Slik fungerer bonus (definisjon, skatt m.m.)

Du kan gi bonus til de ansatte basert på individuelle, arbeidsbaserte resultater eller ved å dele overskudd fra bedriften. Finn ut hva bonus og bonusordning er.

Post-thumb

Du kan gi bonus til de ansatte basert på individuelle, arbeidsbaserte resultater eller ved å dele overskudd fra bedriften. Finn ut hva bonus og bonusordning er.

Jente med mørkt hår som smiler.

Mange arbeidsgivere ønsker å gi bonuser til de ansatte. Som arbeidsgiver kan du velge å gi bonus for godt resultat, for å dele overskuddet i bedriften eller som gaver.

I denne artikkelen går vi gjennom hva det er, og hva du som arbeidsgiver må tenke på når du vurderer å starte med en bonusordning. 

Hva er bonus og bonusordning?

Bonus er en ekstra utbetaling som arbeidsgiver kan velge å gi til de ansatte. Den utbetales med ujevne mellomrom eller noen få ganger i løpet av et år, og kommer utenom den normale lønnen. 

Det er helt frivillig for bedrifter å ha bonusordning, men det gjøres ofte for å sette pris på de ansatte og gi noe tilbake til de som jobber i firmaet. Bonusordninger brukes også til å motivere ansatte til å oppnå ønskede resultater i bedriften. 

Det finnes flere typer bonusytelser:

  • Ytelsesbonus – enkelte ansatte får bonus basert på faktiske resultater i stillingen sin. 
  • Deling av overskudd – bedriften deler hele eller deler av overskuddet i bedriften på de ansatte. 
  • Gratiale – en gave eller pengebeløp som gis utenom vanlig lønn, for eksempel ved jubileum. 
  • Tantieme – bonusordning for administrerende direktør, styremedlemmer, funksjonærer o.l. hvor det deles ut en andel av nettooverskuddet i bedriften. 
  • Andre bonusordninger – noen bedrifter har også bonuser for for eksempel ingen eller få sykedager, eller annen spesiell innsats for firmaet.

Les også: Så mye kan du gi i skattefrie gaver til ansatte

Hvis bedriften din har en bonusordning som en fast del av lønnen, er det vanlig at den inkluderes i arbeidsavtalen til de ansatte. For mange er utdeling av bonus sporadisk og ofte ikke kontraktfestet. 

Hvordan beregne bonus til ansatte

Som arbeidsgiver står du fritt til å lage bonusordningen slik du vil. 

Ved en overskuddsordning vil det være resultatet i regnskapet som bestemmer hvor mye de ansatte får i bonus. 

Du kan også beregne bonus basert på økonomiske gevinster. For eksempel kan salgsavdelingen i en avis få bonus basert på hvor stor økonomisk gevinst de hadde på salg av annonser sammenlignet med året før. 

En annen måte å beregne bonus til ansatte, er å velge et fast beløp som du deler ut en gang i året. 

Arbeidsgiver står fritt til å velge om bonusordningen skal gå på enkeltpersoner, team eller hele bedriften. Hvilken type bedrift det er og hvordan dere jobber er avgjørende faktorer for hvordan ordningen burde være. 

Uansett hva du velger, bør alle ansatte være informert om hva som gjør at de kan få bonus. Slik har alle samme mulighet til å oppnå økonomiske gevinster. 

Skatt på bonus

Mange lurer på om bonus er skattefritt. Det er det ikke. Arbeidstakere skal betale skatt av bonus på samme måte som vanlig lønn. Dette gjelder alle typer bonus. 

Men, ingen regel uten unntak! Noen inntektsmottakere oppfyller vilkårene for skatte- og fradragsregel. Dette er vanlige skatteregler i Norge og gjelder både ordinær lønn, bonus og andre ytelser. Det gjelder

  • arbeidstakere som bor på Svalbard 
  • arbeidstakere som har oppholdt seg på Jan Mayen eller bilandene i mer enn 30 dager i opptjeningsperioden
  • sjøfolk
  • skattefrie organisasjoner

Hvis bonusen er knyttet til arbeidsinnsatsen, altså ytelsesbonus, skal den også regnes med i feriepengegrunnlaget. Bonusen skal ikke regnes med i feriepengegrunnlaget hvis den kommer av andre ting, for eksempel deling av overskudd i bedriften. 

Obs! Det er viktig å velge riktig lønnsart for type bonus i lønnssystemet når du kjører lønn. Dette vil gi utslag for skatt, hvordan lønnen skal beregnes og bokføres. 

