Hva er en kostnadskonto i regnskapet?

Kostnader firmaet ditt har skal føres i forskjellige kontoklasser (kostnadskonto) avhengig av hvilken kostnad det er snakk om.

Post-thumb

Kostnader firmaet ditt har skal føres i forskjellige kontoklasser (kostnadskonto) avhengig av hvilken kostnad det er snakk om.

kostnadskonto

Fra 2020 ble det obligatorisk å bruke SAF-T-kontoplanen i all regnskapsføring, og det er denne som brukes i regnskapsprogrammet til Conta. Her går vi gjennom de forskjellige kontoklassene som du kan registrere kostnader på.

Trenger du hjelp med å velge riktig regnskapskonto?


Med Conta sin splitter nye gratistjeneste Kontohjelp er det lekende lett å finne riktig regnskapskonto. Søk etter det du har kjøpt, som for eksempel «drill» eller «drivstoff», og få øyeblikkelige anbefalinger for relevante kontoer.


I tillegg til å bistå deg med å velge riktige kontoer, gir Kontohjelp detaljerte beskrivelser av hvordan kontoene skal brukes med praktiske eksempler.

 

Prøv Kontohjelp – det er gratis!

4: VAREKOSTNAD

En kostnadskonto som begynner på 4 omfatter varekostnader, for eksempel vareinnkjøp du gjør i bedriften.

Merk at vareinnkjøp skal føres på disse kontoene gjennom årets gang, men på slutten av året skal det gjøres vareopptelling, og da flyttes det som er igjen over til 14-gruppen, varelager. 

Eksempler:

4000 – Råvarer og halvfabrikata

Råvarekjøp som brukes i produksjon i selskapet. Dette kan for eksempel være kjøp av materiell og stoff til å lage klær.

4300 – Innkjøp av varer for videresalg

Handelsvarer som kjøpes inn og selges videre uten noen form for bearbeiding eller videreutvikling føres her. Dette er det vanligste kontonummeret for videresalg av varer

5: LØNNSKOSTNADER

Alle lønnskostnader føres på denne kostnadskontoen. Det omfatter også fordeler, arbeidsgiveravgift, godtgjørelser, og andre personalkostnader.

Eksempler:

5000 – Lønn til ansatte

Alle typer lønn (brutto), før skatt er trukket av føres på denne kontoen. 

5400 – Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift beregnes under lønnskjøring og føres løpende sammen med lønningen. 

5920 – Yrkesskadeforsikring

Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte i virksomheten, og kostnaden til slik forsikring føres på denne kontoen.

Slik bokfører du lønn.

6 og 7: ANDRE KOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVNING

Her fører man alle andre kostnader relatert til driften av firmaet, for eksempel leie av lokale, kjøp eller leie av maskiner, utstyr, inventar, telefonregninger og så videre.

Eksempler:

6300 – Leie av lokaler

Leiekostnader til kontorlokaler, forretningslokaler, næringsbygg, produksjonslokaler, lager, butikker, showroom og lignende.

6900 – Telefonregninger

Telefonregninger i firmaet føres mot kostnadskonto 6900.

Avskrivning og nedskrivning er begreper som går igjen i disse mange av kontoene som begynner på 6.

Avskrivning er planlagt og forventet reduksjon av verdier, for eksempel 6015 for avskrivning på biler etter hvert som de faller i verdi, mens nedskrivning brukes ved uforutsett reduksjon i verdier, for eksempel 6050 for varige driftsmidler eller 6055 for patenter og lisenser. 

Disse regnskapsteknikkene brukes fordi verdien på eiendeler kan forringes over tid og verdireduksjonen må reflekteres i regnskapet. 

8: FINANSKOSTNADER

Selv om denne klassen også omfatter finansinntekter som aksjeutbytte (hvis firmaet eier aksjer) eller renteinntekter, er de fleste underkontoene relatert til finanskostnader. 

Finanskostnader kan være ting som utbetaling av utbytte til aksjonærer, skattekostnader, rentekostnader og andre ekstraordinære kostnader. 

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang med å føre ditt eget regnskap

Hver gang du registrerer et kjøp gjennom veviseren i Conta, vi den kunstige intelligensen Kaia komme med forslag til kostnadskonto for deg.

Forslagene baserer seg på maskinlæring, altså hvilke valg du og andre brukere i Conta har tatt når dere har bokført tidligere. Ved å se på leverandør og varebeskrivelse, kan Kaia gi kontoforslag med en treffsikkerhet på hele 82 prosent! Det er over 15 prosent mer presist enn andre regnskapsprogram på markedet. Les mer om AI i Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!