Snarveier

Skattemelding 2022 for enkeltpersonforetak og aksjeselskap

I 2022 fortsetter Skatteetaten å rulle ut en ny skattemelding som skal gjøre leveringen enda enklere for næringsdrivende. 

Post-thumb
- 11 min lesing

I 2022 fortsetter Skatteetaten å rulle ut en ny skattemelding som skal gjøre leveringen enda enklere for næringsdrivende. 

Både enkeltpersonforetak og aksjeselskap må hver vår fylle ut noe som kan føles som endeløse skjemaer og levere skattemelding og næringsoppgave. Nå har Skatteetaten kommet med en ny skattemelding for næringsdrivende som skal gjøre leveringen enklere for bedrifter. 

Visste du at enkeltpersonforetak kan levere næringsoppgaven direkte fra Conta til Altinn i 2022? Slik gjør du det

Ny skattemelding skal forenkle prosessen

I dag må de som driver en bedrift sende inn både skattemelding, næringsoppgave og opp mot 60 vedleggsskjemaer. Det er mye informasjon som må fylles ut, og det kan være vanskelig å vite hva som gjelder for akkurat din bedrift. 

Ved å forenkle prosessen, ønsker Skatteetaten at det skal bli lett for bedrifter å gjøre det rett. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere, og at opplysningene skal ha bedre kvalitet. 

Hva er nytt i skattemelding for næringsdrivende i 2022?

I den nye skattemeldingen erstattes næringsoppgavene og vedleggsskjemaene med en næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjonen får en standardisert digitalt format hvor opplysninger som naturlig hører sammen er samlet. 

Næringsspesifikasjon er en rapport som inkluderer all informasjon du er pliktig til å gi til Skatteetaten om virksomheten din. Den spesifiserer næringsinntekten din. 

I næringsspesifikasjonen fyller du ut informasjon om

 • resultat
 • balanse
 • spesifikasjon av anleggsmidler hvis bedriften din har det
 • spesifikasjon av omløpsmidler (kortsiktige eiendeler)
 • beregnet næringsinntekt for fjoråret
 • forskjeller på regnskapsmessig og skattemessige verdier hvis bedriften har regnskapsplikt
 • avstemming av egenkapitalen
 • andre forhold
 • skog hvis bedriften driver med skogbruk
 • gjeld og formue

Noen felt kan være ferdig utfylt, for eksempel hvis du leverer fra et regnskapsprogram eller hvis Skatteetaten har informasjonen fra før. Andre felt må du selv fylle ut.

Noe annet som blir nytt, er at det blir obligatorisk for aksjeselskap å levere den nye skattemeldingen fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram. For de aller fleste enkeltpersonforetak er dette frivillig, men det anbefales likevel å levere fra et regnskapsprogram. Det gjør det rett og slett vanskeligere å gjøre feil. 

Skatteetaten lanserer også en valideringstjeneste som gir umiddelbar tilbakemelding hvis den tror noe i skattemeldingen er feil. Det kan for eksempel være ulogiske tall eller differanser.

Når kommer den nye skattemeldingen for næringsdrivende?

Skatteetaten har gitt informasjon om at skattemeldingen kan leveres fra 4. april 2022. Fristen for å levere er 31. mai 2022. 

Dette er skattemeldingen for 2021, altså året som gikk. Skattemelding og næringsoppgave leveres alltid på etterskudd, og inneholder informasjon om bedriftens inntekter og kostnader i året som gikk. 

Noen enkeltpersonforetak fikk teste den nye skattemeldingen i fjor, da for regnskapsåret 2020. I 2022 blir den tilgjengelig for enda flere enkeltpersonforetak, men det er også mulig å levere den gamle skattemeldingen og næringsoppgaven. 

Enkeltpersonforetak kan levere næringsoppgave direkte fra Conta til Altinn med en enkel integrasjon. Lær hvordan i et gratis webinar.


Meld deg på

Skattemelding for enkeltpersonforetak 2022

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt det året de har inntekten. Skattemeldingen ENKet leverer i 2022 gjelder dermed for omsetningen i 2021 og forskuddsskatten som ble betalt i 2021.

