Feriepenger skatt: Skatter man av feriepenger?

Mange tror at feriepenger er skattefri inntekt. Det stemmer imidlertid ikke. Her forklarer vi hvordan skatt og feriepenger henger sammen.

Post-thumb

Mange tror at feriepenger er skattefri inntekt. Det stemmer imidlertid ikke. Her forklarer vi hvordan skatt og feriepenger henger sammen.

En gjeng kolleger som tar en kaffe sammen.

Betaler man skatt av feriepenger?

Alle arbeidstakere må betale skatt av feriepenger, uavhengig av når feriepengene utbetales.

Hvis du mottar feriepenger året etter opptjeningsåret, vil det ikke trekkes skatt av feriepengene. Det er fordi skattekortet er satt opp slik at du blir trukket litt ekstra skatt på lønnsutbetalingene resten av året.

TIPS! Prøv Conta sitt lønnssystem. Her trykker du deg gjennom en trinnvis veileder og kjører lønn på sekunder. Programmet tar seg av alle beregninger og hjelper deg med rapportering og bokføring. Kjør en gratis lønn nå.

Sagt opp jobben? Dette skjer med feriepengene

Hvis du bytter jobb, har du krav på feriepengene med siste lønning fra tidligere arbeidsgiver.

Arbeidstakere som mottar feriepenger samme år som opptjeningsåret, tekkes i skatt for feriepengene når de blir utbetalt. Merk at skatten er den samme og at man kun går glipp av fordelen ved å betale skatten ett år senere.

SE OGSÅ: Hvordan beregne sluttoppgjør

Feriepengegrunnlag

Alle former for pengeytelser som er opptjent ved arbeid inngår i feriepengegrunnlaget.

Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Hvis du har 5 uker ferie, skal feriepengene utgjøre 12 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er minstesatsen 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget.

I lønnssystemet vårt blir feriepengene beregnet og rapportert for deg. Se hvor enkelt det er å kjøre lønn og feriepenger med Conta.

Feriepenger beregning – et eksempel

Hvis du har fem ukers ferie, beregnes lønn en måned med trekk for ferie på følgende måte:

(Feriepengegrunnlag x 0,12) + Brutto månedslønn i år  – (Brutto månedslønn i år / 26 virkedager) x 30 virkedager.

Ferieloven teller lørdager som virkedag. Derfor er det i snitt 26 virkedager per måned. For arbeidstakere med fem uker ferie, gir det 30 virkedagers ferie, som medfører at vi må trekke fra fire virkedagers lønn på feriepengeutbetalingen.

12 måneders lønn + feriepenger – eller?

En vanlig misforståelse er at feriepengene kommer i tillegg til lønn. Det er en sannhet med modifikasjoner. Arbeidsgiver sparer feriepenger for deg i løpet av året, som kommer i tillegg til 11 måneder vanlig lønn.

Hvis man ikke avvikler ferie i samme måned som feriepengene utbetales, kan utbetalingen bli betydelig større enn en vanlig lønnsutbetaling. Da er det viktig at man at man er klar over at ferie blir trukket på et senere tidspunkt (om man ikke allerede er trukket).

Les mer om feriepenger i Contas regnskapsordbok.

Ingen feriepenger for næringsdrivende med ENK

Det skilles ikke mellom et enkeltpersonforetak og innehavere av enkeltpersonforetak (pluss eventuell ektefelle) i juridisk forstad. Dermed kan man ikke ansette seg selv i et ENK, noe som betyr at du kan ta ut penger av foretaket uten å spare feriepenger og betale arbeidsgiveravgift.

Merk at ENK med ansatte må betale lønn på samme måte som aksjeselskaper. Les mer om å ha ansatte i ENK på enkeltpersonforetak.no.

Ofte stilte spørsmål

Når trekkes skatt på feriepenger?

Dersom du mottat feriepengene året etter opptjeningsåret, er skatten allerede betalt med inntektsskatten. Hvis du mottar feriepengene samme år som de blir spart, må du betale skatt av pengene i forbindelse med feriepengeutbetalingen. Dette skyldes at du da får dobbelt så mye feriepenger som antatt når skattekortet ditt ble laget og dermed må det trekkes skatt for å unngå restskatt.

Kommer feriepenger i tillegg til vanlig lønn?

Feriepengene kommer i tillegg til normal lønn og utbetales før du tar ut ferie. Merk at du i utgangspunktet ikke mottar normal lønn når du er i ferie.

Hvorfor får vi feriepenger?

Arbeidsgiver sparer opp feriepenger til de ansatte, slik at de også får en utbetaling når de er på ferie (som i utgangspunktet er ulønnet). Feriepengene blir normalt spart opp året før du mottar pengene.

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!