Hvordan etterfakturere MVA (merverdiavgift)

Du har sendt en faktura som gjør at omsetningen din har passert 50 000 kroner. Da blir firmaet MVA-pliktig hvis du selger avgiftspliktige varer eller tjenester, og du må etterfakturere merverdiavgift.

Post-thumb

Du har sendt en faktura som gjør at omsetningen din har passert 50 000 kroner. Da blir firmaet MVA-pliktig hvis du selger avgiftspliktige varer eller tjenester, og du må etterfakturere merverdiavgift.

Før du kan etterfakturere merverdiavgift må firmaet registreres i MVA-registeret. Den anbefalte metoden er å skrive på fakturaen som vipper omsetningen over 50 000 kroner at MVA blir etterfakturert når registreringen er ferdig.

Slik registrerer du deg i MVA-registeret

Tidligere måtte du levere Samordnet registermelding for å registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Nå har Skatteetaten en ny løsning som gjør det enklere å registrere seg.

Husk også å alltid bruke tydelige varebeskrivelser på fakturaene dine – det er et krav til gyldig dokumentasjon og manglende beskrivelse kan føre til avslag på søknad om registrering i MVA-registeret.

Når registreringen er i boks (du får melding i Altinn, og du kan også sjekke ved å søke på firmanavnet ditt i Brønnøysundregistrene) gjør du dette:

Hvordan etterfakturere MVA?

Når registreringen er godkjent må du etterfakturere merverdiavgift ved å:

  1. Hvis kunden allerede har betalt, må du også slette den registrerte innbetalingen i Conta før du krediterer. Deretter skal du kreditere hele fakturaen som vippet omsetningen over grensa. Kreditnotaen må ha samme dato som den originale fakturaen.
  2. Lage en ny faktura for arbeidet som inkluderer MVA, også med samme dato som den originale fakturaen.
  3. Sende både kreditnotaen og den nye fakturaen til kunden. Hvis den tidligere fakturaen allerede var betalt, ber du de om å bare betale inn merverdiavgiften i tillegg. Registrer så betalingen på den nye fakturaen.

Hvis du bruker fakturaprogrammet til Conta må du huke av i innstillingene at firmaet er blitt MVA-registrert før du lager den nye fakturaen. Først da kan du velge MVA-sats i nedtrekksmenyen i fakturalinjen.

Påskriften «MVA» vil nå vises automatisk etter organisasjonsnummeret på fakturaen, siden dette er obligatorisk å ha med.

Både kreditnotaen og den nye fakturaen du lager føres automatisk i regnskapet ditt hvis du fører regnskap i Conta.

Du kan etterfakturere merverdiavgift separat

En annen måte å gjøre det på er å etterfakturere merverdiavgiften separat. Dette krever litt mer regnskapsføring hos kjøper og selger, så vi anbefaler at du gjør det som vist over.

Hvis du vil etterfakturere MVA separat, gjør du slik:

  • Lag en ny faktura med opprinnelige fakturalinjer unntatt MVA (0 %).
  • Sett minustegn foran antallet i hver fakturalinje. Beløpene blir negative.
  • Lag tilsvarende fakturalinjer med like beløp, men uten minustegn foran antallet.
  • Sett 25 % MVA på disse positive fakturalinjene.

Eksempel:

Du har fakturert 10 000 kroner for 500 mursteiner, og skal etterfakturere MVA. Lag fakturaen slik som på bildet nedenfor. Beløpet som skal betales blir 2500 kroner. Dette utgjør hele merverdiavgiften kunden skal betale.

etterfakturere mva

Skatteetaten anbefaler å legge ved kopi av den opprinnelige fakturaen når du sender en faktura som dette. Merk at det ikke blir bokføringsmessig korrekt å lage en fakturalinje med bare MVA og sette dette til å være fritatt eller unntatt MVA (0 %).

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!