For ENK, er skattemeldingen felles for deg som privatperson og næringsvirksomhet fordi dere er en juridisk enhet. Det er næringsspesifikasjonen (ny skattemelding) eller næringsoppgaven (gammel skattemelding) som inneholder informasjon om selve næringsvirksomheten.

Næringsoppgaven består av summen av de forskjellige regnskapskontoene til enkeltpersonforetaket. På den måten kan Skatteetaten se overskuddet og underskuddet for å sjekke om bedriften tjener penger eller ikke. Hvis bedriften er lønnsom, skal den betale skatt. Hvor mye du må betale avhenger av hvor stort overskuddet er. 

Les også: 

I 2022 kan innehavere av enkeltpersonforetak velge hvilken skattemelding de skal levere. Hvis du vil levere den nye med næringsspesifikasjon, kan du gjøre det på skatteetaten.no.

Innehavere av ENK står også fritt til å levere den gamle skattemeldingen og næringsoppgaven i 2022. For de fleste gjelder da Næringsoppgave 1. Hvis du bruker Conta til å føre regnskap, er dette den enkleste måten å levere på i år også. I Conta er næringsoppgaven for enkeltpersonforetak ferdig utfylt og du kan levere den direkte til Altinn.

Bli med på gratis webinar om hvordan levere skattemelding og næringsoppgave for enkeltpersonforetak.


Meld deg på

Du kan spare mye tid ved å levere næringsoppgaven direkte fra regnskapsprogrammet til Conta. Slik gjør du det:

ENK med Næringsoppgave 2

Noen få enkeltpersonforetak må levere Næringsoppgave 2. Dette gjelder ENK med regnskapsplikt


For at et enkeltpersonforetak skal ha regnskapsplikt, må de ha

 • eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner, eller
 • ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk

Enkeltpersonforetak med regnskapsplikt må også levere årsregnskap, på lik linje med aksjeselskap. 

Næringsrapport skatt fjernes i 2022

Tidligere har selskaper med enkle skatteforhold og kunnet levert en forenklet versjon av næringsoppgaven kalt næringsrapport skatt

Fra inntektsåret 2021 (altså den med innleveringsfrist i 2022), kan ikke næringsrapport skatt lenger brukes. 

Det betyr at selv enkeltpersonforetak med enkle skatteforhold må levere skattemelding for næringsdrivende i 2022. De bedriftene kan velge mellom å levere den nye skattemeldingen med næringsspesifikasjon eller den gamle skattemeldingen med Næringsoppgave 1. 

Skattemelding for aksjeselskap 2022

I 2022 leverer de aller fleste aksjeselskap skattemeldingen på samme måte som tidligere, ved å sende inn skattemelding og Næringsoppgave 2 og eventuelle tilleggsskjemaer.

Fra 2023 vil mange AS få mulighet til å levere den nye skattemeldingen. Da vil det også bli mulig å levere den fra Conta sitt regnskapsprogram. I 2024 blir ny skattemelding og innlevering fra regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram obligatorisk for alle aksjeselskap. 

Næringsoppgave 2 er basert på informasjon i regnskapet til selskapet, og viser inntekter og kostnader i foregående år. All denne informasjonen kan du enkelt hente ut fra regnskapsprogrammet ditt. Slik gjør du det i Conta:

Gå til RAPPORTER > SALDOBALANSE og trykk på «Eksporter CSV» i høyre marg. Du kan importere CSV-filen inn i årsoppgjørsprogrammet som du bruker til å lage skattemelding og næringsoppgave for AS. 

Les også: Hvordan levere skattemelding og næringsoppgave for aksjeselskap

Frister for skattemelding 2022

Skattemeldingen for næringsdrivende kan leveres fra 4. april 2022 og fristen for å levere er 31. mai 2022. 

Skatteoppgjøret for næringsdrivende kommer mellom august og oktober 2022. 

Leveringsfrister for firmaet ditt i 2022

Velg firmatype:

Dette er de generelle fristene som gjelder for alle enkeltpersonforetak. Du kan også krysse av i boksene for å se flere frister for bedriften din.

Enkeltpersonforetaket mitt er:

Januar

 • 5 Jan

  Levere a-melding.

 • 17 Jan

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

 • 5 Jul

  Levere a-melding.

 • 15 Jul

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Jul

  Levere årsregnskap.

August

September

Oktober

November

 • 7 Nov

  Levere a-melding.

