Statsbudsjettet 2024 for bedrifter: Dette har regjeringen foreslått

6. oktober la Støre-regjeringen frem forslag til statsbudsjettet og nasjonalbudsjett for 2024.  Her er noen av punktene som kan være viktige for deg som driver for deg selv.

Post-thumb
- 4 min lesing

6. oktober la Støre-regjeringen frem forslag til statsbudsjettet og nasjonalbudsjett for 2024.  Her er noen av punktene som kan være viktige for deg som driver for deg selv.

statsbudsjettet 2024

Merverdiavgift

Selv om det er beregnet at merverdiavgiften vil generere 385 milliarder kroner i 2024, foreslås det likevel bare små endringer i merverdiavgiftslovgivningen. Nedenfor er hovedforslagene for endringer i MVA og visse spesifikke avgifter.

Endring i merverdiavgift for aviser

Departementet foreslår en endring i bestemmelsen om fritak for aviser i merverdiavgiftsloven §6-1. I dag må aviser hovedsakelig bestå av tekst og stillbilder for å være unntatt MVA. Det nye forslaget vil tillate mer bruk av video- og lydinnhold innefor unntaksregelen. Likevel må hovedmålet til avisen fortsatt være å produsere nyheter og aktuelt innhold i form av tekst eller stillbilder.

Fra 1. januar 2024 kan mediehusene publisere video- og lydinnhold i avisene sine uten avgift.

Merverdiavgiftsfritak for hydrogenbaserte elbiler fases ut

Leaser du elektrisk bil? Da kan det bli endringer i merverdiavgiften. Regjeringen foreslår at leasing av kjøretøy som utelukkende bruker elektrisitet som drivstoff, og hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller, skal være fritatt for merverdiavgift hvis kjøretøyet ble levert til leietakeren før 1. januar 2024. Det gjelder selv om leasingavtalen overføres til ny leietaker.

Fra og med 31. desember 2023 vil levering av hydrogenbaserte elbiler være underlagt merverdiavgift. På samme måte vil bilforhandlere bli pålagt å beregne merverdiavgift når de registrerer hydrogenbaserte elbiler på sitt eget navn i motorvognregisteret. Innførsel av hydrogenbaserte elbiler vil være avgiftspliktige ved fortolling etter dato.

Tiltak for å øke elbilandelen i leasingmarkedet

Et annet forslag fra regjeringen er å endre på merverdiavgiften mot elbilandelen i både leasingmarkedet og varebilmarkedet. Forslaget innebærer å endre tilbakeføringsplikten for MVA som en del av tiltakene for å oppfordre til økt andel av elbiler i leasingmarkedet, og for å oppnå mer nøytrale MVA-regler ved leasing. Regjeringen ønsket å innføre dette allerede i 2022, men det har tatt lengre tid enn forventet å få det på plass. Forslaget om mer balanserte MVA-regler skal nå til høring. I revidert nasjonalbudsjett for 2022 kunngjorde regjeringen planer om å sende forslag til mer justerte merverdiavgiftsregler for leasing og tilsvarende områder også på høring. Dette ble gjort for å oppfylle kravet om økt andel av elbiler i leasingmarkedet.

Saksutredningen har tatt lengre tid enn opprinnelig forventet, og nå sender Departementet ut et forslag om mer balanserte merverdiavgiftsregler på høring. Målet er å presentere forslag til endringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024, med planlagt iverksettelse fra 1. juli 2024.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil det bli dyrere å kjøpe biler med utslipp til bruk i persontransport- og drosjevirksomhet.

Finn ut mer om merverdiavgift.

Formuesskatt (personskatt)

Regjeringen har ikke foreslått noen endringer i formuesskatten.

Les også: Formuesskatt: Dette bør du vite i 2023

Utbytte

Regjeringen har ikke foreslått noen endringer i skatt på utbytte.

Les mer om utbytteskatt

Ekstra arbeidsgiveravgift

Regjeringen innførte en ekstra arbeidsgiveravgift på 5% over 750 000 kroner. I forslaget vil de nå øke innslagspunktet til 850 000 kroner. Når en ansatt tjener mer enn 850 000 kroner i året fra én og samme arbeidsgiver, skal arbeidsgiveren betale ekstra arbeidsgiveravgift. Denne legges til den eksisterende arbeidsgiveravgiften  Denne legges til den eksisterende arbeidsgiveravgiften. Er for eksempel arbeidsgiveravgiften på 14,1 prosent, vil den øke til 19,1 prosent for lønninger på over 850 000 kroner.

Les mer om arbeidsgiveravgift

Avskrivningssats for elvarebiler

Elvarebiler som kun går på strøm/hydrogen har i dag en høyere avskrivningssats på 30 prosent. Denne avvikles. Den nye avskrivningssatsen er på 24 prosent. Kjøper du en elvarebil i fremtiden, føres den på samme kategori som øvrige driftsmidler i saldogruppe C, med med den nye satsen på 24 prosent. Denne er foreslått til å tre i kraft umiddelbart, med effekt fra inntektsåret 2024. 

Les mer om avskrivning

Personbeskatning

Forslagene for personbeskatning er flere. Her er en oversikt:

  • Personfradrag øker fra 79 600 kroner til 88 250 kroner.
  • Maksimalt fradrag for fagforeningskontigent er i dag på 7 700 kroner. Denne økes til 8 000 kroner.
  • Reisefradragets kilometersats øker fra 1,70 til 1,76 kroner, mens bunnbeløpet øker fra 14 400 til 14 950 kroner.
  • Med tanke på trinnskatt, vil satser i trinn 3 til 5 økes med 0,1%. Innslagspunktet i trinn 3 øker til 670 000 kroner, og i trinn 4 øker det til 937 900 kroner. For trinn 5 vil det lønnsjusteres til 1 573 000 kroner.
  • Trygdeavgiften reduseres med 0,1 prosent til 7,8 prosent for lønnsinntekt og til 11,0 prosent for næringsinntekt.

Samle økonomien på ett sted! I Conta kan du sende fakturaer, betale regninger, kjøre lønn og føre regnskap. Prøv Conta gratis i 30 dager.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev