Hvorfor føre timer

Driver du enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Her er 5 gode grunner til hvorfor du bør føre timer for arbeidet du gjør. 

Post-thumb

Driver du enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Her er 5 gode grunner til hvorfor du bør føre timer for arbeidet du gjør. 

Du har helt sikkert en viss oversikt over timene du jobber, men visste du at det i noen tilfeller er krav om at du har dokumentasjon på timene dine? 

Det er både praktiske og juridiske grunner til hvorfor du bør føre timer. Tore Kraakmo, kunderådgiver i Timerabbit, gir deg 5 gode grunner til hvorfor du bør føre timer:

1. Det er lovpålagt å føre arbeidstid

– Den første grunnen til hvorfor føre timer, er rett og slett at det er lovpålagt å ha en oversikt over arbeidstid, forklarer Tore. 

Arbeidstilsynet krever at alle som er ansatt i en bedrift skal føre arbeidstid skriftlig. Dette gjelder både for ansatte som har timelønn og fastlønn. 

– Det er ikke alle som er klar over at det faktisk er lovpålagt å føre timer over arbeidstiden. Grunnen til det er for å ta vare på ansatte sine rettigheter ved å sikre at de får den lønna de skal ha og at arbeidsgiveren følger arbeidsmiljøloven sine regler for overtid, hviletid og pauser, sier han. 

Å føre arbeidstid er for den ansattes beste, men skal også være en sikkerhet for bedriften:

– Arbeidsgiveren oppdager fort om det blir betalt ut riktig lønn eller for mye lønn. 

INGEN REGEL UTEN UNNTAK

Enkelte roller er innad i en bedrift er unntatt for loven om å føre arbeidstid. Det gjelder for særskilt uavhengige stillinger som ikke har en definert arbeidstid. Det gjelder ofte bedriftsledere og andre ledere som delegerer arbeid til andre, og være definert i arbeidskontrakten. 

2. Du har gyldig dokumentasjon for fakturering

Selv om innehavere av enkeltpersonforetak stort sett kommer unna lovkravet om å føre alle arbeidstimer, er de likevel lovpålagt å ha dokumentasjon for timene de fakturerer. Et digitalt timeregistreringssystem gjør jobben enklere. 

– Alle som fakturerer må kunne dokumentere timene de fakturerer for med en timeliste som fakturagrunnlag. Det er lovpålagt å ha gyldig dokumentasjon, sier Tore i Timerabbit. 

FAKTURER ENDA MER EFFEKTIVT

Timene du fører i timeregistreringstjenesten Timerabbit kan eksporteres til fakturaprogrammet i Conta med få klikk. Da opprettes det en fakturakladd i Conta med all informasjonen du trenger. 

Både kunde, timer og timesats blir hentet fra Timerabbit og lagt inn i fakturaen i Conta. Alt du trenger å gjøre er å se over at all informasjonen er riktig og sende fakturaen til kunden.

Se hvordan det fungerer

3. Du ser om bedriften er lønnsom

– Når alle i bedriften fører timer, ser du enkelt om de ansatte er lønnsomme for bedriften, sier Tore. 

Det viser både om de ansatte har mye dødtid eller ikke har tid til alle arbeidsoppgavene. 

– Kanskje oppdager du at det ikke er lønnsomt å ha så mange ansatte, og kanskje oppdager du at du kan ansette flere. 

Les også: Hva er likviditet?

4. Du tjener mer penger 

Tro det eller ei, men du kan faktisk tjene penger på å være nøye med timeføringen. 

– Mange av kundene våre har fått opp faktureringsgraden sin når de har gått over til digital timeføring i Timerabbit. I stedet for å føre alle timene på en papirlapp når de kommer hjem på kvelden, fører de timer på mobilen gjennom dagen. Da får de med kvarteret eller halvtimen som de har jobbet og som de kanskje ikke husker å skrive ned til kvelden. 

Tore Kraakmo i Timerabbit sier at flere av kundene deres tjener mer etter at de begynte å føre timer digitalt.

5. Du ser hva timene i bedriften går til

Som selvstendig næringsdrivende har du kanskje en variert arbeidsdag hvor du selv velger når og hvor mye du vil jobbe.

– Når du fører timer ser du hvor du skal fokusere arbeidskraften og timene i bedriften og hva som er mest effektivt for deg, sier Tore. 

Det kan gi deg en god idé om du legger tiden din på det du tjener penger på og liker å gjøre, eller om det går mye tid til andre ting. Kanskje du til og med oppdager at du har jobbet så mye at du fortjener litt fri? Det er viktig med en pause også!

Les også:

Bonustips! Du hjelper til med å forhindre svart arbeid

Hvis du trengte en aller siste grunn til hvorfor føre timer, får du den av Tore her:

– Timeregistrering er en del av arbeidstilsynet sitt arbeid mot svart arbeid. Ved at alle bedrifter må føre arbeidstid, ivaretar vi ansattes sikkerhet og rettigheter. 

Prøv Timerabbit

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!