 • 15 Nov

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Desember

Skatteoppgjør 2022

Skatteoppgjøret for næringsdrivende viser hvor mye skatt bedriften betalte forrige år, og hvor mye den egentlig skulle betalt. Det baseres på skattemeldingen bedriften leverte på våren.

Hvis bedriften har betalt for mye skatt, vil den få skatt til gode og få tilbakebetalt det den har betalt ekstra. Har bedriften derimot betalt for lite skatt, vil den få restskatt som den må betale til staten. 

Skatteoppgjøret for både enkeltpersonforetak og aksjeselskap kommer mellom august og oktober i 2022. Hvis firmaet får skatt til gode, betales det tilbake til firmaet innen tre uker. Må bedriften betale restskatt, er også betalingsfristen tre uker. 

Unntaket er enkeltpersonforetak som får mer enn 1000 kroner i restskatt. Da deles betalingen i to: Halvparten skal betales innen tre uker, og det resterende innen åtte. 

Hvis bedriften får restskatt, kommer det også renter. Renten på restskatt er 0,39 prosent per år og løper fra 1. juli året før (altså fra 1. juli 2021) og frem til forfallsdatoen for å betale restskatt. 

Hvordan bokføre skatteoppgjør

For å bokføre skatteoppgjøret i Conta, går du til BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > REGISTRERE BILAG.


Hvordan bokføre skatt til gode for enkeltpersonforetak

 • Pluss på konto 1920 Bankkonto
 • Minus på konto 2070 Forskuddsskatt

Hvordan bokføre restskatt for enkeltpersonforetak

 • Pluss på konto 2070 Forskuddsskatt
 • Minus på konto 1920 Bankkonto

Hvordan bokføre skatt til gode for aksjeselskap

 • Beregnet skatt: pluss på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
 • Betalt forskuddsskatt: minus på konto 2540 Forskuddsskatt for selskap
 • Skatt til gode: pluss på konto 1920 Bankkonto
 • Renter: minus på konto 8040 Renteinntekt

Hvordan bokføre restskatt for aksjeselskap

 • Beregnet skatt: pluss på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
 • Betalt forskuddsskatt: minus på konto 2540 Forskuddsskatt for selskap
 • Restskatt: minus på konto 1920 Bankkonto
 • Renter: pluss på konto 8140 Rentekostnad

Les mer om å bokføre skatteoppgjør

Unngå renter ved å betale tilleggsforskudd

Når du har laget klar skattemelding og næringsoppgave i 2022, kan det hende du ser at bedriften har betalt for lite skatt i 2021. En regnskapsfører kan hjelpe deg med å beregne dette. Har du betalt for lite, er det mulig å betale inn tilleggsforskudd.

Tilleggsforskudd er et tillegg til den ordinære forskuddsskatten, og gjør at du slipper å betale rentene for restskatt. Dette er den eneste muligheten næringsdrivende har for å “slippe” restskatt. Da betaler du inn restskatten før du har fått kravet fra Skatteetaten. 

Tilleggsforskudd betales innen 31. mai 2022. 

Det er helt frivillig å betale tilleggsforskudd. Du kan også vente til fakturaen for restskatten kommer mellom august og oktober. 

Trenger du litt hjelp med skattemeldingen for næringsdrivende?

Spørsmål og svar om skattemelding for næringsdrivende i 2022

Når kommer skattemeldingen i 2022?

Skattemelding for næringsdrivende kan leveres fra 4. april 2022. De som får skattemeldingen i nytt format, vil trolig få den litt tidligere.

Når skal jeg levere skattemelding i 2022?

Fristen for å levere skattemelding er 31. mai 2022.

For hvilken periode gjelder skattemeldingen i 2022?

Skattemeldingen som du får i 2022 gjelder for inntektsåret 2021.

Jeg startet bedrift i 2022. Må jeg levere skattemelding i år?

Nei, du skal ikke levere skattemelding og næringsoppgave for bedriften i 2022. Den gjelder for inntektsåret 2021.

Hvem skal levere ny skattemelding i 2022?

Innehavere av enkeltpersonforetak kan levere den nye skattemeldingen i 2022, men de kan også velge å levere den gamle. 

Noen aksjeselskap får være med på et pilotprosjekt hos Skatteetaten for å teste ut den nye skattemeldingen, men de fleste leverer den gamle også i 2022.

