Hva er feriepenger

Feriepenger er en utbetaling som skal dekke manglende lønn i perioder der ansatte har fri. Siden ansatte i Norge minimum har krav på fire uker (fem uker praktiseres i de aller fleste tilfeller) skal de oppsamlede feriepengene utbetales for å kompensere for denne tiden.

Feriepenger er en utbetaling som skal dekke manglende lønn i perioder der ansatte har fri. Siden ansatte i Norge minimum har krav på fire uker (fem uker praktiseres i de aller fleste tilfeller) skal de oppsamlede feriepengene utbetales for å kompensere for denne tiden.

Feriepenger skal utgjøre 10,2 % minimum av lønnen til den ansatte, spares utover året og utbetales som regel i juni måned. 

Minimumssatsen for feriepenger er kun et minimum, og 12 % er det vanlige hvis du har fem uker. Arbeidsgiveren plikter å betale dem ut før ferien starter. 

Bokføring av feriepenger

Feriepenger føres gjennom året pluss på konto 5092 og minus på konto 2940. På konto 2940 i regnskapet vil det da vise hvor mye selskapet totalt sett er skylder til de ansatte. 

Så, når feriepengene utbetales,  føres de i regnskapet med pluss på konto 2940 og minus på konto 2930 (Skyldig lønn) –  eller konto 1920 hvis de utbetales direkte. 

Se hvordan du gjør det i Conta, steg for steg.

Arbeidsgiveravgift og skatt

Feriepenger er en skattepliktig ytelse, som betyr at det betales skatt også av feriepengene, men det er ordnet slik at det trekkes litt mer skatt resten av året slik at du kan få feriepengene dine til sommerferien uten at det trekkes skatt. 

SE OGSÅ: Skatter man av feriepenger?

Merk også at personer over 60 år har rett på en ekstra ferieuke og da også ekstra feriepenger. De får 2,3 % mer for den ekstra ferieuken.

Når en arbeidsgiver betaler ut feriepenger må de betale arbeidsgiveravgift på dette, på lik linje med vanlig lønn. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!