Kjør din første lønn helt gratis i lønnssystemet vårt.  

Arbeidsgiveravgift på bonus

Bonus regnes som lønn og det skal derfor betales arbeidsgiveravgift av bonus. Det skal også rapporteres i a-meldingen slik som all annen lønn. 

Slik kjører du lønn og sender inn a-melding

Hvordan betale ut bonus

Når du skal dele ut bonus til ansatte, kjører du lønn på vanlig måte og legger til egne lønnslinjer for bonus. 

Slik kjører du lønn i lønnssystemet til Conta:

Klikk på «Legg til +» for å legge til bonus i lønnskjøringen. 

Skjermbilde fra lønnssystemet Tritt. Kjøre lønn med bonus.

Her kan du velge hvilken type bonus det gjelder, beløp, skattetrekk (hvis du skal overstyre skattekortet) og regnskapskonto.

Skjermbilde fra lønnssystemet Tritt. Kjøre lønn med bonus.

Når du kjører lønn med Conta, sender du også inn a-meldingen til Altinn underveis i lønnskjøringen. Bonusen blir dermed rapportert i a-meldingen og du slipper å tenke noe mer på det. 

Hvis du har koblet til Conta sitt regnskapsprogram, kan du i tillegg bokføre lønnskjøringen med noen få klikk. Regnskapskonto velges automatisk. 

Og så er det bare å betale ut pengene til de ansatte! 

Prøv Conta sitt brukervennlige lønnssystem gratis og kjør lønn til de ansatte. 

Prøv gratis

Hvordan føre bonus i regnskap?

Lønn bokføres på konto 5000 Lønn til ansatte

Slik bokfører du lønn i Conta

Vi anbefaler å bruke et lønnssystem for å sikre at du bokfører bonus korrekt og ikke gjør noe ulovlig ved å unngå å rapportere og betale skatt. Bonus skal registreres på flere kontoer, blant annet for skatt og arbeidsgiveravgift. 

Bruker du lønnsprogrammet og regnskapsprogrammet til Conta, bokføres bonus og lønnskjøring med kun ett klikk. Alt havner automatisk på riktig konto i regnskapet

Les også: Hvordan føre regnskap steg for steg

Prøv Conta gratis

Spørsmål og svar om bonus

Er bonus skattefritt?

Nei. Bonus regnes som lønn og skal betales skatt av. 

Er bonus lønn?

Ja, bonus regnes som lønn og skal betales skatt og arbeidsgiveravgift av. I motsetning til vanlig lønn, utbetales bonus med ujevne mellomrom og ofte bare én gang i året.

Får man feriepenger av bonus?

Det skal beregnes feriepenger av ytelsesbonus, som er individuell bonus basert på faktiske resultater. 

Det skal ikke beregnes feriepenger av andre typer bonus, for eksempel deling av overskudd i bedriften.

Når får man bonus?

Det er opp til arbeidsgiver å bestemme når og om de ansatte får bonus. Ofte er det beskrevet i arbeidsavtalen.

Hvordan føre bonus i regnskap?

Bonus føres som lønn på konto 5000. I tillegg skal skatt og arbeidsgiveravgift bokføres på egne kontoen. Du bør bruke et lønnsprogram slik at du er sikker på at alle kostnadene havner på riktig konto. 

Se hvordan du bokfører lønn i Conta.

Hvordan regnes bonus?

Bonus kan beregnes på forskjellige måter, avhengig av hva slags bonusordning bedriften din har. Noen typer bonus er individuell ytelsesbonus, deling av overskudd og gaver ved spesielle anledninger.

Er bonus pensjonsgivende inntekt?

Ja. Siden bonus regnes som lønn, gir bonus også pensjonsgrunnlag.

Kan arbeidsgiver fjerne bonus?

Ja. Norge har ingen lovbestemmelser om arbeidsgivers rett til å endre eller fjerne bonusordninger. Det er heller ikke vanlig å ha bestemmelser om bonus i tariffavtaler.

Hva er forskjell på provisjon og bonus?

Bonus er en ekstra ytelse arbeidstaker mottar enten fordi bedriften har gjort det veldig bra eller fordi en selv har lagt ned mye innsats og oppnådd gode individuelle resultater. Provisjon er en fast avtale om at arbeidstaker skal få en del av inntekten de genererer. Provisjon skal alltid være kontraktsfestet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!