Når får enkeltpersonforetak ny skattemelding?

Innehavere av enkeltpersonforetak kunne begynne å bruke den nye skattemeldingen fra 2021. Fra 2023 er det kun denne som er gjeldende for ENK.

Når får aksjeselskap ny skattemelding?

Noen få aksjeselskap får mulighet til å levere ny skattemelding i 2022. I 2023 blir den tilgjengelig for de aller fleste, og fra 2024 er det kun den som gjelder for AS.

Er det obligatorisk å bruke regnskapsprogram for å levere skattemelding i 2022?

Nei. Det blir obligatorisk for bedrifter med regnskapsplikt å levere skattemeldingen fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram fra og med 2024. Det gjelder alle aksjeselskap og noen få enkeltpersonforetak. 

For bedrifter uten regnskapsplikt, er det likevel anbefalt å levere fra et regnskapsprogram fordi det er enklere og går raskere.

Kan jeg utsette levering av skattemelding?

Ja. Du kan søke om å utsette leveringen i Altinn. Normalt sett får du utsatt fristen én måned.

Hva skjer hvis jeg leverer skattemelding for sent?

Hvis bedrifter leverer skattemelding for sent kan du få tvangsmulkt. Det betyr at du må betale et beløp hver dag fram til du har levert. For skattemeldingen utgjør det et halvt rettsgebyr, altså 611 kroner per dag.

Hva skjer hvis jeg leverer feilaktige opplysninger i skattemeldingen?

Hvis opplysninger i skattemeldingen er uriktige eller ufullstendige, kan bedriften bli ilagt tilleggsskatt. Tilleggsskatten er vanligvis 20 prosent av den skattemessige fordelen, men i grove tilfeller kan den bli opp mot 60 prosent.

Hvorfor kommer det ny skattemelding?

Skatteetaten lanserer ny skattemelding for at det skal bli enklere og mer effektivt å levere, og at opplysningene skal ha bedre kvalitet.

Hva er forskjellen på ny og gammel skattemelding?

I den gamle skattemeldingen har bedrifter i tillegg levert næringsoppgave og opptil 60 tilleggsskjemaer. I den nye skattemeldingen blir næringsoppgaven og tilleggsskjemaene erstattet med en næringsspesifikasjon i et standardisert digitalt format. 

Det blir færre skjemaer og enklere å finne ut hva som gjelder for bedriften din.

Når forsvinner den gamle skattemeldingen?

Enkeltpersonforetak kan levere den gamle skattemeldingen til og med 2022 (inntektsåret 2021). 

Aksjeselskap kan levere den gamle skattemeldingen til og med 2023 (inntektsåret 2022).

Kan jeg levere næringsrapport skatt i 2022?

Nei. Næringsrapport skatt var en forenklet næringsoppgave for bedrifter med enkle skatteforhold. Du kan i stedet levere den nye skattemeldingen, eller den gamle skattemeldingen med Næringsoppgave 1.

Når kommer skatteoppgjøret i 2022?

Skatteoppgjøret for næringsdrivende kommer mellom august og oktober 2022.

Hvordan bokfører jeg skatteoppgjøret?

Bokføringen er forskjellig alt etter som det gjelder restskatt eller skatt til gode, og om det er enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Slik gjør du det.

Når får jeg tilbake skatt til gode?

Pengene blir utbetalt til kontoen som er oppgitt på skattemeldingen i løpet av tre uker etter skatteoppgjøret.

Når må jeg betale restskatt?

Du må betale restskatt for bedriften innen tre uker etter at du har mottatt faktura fra Skatteetaten.

Hva er renten på restskatt i 2022?

Renten på restskatt er 0,39 prosent per år for inntektsåret 2021. Den løper fra 1. juli året før (altså fra 1. juli 2021) og frem til forfallsdatoen for å betale restskatt.

Kan jeg levere den nye skattemeldingen i Conta i 2022?

Du kan ikke levere den nye skattemeldingen fra Conta i 2022. Løsningen vil være på plass for enkeltpersonforetak og aksjeselskap i 2023, og gjelde for inntektsåret 2022. 

Enkeltpersonforetak kan levere Næringsoppgave 1 fra Conta i 2022.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev