Deltidsansatt? Så mye ferie har du rett på i sommer

Post-thumb

Lurer du på hva slags sommerferie som gjelder for ansatte som har deltidsstilling? Vi går gjennom alle feriereglene du trenger å vite om. 

I følge ferieloven skal alle arbeidstakere ha full ferie, som etter ferieloven er 25 virkedager. Dette er uavhengig av stillingsprosenten til arbeidstakeren. Ferieloven har ikke en egen spesifisert lov for deltidsansatte, derfor gjelder ferieloven likt for alle. Alle har rett på tre ukers sammenhengende ferie i løpet av hovedferien. Hovedferie er som regel sommerferien.

Det vil likevel være litt forskjell for deg som jobber 100 prosent og deg som har en deltidsstilling. Som deltidsansatt får du nemlig ikke 25 arbeidsdager som ferie, på samme måte som en fulltidsansatt. 

Hvordan regne ut feriedager til en deltidsansatt?

Hvis en deltidsansatt tar ut ferie i hele uker, regnes ferien også på dager en deltidsansatt vanligvis har fri. Si Kari jobber 40 prosent, altså to dager i uken. Tar Kari fri i tre uker, regnes dette som 15 feriedager selv om hun bare skulle ha jobbet seks av dagene. Dette er fordi deltidsansatte ikke skal få mer fri enn de som jobber 100 prosent og fordi det betyr at den ansatte har fri fra å jobbe disse ukene. 

Ansatte over 60 år har rett på en ekstra uke ferie. 

Har en ansatt hatt fri i tre uker i strekk, har de i utgangspunktet to uker til gode. Velger de å ta ut de feriedagene som enkeltdager, betyr det riktignok ikke at de har rett på 10 feriedager. Jobber en ansatt 50 prosent, har den da fem dager tilgode.

Hvis en deltidsansatt vil ta ut ferie som enkeltdager regnes det som regel slik

80% = 20 feriedager
50%= 12,5 feriedager
40% = 10 feriedager
10% =  5 feriedager

Med timeregistreringsappen Timerabbit, kan du enkelt holde oversikt over timene til dine ansatte, registrere feriedager og fravær. Prøv Timerabbit gratis!

Må deltidsansatte ta ut all ferie? 


I følge ferieloven kan ansatte motsette seg ferie utover den tiden feriepengene deres dekker. Dette gjelder både for heltidsansatte og deltidsansatte.

Ferieloven sier følgende: «Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet».

Unntaket er om virksomheten stenges helt ned en periode. Da kan alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie i denne perioden.

Hvilke ansatte skal få feriepenger?

For å motta feriepenger, må den ansatte ha tjent penger i foregående år. Deltidsansatte vil få en prosentandel av den totale lønnen de har opparbeidet seg året før utbetalingen. Har du en nyansatt i bedriften din, skal derfor ikke vedkommende motta feriepenger fra bedriften før året etter.

Husk at selv om en ansatt ikke har opparbeidet seg feriepenger, har de fremdeles rett på like mange feriedager.

Lurer du på mer om feriepenger og hvordan du bokfører det? Les her

Ferie for selvstendig næringsdrivende

Hvis du driver enkeltpersonforetak, omfattes du ikke av ferieloven. Som selvstendig næringsdrivende regulerer du helt selv når du vil jobbe og når du vil ha fri. Hvis du vil jobbe halve året og ha fri resten, er det fullt mulig!

Ferieloven omfatter heller ikke konsulenter og oppdragstakere som fakturerer fra enkeltpersonforetaket sitt, og ikke får utbetalt lønn fra en arbeidsgiver. Konsulenter som får betalt i form av lønn, har rett på ferie og feriepenger på lik linje med andre arbeidstakere.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!