Aksjeselskap: Hvordan levere skattemelding og næringsoppgave?

Alle aksjeselskap skal levere inn skattemelding og Næringsoppgave 2 som legger grunnlaget for skatteoppgjøret. Skattemeldingen og Næringsoppgave 2 leveres årlig og sammen med årsregnskap utgjør det selskapet ditt sitt årsoppgjør.

Post-thumb
- 5 min lesing

Alle aksjeselskap skal levere inn skattemelding og Næringsoppgave 2 som legger grunnlaget for skatteoppgjøret. Skattemeldingen og Næringsoppgave 2 leveres årlig og sammen med årsregnskap utgjør det selskapet ditt sitt årsoppgjør.

Skattemelding for aksjeselskap skal leveres innen 31. mai hvert år, og skal inkludere alle vedlegg og skjemaer relevant for din bedrift.

Skattemeldingen skal inneholde opplysninger om selskapet, inntekt, formue og gjeld. Dette legger grunnlaget for skatteoppgjøret som kommer rundt oktober.

Føre regnskap selv? Sjekk ut denne guiden til alt du må vite om regnskapsføring.

Synes du å levere skattemelding selv virker for komplisert eller tidkrevende? Ingen fare, vi har regnskapspartnere over hele landet du kan kontakte for å få hjelp.

Hva skal jeg levere inn? 

Når et AS skal levere skattemeldingen skal det legges ved flere skjemaer i tillegg til skattemelding og næringsoppgaven. Dette kan være tidkrevende og oppfattes som litt komplisert. Det er derfor lurt å sette seg inn i hva du må levere inn før du starter å fylle ut skjemaene. Hva slags skjemaer du skal ha kommer an på hva slags selskap du driver, og det er dermed ingen fasit. 

Alle AS skal levere skattemeldingen sammen med Næringsoppgave 2, skjema for forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og skjema for avstemming av egenkapital. Disse skjemaene utgjør en standard innlevering av skattemeldingen som gjelder alle for aksjeselskap.  

Skattemeldingen skal inneholde opplysninger om selskapet ditt og skattemessige forhold, altså grunnlaget for skatt. I motsetning til den private skattemeldingen, vil det ikke være noe som er forhåndsutfylt på skattemeldingen for AS. Du må derfor fylle ut all informasjon om firmaet ditt og de skattemessige forholdene.

Næringsoppgave 2 er hentet fra regnskapet ditt og viser kostnader og inntekter fra det siste året. Alle som skal levere årsregnskap skal levere Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen. Du trenger tall fra næringsoppgaven for å fylle ut skattemeldingen, og bør derfor fylle ut Næringsoppgave 2 først. 

I Skjema for forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier skal du fylle inn tall som er regnskapsmessige og skattemessige. Det vil si at det kan være en forskjell på det som blir ført i regnskapet ditt, og det som er grunnlaget for skatten du skal betale. Skjemaet gir oversikten over forskjeller i verdiene.  

I Skjema for avstemming av egenkapital fyller du ut alle opplysninger om egenkapital, innskudd, tingsinnskudd, aksjer, aksjesalg og lignende. Skjemaet vil vise hva som er i egenkapital og hvilke endringer som har skjedd i bedriften det siste året.  

I tillegg finnes det en rekke andre skjemaer som kan være relevant for selskapet ditt. Du har selv ansvaret for å velge og fylle ut relevante skjemaer for selskapet ditt. Har du en firmabil, må du for eksempel bruke skjemaet «Avskriving på driftsmidler».

Dette er noen av de mest brukte skjemaene å legge ved skattemeldingen:
RF – 1084 Avskrivning på driftsmidler
RF – 1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter
RF – 1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling
RF – 1022 Lønns – og pensjonskostnader
RF – 1125 Bruk av bil

Fra regnskapsåret 2023 skal alle AS levere en ny type skattemelding og næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjonen erstatter Næringsoppgave 2 og tilleggsskjemaene, slik at leveringen blir enklere.

Vil du ha hjelp til å fylle ut og levere skattemeldingen? Conta har mange dyktige regnskapsførere som står klar for å hjelpe hvis du skulle trenge en regnskapsfører.

Hvordan henter jeg tallene jeg trenger til skattemeldingen i Conta? 

Fører du regnskapet ditt i Conta, henter du ut tallene ved å gå på RAPPORTER > SALDOBALANSE og trykk på Eksporter CSV i høyre marg. CSV-formatet gjør at du kan importere tallene rett inn i årsoppgjørprogrammet.

Vil du føre regnskapet ditt i Conta? Prøv regnskapsprogrammet gratis!

Hvordan fyller jeg inn skjemaene? 

Det er mulig å fylle ut alle skjemaene manuelt i Altinn, men som regel fylles tallene ut i et årsoppgjørprogram. Du kan også få hjelp av en regnskapsfører hvis du ønsker det. 

Har du et AS og skal sende inn skattemeldingen din selv uten hjelp fra regnskapsfører, vil det være tidsbesparende og mer oversiktlig å bruke et årsoppgjørsprogram. I et sånt program kan du fylle ut alle nødvendige skjemaer knyttet til skattemelding og næringsoppgave, og du kan i tillegg fylle ut årsregnskapet.

Du kan bruke Conta sitt årsoppgjørsprogram til å sende inn skattemeldingen din. Conta bruker den nye skattemeldingen som blir obligatorisk fra regnskapsåret 2023.


Send inn årsoppgjøret med Conta →

Når du skal fylle inn tallene i skjemaet vil du kunne importere tall fra regnskapsprogrammet ditt. Last ned rapporten Saldobalanse i en CSV-fil fra regnskapsprogrammet ditt, og importer den inn i årsoppgjørprogrammet ditt. 

Etter du har lagt tallene dine inn i programmet, vil du kunne håndtere all utfyllingen fra årsoppgjørsprogrammet og det er her du fyller ut alle skjemaene. Du må fremdeles fylle inn del opplysninger i skjemaene, men tallene blir organisert på riktig måte i årsoppgjørsprogrammet, og det forteller deg hva du eventuelt mangler av informasjon. Husk at du selv er ansvarlig for at alt er fylt inn. 

Det er ikke sikkert alle feltene i skjemaet gjelder for ditt selskap. Noen felter kan for eksempel kun gjelde for enkeltpersonforetak, og det er derfor viktig at du leser nøye gjennom skjemaet når du skal legge inn tall. 

I skattemeldingen trenger du tall fra Næringsoppgave 2 og du må derfor ha fylt ut Næringsoppgave 2 først. 

På Skatteetaten sine sider finner du rettledninger for hvert skjema. Her vil du få en forklaring på hva de ulike feltene betyr og hva som skal fylles inn hvor.

Når skjemaene er ferdig utfylt kan du sende dem direkte til Altinn via årsoppgjørprogrammet.

I 2023 kommer en ny skattemelding for aksjeselskap som skal gjøre leveringen enklere

Skulle du av en eller annen grunn trenge utsatt leveringsfrist av skattemeldingen kan du søke om det, og kan da få utsatt fristen inntil én måned.

Lever årsregnskapet samtidig som skattemeldingen

Fristen for å sende inn årsregnskapet er litt senere enn fristen for å sende inn skattemelding med skjemaer, men mange velger å sende inn disse samtidig. Årsregnskapet er et offentlig regnskap som inneholder resultat og balanse fra selskapet ditt. Har du lagt inn tall fra Saldobalansen din finner du det du trenger i programmet for å lage årsregnskapet. Les mer om årsoppgjør for aksjeselskap. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev