Krav til bilag for å få MVA-fradrag

For å få rett til fradrag for merverdiavgift må man følge merverdiavgiftsloven. Er det formelle feil ved inngående fakturaer kan du også risikere en høy tilleggsavgift.

Post-thumb

For å få rett til fradrag for merverdiavgift må man følge merverdiavgiftsloven. Er det formelle feil ved inngående fakturaer kan du også risikere en høy tilleggsavgift.

Hovedregelen for MVA-fradrag er at selskap som er MVA-registrert, har fradrag på kjøp av varer og tjenester som er til bruk i den MVA-registrerte virksomheten. Det betyr at du kan få fradrag for kostnader knyttet til avgiftspliktig omsetning, men om du selger noe som er unntatt MVA har du ikke fradragsrett for det. 

For å kunne få MVA-fradrag må du først og fremst være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Dette gjelder alle enkeltpersonforetak og aksjeselskap med avgiftspliktig omsetning over 50 000 kroner i løpet av 12 måneder. Les mer om registrering i MVA-registeret

Det er den inngående merverdiavgiften du som næringsdrivende og MVA-registrert kan føre fradrag for. Det er den avgiften du betaler når du kjøper varer eller tjenester til virksomheten din. 

Hvilke bilag er gyldig for MVA-fradrag? 

Alle transaksjoner i regnskapet skal ha et bilag. Dette er for å dokumentere hva du har solgt og kjøpt. Har du udokumenterte summer i regnskapet, vil du ikke få skattefradrag eller MVA-fradrag og du kan bli beskyldt for å ha private kjøp i bedriften. 

For at et bilag er gyldig for å få MVA-fradrag, må kostnaden være knyttet til avgiftspliktig omsetning. I tillegg må den inngående fakturaen være korrekt, og du må selv ha plassert den riktig i regnskapet. 

LES OGSÅ: Hva må en faktura inneholde

Faktura eller kvittering regnes som dokumentasjon på kjøpet. For at den skal være gyldig må den inneholde følgende: 

  • Selger, navn og org.nr. med MVA bak.
  • Kjøper med navn, org.nr. eller adresse (må i utgangspunktet være firma, ikke privatperson) (kontantkjøp under 1000 der formål og bruksområde går fram og der det er datert og signert av den som har betalt kan slippe å ha på firmanavn.).
  • Nummerering (fakturanummer eller kvitteringsnummer).
  • Faktura- eller kvitteringsdato.
  • Beskrivelse av hva som er levert.
  • Leveringstidspunkt og sted.
  • Beløp.
  • Forfallsdato hvis det er kredittsalg.
  • Spesifikasjon av MVA.
  • Hvis det er uklart hva som er kjøpt eller hvorfor det er en firmakostnad må forklaring skrives på eller vedlegges.

NB! Hvis det er handlet for mer enn 10 000 må det være betalt via bankkonto for å ha fradragsrett.

Hva er tilleggsavgift? 

Skatteetaten kontrollerer MVA-meldinger. De sjekker at inngående faktura er korrekte og om de gir fradragsrett for MVA. Det er strenge krav for at fakturaen kan gi fradrag, det er derfor viktig at fakturaene du mottar følger alle regler. 

Som kjøper må du selv sjekke at den inngående fakturaen er riktig. I tillegg må kjøpet ha riktig dokumentasjon og være registrert riktig i regnskapet med korrekt MVA-kode og på en fornuftig konto. 

Inneholder inngående faktura formelle feil kan du risikere å få tilleggsavgift


Oppdager du en feil i en inngående faktura, for eksempel feil foretaksnavn eller feil sum så be om en kreditnota, og en ny faktura med riktig informasjon. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!