Halv skatt — slik fungerer det

Årets siste lønning kommer for mange med halvt skattetrekk. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor og hvordan du gjør det i Conta. 

Post-thumb

Årets siste lønning kommer for mange med halvt skattetrekk. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor og hvordan du gjør det i Conta. 

Hva betyr det egentlig at en lønning kommer med halv skatt? En vanlig misforståelse er at lønnen i november eller desember er delvis skattefri.

Les også: Hva er skatt

Utbetalingen er nemlig delvis trekkfri, og ikke skattefri. Det vil si at det er blitt betalt mer skatt andre måneder, for at det skal være lavere skatt før jul. 

De fleste skattekort baserer seg på at feriepenger utbetales trekkfritt, halv skatt på siste eller nest siste utbetaling før jul og med skatt i de resterende 10,5 månedene. Trekkfritaket gjelder for både tabellkort og prosentkort. Les mer i Skattebetalingsforskriften §5-7-2.  

Les også: Skatt av feriepenger.

Når er det halv skatt i 2023?

Det er tidspunkt for utbetaling av lønn som velger om det er november- eller desemberlønn som skal ha halvt skattetrekk. Arbeidstaker kan også velge fullt skattetrekk mot slutten av året, men det endrer ikke på hvor mye som skal skattes totalt i løpet av et år. 

Vanlig praksis er at de som har utbetaling siste halvdel av en måned får halv skatt på novemberutbetalingen, mens de som har utbetaling første halvdel av måneden får halv skatt på desemberutbetalingen.

Noen bransjer opererer med utbetaling hver 14. dag. For ansatte som får 14-dagers lønn kan enten siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember betales uten forskuddstrekk. For ansatte med timelønn, gjelder trekkfritaket for opptjeningsperioden enten de to siste ukene i november eller siste uke i november og første uke i desember. 

NB! Har du en nyansatt i desember bør du sjekke om vedkommende allerede har fått halv skatt i november. Hvis en ansatt får to måneder med halv skatt, vil de få restskatt. 

Slik kjører du lønn med halvt skattetrekk i Conta 

Å kjøre lønn med halvt skattetrekk i Conta gjøres på automatikk når du har satt det opp i innstillingene. Gå til «Oppsett for lønnskjøring». Sjekk at det står «Skatt | Halvert» under «Innstillinger». For å endre dette trykker du på blyant-ikonet. Når dette er gjort kan du kjøre lønn med halvt skattetrekk. 

Se også: Hva er skatteoppgjør

Kjør lønn fra Conta! Lønnskjøring gjort enkelt og intuitivt. Prøv gratis i 30 dager!

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!