MVA-terminer 2024

De aller fleste bedrifter skal betale MVA til staten. Få oversikt over alle MVA-terminer og frister i 2024. 

Post-thumb

De aller fleste bedrifter skal betale MVA til staten. Få oversikt over alle MVA-terminer og frister i 2024. 

mva-terminer

MVA-terminen, eller merverdiavgiftsterminen, er perioden bedrifter skal levere inn MVA-melding for. For de aller fleste bedrifter er hver termin to måneder, altså seks terminer i året. Noen bedrifter har kun én termin og leverer MVA-melding kun én gang i året. 

Les alt du trenger å vite om MVA-meldingen

Hva er merverdiavgift?

Merverdiavgift (forkortet MVA, tidligere kalt moms) er en skatt som legges oppå de fleste salg og kjøp i Norge. 

Bedrifter krever inn MVA når de fakturerer og betaler den videre til Skatteetaten. På samme måte får bedrifter fradrag for MVA når de kjøper noe. Merverdiavgiften legges sammen i MVA-meldingen og bedriften kan få den tilbakebetalt fra staten hvis de har betalt mer enn de har krevd inn. 

Les også: Hva er merverdiavgift?

MVA-terminer i 2024

MVA-terminene er perioden en bedrift skal levere MVA-melding for. Terminene er de samme hvert år, og derfor også de samme i 2024:

 • 1. termin: januar og februar, frist 10. april
 • 2. termin: mars og april, frist 10. juni
 • 3. termin: mai og juni, frist 2. september (utsatt pga. ferie)
 • 4. termin: juli og august, frist 10. oktober
 • 5. Termin: september og oktober, frist 10. desember
 • 6. Termin: november og desember, frist 10. februar 2025

Hver termin varer i to måneder, og du har som regel en måned og ti dager frist for å levere MVA-melding og eventuelt betale MVA til Skatteetaten. 

De aller fleste bedrifter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret følger de ordinære terminene og leverer MVA-melding annenhver måned. Bedriften blir pliktig å betale og kreve inn MVA, når man selger MVA-pliktige varer og tjenester (inkludert fritatte) til mer enn 50 000 kroner i løpet av et år. 

Noen bedrifter får kortere terminer enn to måneder. Det kan skje hvis Skatteetaten ønsker tettere oppfølging av bedriften, og du vil i det tilfellet bli kontaktet av dem.

Bedrifter har også egne terminer for forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.  

MVA-frister i 2024 og frist for MVA-melding

Hver MVA-frist kommer omtrent 40 dager etter terminen er ferdig. Unntaket er 3. termin for mai og juni, som alltid har en forlenget frist til 31. august.  Hvis du skal betale MVA, forfaller fristen samme dag som leveringsfristen.

De ordinære MVA-fristene er:

 • 10. april
 • 10. juni
 • 31. august
 • 10. oktober
 • 10. desember
 • 10. februar

Se alle fristene for næringsdrivende

For bedrifter med årstermin er fristen for å levere MVA-melding 10. mars hvert år. Hvis fristen faller på en helg eller helligdag, blir den flyttet til første arbeidsdag etter den opprinnelige fristen. 

Vær nøye på å levere og betale i tide! Det kan påløpe tvangsmulkt (dagbøter) for hver dag frem til du leverer eller betaler.

Frister i kalenderen

Levere MVA-melding til Skatteetaten

Du kan levere MVA-melding til Skatteetaten via de fleste regnskapsprogrammer, inkludert Conta. Systemet lager en ferdig rapport for deg som du ser over og sender inn til Skatteetaten. 

Så enkelt er det å levere MVA-melding i Conta:

Prøv Conta gratis

Betale MVA til Skatteetaten

Når du har sendt inn mva-meldingen din, vil du umiddelbart motta en melding som viser det totale beløpet du skylder. Sammen med dette vil du få oppgitt et KID-nummer og kontonummer hvor du skal overføre pengene. Hvis du har koblet Conta til nettbanken din, kan du også betale skyldig MVA direkte fra systemet.

Hvis MVA-meldingen din sier at du skal betale MVA til staten, er det en god ting! Det betyr at bedriften din tjener penger.

Når du leverer MVA-meldingen, får du umiddelbart beskjed om du skal betale eller om du får MVA tilgode. Skal du betale, får du også betalingsinformasjon. 

Årstermin for MVA

Noen virksomheter kan levere MVA-melding én gang i året. Dette kalles årstermin, og bedriften har da kun én MVA-termin å forholde seg til. 

Bedrifter som driver med primærnæring, altså jordbruk, gartneri, skogbruk, fiske eller har husdyr, har stort sett årstermin. Disse bedriftene har en egen MVA-frist og leverer MVA-melding innen 10. april hvert år. 

Husk å merke at MVA-meldingen gjelder primærnæring! I Conta gjør du det i innstillingene. 

Små bedrifter kan også søke om årstermin for MVA. Søknadsfristen er 1. februar. 

Skatteetaten har satt noen krav for å søke om årstermin:

 • Omsetningen må være under 1 million kroner de siste 12 måneder.
 • Du må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år.
 • Du må ha levert MVA-meldingen på rett måte og til riktig tid annenhver måned i minimum 1 år.

MVA-satser 2024

Vi opererer vanligvis med tre MVA-satser:

25 % Høy sats

Brukes på det aller meste av avgiftspliktig omsetning, med unntak av varer og tjenester som har redusert sats, er fritatt eller unntatt. 

15 % Næringsmidler

Mat og drikke som skal selges videre, for eksempel i cateringdrift, har 15 prosent MVA.

12 % Lav sats

Brukes på persontransport, hotellvirksomhet og overnatting, utleie av fritidseiendom og billetter til kultur- og idrettsarrangementer. 

I tillegg har vi i Norge en egen MVA-sats som kun brukes ved salg av fisk og sjømat til fiskesalgslag (11,11 %). Noen varer og tjenester er fritatt eller unntatt MVA, og skal ikke legges på merverdiavgift når de selges. Denne satsen er relevant for en relativt få bedrifter.

Les også: Hva er forskjellen på fritatt og unntatt MVA?

Selv om moderne regnskapsprogram fikser mye av merverdiavgiftshåndteringen, kan det være lurt å ha et forhold til MVA-koder og hvordan de brukes i regnskapet.

Betalingsutsettelse for MVA hos Skatteetaten

Har du ikke mulighet til å betale ved forfall, kan du søke om betalingsutsettelse for MVA hos Skatteetaten

Det er strenge krav for å få innvilget betalingsutsettelse, og det er derfor heller ikke så vanlig å få det. Du kan kun få betalingsutsettelse hvis

 • bedriften ikke har mulighet til å betale ved forfall
 • du gir Skatteetaten det beste betalingstilbudet du kan gi
 • tilbudet gjør at Skatteetaten får raskere betalt enn de hadde fått ved tvangsinnfordring

Alle tre kravene må være oppfylt. I tillegg vil de gjøre individuelle vurderinger. Hvis du ikke betaler innen den ordinære fristen, vil du måtte betale forsinkelsesrenter selv om du søker om betalingsutsettelse. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!