Kan ansatte reise utenlands under sykemelding?

Sykemeldte ansatte må ha tillatelse enten fra arbeidsgiver eller NAV for å dra på utenlandsreiser.

Post-thumb

Sykemeldte ansatte må ha tillatelse enten fra arbeidsgiver eller NAV for å dra på utenlandsreiser.

Så lenge sykemeldingen er kortere enn de 16 dagene som arbeidsgiver betaler sykelønn for, også kalt arbeidsgiverperioden, er det arbeidsgiveren som godkjenner slike reiser og utbetaler sykepenger. Ved reiser som finner sted etter denne perioden er det NAV som skal godkjenne at den ansatte skal få sykepenger.

Arbeidsgiver kan alltid si nei

Ifølge NAV kan arbeidsgiver imidlertid alltid velge å ikke la den ansatte dra på reiser. Dette gjelder også etter arbeidsgiverperioden. I mange tilfeller antas det at hvis en ansatt er frisk nok til å reise, vil de også kunne utføre arbeid.

Utenfor 16-dagersperioden, det vil si når NAV har tatt over utbetalingene av sykepenger, er det er også visse vilkår som NAV vil legge til grunn når de skal godkjenne eller ikke godkjenne utbetaling av sykepenger. Den sykemeldte må fylle ut skjema NAV 08-09.07 på web eller sende det i posten til nærmeste NAV-kontor. Hvis du er din egen arbeidsgiver som eneste ansatte i AS eller driver et enkeltpersonforetak, vil dette gjelde deg også.

Dette skal NAV vite

Foruten personinformasjon om den sykemeldte, krever NAV opplysninger om sykemeldingens omfang, og hvem arbeidsgiveren er.

Skjemaet inneholder også en egenerklæring som personen det gjelder må fylle ut, der den sykemeldte som ønsker å reise, bekrefter at:

  • Utenlandsoppholdet ikke hindrer planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen, samt at oppholdet er avklart med arbeidsgiveren.
  • Vedkommende er i stand til å foreta reisen uten at helsetilstanden blir forverret.
  • Oppholdet ikke vil forlenge arbeidsuførheten, eller hindre planlagt medisinsk behandling.
  • Reisen er avklart med lege, tannlege, eller manuell terapeut som skrev sykemeldingen.

Den ansatte kan normalt ikke være lenger borte enn noen få uker. Grunnen til dette er at han/hun plikter å delta på dialogmøte med arbeidsgiver så lenge ikke det finnes dokumenterte helseårsaker til at dette ikke er mulig, senest innen syv uker etter at sykemeldingen trådte i kraft.

Alle punktene over må være avklart før reisen. NAV kan nekte å utbetale sykepenger hvis arbeidstakerens plikter ikke er overholdt. Arbeidsgiveren vil heller ikke ha rett på refusjon for eventuelle sykepenger som er utbetalt, hvis NAV ikke godkjente reisen på forhånd.

Unntak ved ferie

Unntaket er hvis reisen gjøres som en del av en ferie. Da blir det som et hvilket som helst annet ferieopphold og den ansatte kan disponere denne tiden selv. Det kan derimot ikke betales sykepenger under ferieopphold. Hvis den sykemeldte drar på ferie skal han/hun i stedet fylle ut del D av det ordinære sykemeldingsskjemaet (PDF) til NAV.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!