samme periode.

Saken var opprinnelig publisert på Timepriskalkulatoren.no

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!