– Du går ikke etter klokka, du går etter reinen

Per Mathis Oskal er reineier og engasjert politiker i Troms og Finnmark. Han jobber for at reindrifta skal kunne fortsette i framtiden.

Post-thumb

Per Mathis Oskal er reineier og engasjert politiker i Troms og Finnmark. Han jobber for at reindrifta skal kunne fortsette i framtiden.

Dette er en del av en serie der vi snakker med folk som bruker Conta, og finner ut hva som rører seg der ute av mennesker med fantastiske ideer og produkter.

6. februar markerer vi samenes nasjonaldag. Gratulerer med dagen! Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine!

Per Mathis Oskal begynte med reindrift helt tilbake i 1975. I dag driver han reinkjøttprodusenten Hjerttind Rein og Andsvatn Reinslakteri.

Han er også vara på Sametinget, leder for Troms Reindriftssamers Fylkeslag (TRF) og sitter i kommunestyret i Sørreisa kommune, kommunen hvor han er født og oppvokst.

Vi tok en prat med han da han var på vei til Vintermøtet i Alta – en årlig samling av kommunene i Troms og Finnmark – for å ta opp spørsmål rundt reindrift. Og dem er det mange av.

– Jeg har mange hjertesaker

Troms Reindriftssamers Fylkeslag er en del av Norsk Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Foreningen har sine røtter tilbake til 1946, da den ble stiftet for å finne gode løsninger for norsk reindrift.

Per Mathis ledet lokallaget allerede på 80-tallet, og ble valgt inn igjen i 2017. 

– Det var naturlig for meg å stille både da og nå – jeg har jo opplevd hvor viktig det er å være med i en organisasjon og få synspunktene våre lenger opp i systemet både til fylket og Stortinget, forklarer Per Mathis.

Problemene reineiere står overfor i dag er rovdyr som tar over beiteområder, mer trafikk på beitene og det at kommunene ofte vet alt for lite om reindrift.

– Men den klart største utfordringen er at beiteområder blir brukt til gruver, vindmøller, hytteområder og lignende. Mister vi beiteområdet, mister vi hele grunnlaget for reindriften, sier han.

I tillegg kjenner han og andre reineiere på økt ferdsel i naturen, fra både tur- og skigåere og hundespann. Det er vanskelig å finne en god løsning på det.

– Jeg har mange hjertesaker. De fleste av de handler om å gjøre det mulig for reineiere i fylket å drive videre i fremtiden, forklarer Per Mathis.

Lokallaget har også andre saker på tapetet, slik som skolegang og samisk undervisning, skattespørsmål for reineiere og lignende. I tillegg holder de kurs for medlemmene innen alt fra førstehjelp og regnskap til språk og duodji, som er tradisjonelt samisk håndverk.

Mange jern i ilden

Per Mathis innrømmer at han til tider har en hektisk hverdag. Det meste av tiden går til reinflokken, spesielt i september når slaktesesongen begynner. 

– Når det er hektisk med reinarbeid så er det faktisk ikke tid til andre ting, sier han.

Andsvatn Reinslakteri slakter i dag mesteparten av reinen i Troms.

I Hjertind Rein selger de rundt førti egenproduserte produkter, alt fra fileter til burgere, skav, pølser, tørket kjøtt og røkt kjøtt. Varene selger de på messer, torg og leverer til restauranter i hele Troms, fra Narvik i sør til Tromsø i nord. 

–  De siste fire-fem årene har vi deltatt på Smakfestivalen i Tromsø, sammen med rundt seksti andre bedrifter, og de to siste årene har vi blitt valg til beste stand. Det er veldig artig å slå de store bedriftene, smiler han.

Resten av tiden går med til politikken: Til lokallaget og kommunestyret og som vara for kultur og næringskomiteen i Sametinget.

– Jeg er egentlig med på alt for mye, ler han.

Familiebedrift med lange tradisjoner

Per Mathis har fire sønner som er med på å drive bedriftene, i tillegg jobber han sammen med brødre, nevøer og andre reineiere i området. Han har tenkt å fortsette med driften til en av sønnene tar over.

Etter det tenker han at det hadde vært fint å bruke tida si på hytta eller på fisketur. Men han legger ikke skjul på at han har trivdes med egen bedrift. 

Han har brukt Conta til faktureringen, både i TRF og i sine to egne bedrifter:

– Vi bruker Conta til medlemskontingenten i TRF og det synes vi fungerer utrolig greit. I tillegg har Hjerttind Rein og reinslakteriet brukt det i mange år og er veldig fornøyd, sier han.

Han synes at Conta gjør det enkelt å se hva som er sendt ut, hva som er betalt og å purre på utestående betalinger. Det har gjort hverdagen enklere.

– Selvfølgelig er det utfordrende med egen bedrift, men det er også veldig artig når man lykkes. Til tider er det mye arbeid – og du går ikke etter klokka, du går etter reinen, forklarer han.

–  Det ligger også mye kultur og tradisjon bak det å drive med rein, og vi er med på å ivareta språket og føre det videre, fortsetter han.

Nasjonaldagen 6. februar gleder han seg til å feire i Tromsø, som vanlig, hvor han og familien skal selge reinkjøtt på vintermarkedet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!