Hvilke regler gjelder for overtid?

Vi går gjennom alt du som arbeidsgiver og arbeidstaker trenger å vite om overtid, overtidsbetaling og avspasering.

Post-thumb
Denne artikkelen har ikke blitt oppdatert på 3 år og kan inneholde feil.

Vi går gjennom alt du som arbeidsgiver og arbeidstaker trenger å vite om overtid, overtidsbetaling og avspasering.

I perioder kan det være behov for at ansatte i en bedrift jobber overtid. Da bør du som ansatt vite hva du har krav på, og du som er arbeidsgiver bør vite hvilke regler du må følge. 

Har du ansatte er det lurt å bruke et timeregistreringsprogram. Da har du oversikt over hva tidsbruken i bedriften går til, og har dokumentasjon hvis ansatte jobber overtid.

Prøv timeregistreringstjenesten Timerabbit gratis i 30 dager!

Hva er overtid? 

Først, la oss klargjøre hva som egentlig menes med å jobbe overtid.

Overtid er arbeid utover arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid. Arbeidstid er tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver. Dersom du arbeider utover avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, er det kalt merarbeid. Overtid er først når det arbeides utover lovens grenser for vanlig arbeidstid. 

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt en maksgrenser for hva som er alminnelig arbeidstid:

  • 9 timer i løpet av 24 timer (normal arbeidsdag)
  • 40 timer i løpet av 7 dager (normal arbeidsuke)

For arbeidstakere med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er den ukentlige arbeidstiden kortere:

  • 38 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt på hverdager
  • 36 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom

Du kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale. En avtale som er veldig vanlig er å ha arbeidstid på 37,5 timer per uke. 37,5 timer per uke er normal arbeidstid når du ikke har betalt lunsjpause. Jobber du mer enn disse timene regnes det som overtid.

I et timeregistreringsprogram kan alle ansatte registrere alle arbeidstimene sine, og legge inn overtid. Det er viktig å ha dokumentasjon, spesielt på overtid slik at de ansatte får overtidsbetalingen eller avspaseringen de har krav på. 

LES MER: Alt du trenger å vite om timeregistrering

Prøv Timerabbit for timeregistering. Registrer all alminnelig arbeidstid, overtid, ferie og fravær i ett og samme program. Prøv gratis i 30 dager!

Overtidsbetaling eller avspasering? 

Når du jobber overtid skal du enten få betalt ekstra for arbeidet du gjør eller avspasere timene ved en senere anledning. Det er ikke lov å jobbe overtid uten å få overtidsbetalt eller muligheten til å avspasere

Hvilken overtidsordning som gjelder skal være klargjort i kontrakten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og kan variere fra bedrift til bedrift. Noen har muligheten til å velge mellom overtidsbetalt og avspasering, mens andre kan for eksempel kun. avspasere. 

Skal du avspasere er det du som arbeidstaker som selv må passe på at du får avspasert timene du har rett på. 

Hvor stort er tillegget på overtidsbetaling?

Får du overtidstillegg skal det etter Arbeidsmiljøloven være på minst 40 prosent av vanlig timelønn. Det vil si at hvis du tjener 200 kroner timen i alminnelig arbeidstid, skal overtidsbetalingen være minst 280 kroner timen. 

Noen tariffavtaler har andre satser de følger. Dette vil stå i kontrakten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Overtidsmat 

Jobber du overtid kan det hende at du har krav på overtidsmat. Arbeidstaker må ha jobbet minimum 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet for å ha krav på overtidsmat. Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden blir over 10 timer. Dekningen av overtidsmat skal ikke overstige 200 kroner per døgn. 

Får du dekket mat av arbeidsgiver, skal dette i utgangspunktet skattes av. Det er fordi det anses som dekning av en privat utgift. Ansatte som jobber lange dager eller overtid kan få dekket utgifter til overtidsmat skattefritt, dersom det skjer i form av naturalytelse eller refusjon.


Kan jeg jobbe overtid i et enkeltpersonforetak? 


I et enkeltpersonforetak kan du ikke få overtidsbetalt hvis det er din egen bedrift. Dette er fordi du ikke er ansatt, men du og enkeltpersonforetaket er et. Det betyr også at du bestemmer arbeidstiden din selv, og om du jobber mye eller lite.

Har du derimot ansatte i enkeltpersonforetaket ditt, kan de jobbe overtid så lenge det ikke står noe annet i kontrakten. De har da rett på overtidsbetalt eller avspasering.  

Skal du derfor fakturere en kunde for konsulentarbeid eller et prosjekt, må overtidsmat og overtid være avklart i oppdragsavtalen i forkant. 

Kom i gang med timeregistrering

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!