Hva gjør du når kunden klager på en faktura?

Hvis du opplever at en kunde klager på en faktura du har sendt, må du stoppe purre- eller inkassoprosessen og finne en måte å bli enig med kunden.

Post-thumb

Hvis du opplever at en kunde klager på en faktura du har sendt, må du stoppe purre- eller inkassoprosessen og finne en måte å bli enig med kunden.

klager på faktura

Som kunde har man lov til å sende innsigelser eller klager på en faktura fra og med den dagen den ble sendt. Det kan være at kunden er uenig i prisen eller timeantallet du har fakturert for, at fakturaen har feil eller at de rett og slett ikke vil betale.

Hvis du har sendt purringer eller inkassovarsler til kunden, må denne prosessen fryses inntil det er avklart hvordan dere skal bli enige. Om dere ikke greier å bli enige dere imellom, må saken sendes til Forliksrådet.

Hvis du mener kravet ditt er rettmessig er det ingen grunn til å gi opp. Men hvis du er enig i at noe er feil med leveransen eller prisene du har fakturert, kan du enten gi prisavslag, eller kreditere hele/deler av fakturasummen.

I Conta kan du sende fakturaer til inkasso gjennom inkassopartneren vår, Kravia.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!