Hvordan beregne sluttoppgjør

Når en ansatt i bedriften skal slutte, må du beregne sluttoppgjør. Her forklarer vi de forskjellige måtene du kan gjøre det. 

Post-thumb

Når en ansatt i bedriften skal slutte, må du beregne sluttoppgjør. Her forklarer vi de forskjellige måtene du kan gjøre det. 

hvordan beregne sluttoppgjør

Som arbeidsgiver har du ansvar for å ha ting på stell når ansatte slutter i bedriften. Feriepenger skal utbetales, det skal bokføres i regnskapet og det avsluttede arbeidsforholdet skal rapporteres i a-meldingen.

Slik fungerer det:

Hva er sluttoppgjør?

Sluttoppgjør er å betale ut feriepenger og lønn når en arbeidstaker slutter. Den ansatte har krav på sluttoppgjør uansett om de sier opp stillingen sin selv, om arbeidsgiver sier opp stillingen, om de er midlertidig ansatt og kontrakten går ute, eller om de skal pensjoneres. 

Hvordan beregne lønn for sluttoppgjør

Den ansatte har rett på lønn for hele perioden de jobber i bedriften, til og med sluttdagen. Ofte har arbeidstakeren sin siste arbeidsdag siste dag i måneden, og skal dermed ha utbetalt full månedslønn. 

Hvis arbeidstakeren slutter midt i en måned, kan du beregne lønnen på denne måten:

Månedslønn / 21,67 (antall arbeidsdager i en mnd) x antall arbeidsdager den måneden

Eksempel: En en ansatt skal ha siste dag midt i måneden og har jobbet 10 arbeidsdager. Vanlig månedslønn er 45 000 før skatt. Da blir regnestykket slik:

45 000 / 21,67 x 10 = 20 766 kroner

Sluttoppgjøret blir enkelt med et brukervennlig og intuitivt lønnssystem. Prøv lønn fra Conta gratis i 30 dager

Hovedregler for feriepenger ved sluttoppgjør

Når en ansatt slutter i bedriften har de krav på å få utbetalt feriepenger. Dette inkluderer både feriepengene som ble opptjent i fjor og feriepengene som ble opptjent før sluttdatoen i år. 

Ifølge Ferieloven skal disse utbetales siste lønningsdag før de slutter. Det skal trekkes skatt av feriepengene som utbetales i opptjeningsåret. 

Hvordan dette fungerer i praksis, avhenger av når på året den ansatte slutter og avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. La oss se gå nærmere inn på det: 

Når den ansatte avslutter med ferie

Hvis den ansatte avslutter med ferie, er det siste feriedag som skal meldes som sluttdato i a-meldingen. Som arbeidstaker må du huske å sjekke opp om all ferie er tatt ut, eller om det skal trekkes for ferie eller betales tilbake for feriedager som ikke er avviklet.

Når den ansatte slutter etter at feriepengene er utbetalt

Hvis den ansatte slutter etter at feriepengene som ble spart opp i fjor er utbetalt, skal de kun få feriepengene som er opptjent så langt i inneværende år på siste lønningsdag.

Har de blitt trukket for ferie som ikke er tatt ut, skal ferietrekket også betales tilbake. 

Når den ansatte slutter før feriepengene utbetales

Hvis den ansatte slutter før feriepengene betales ut, skal de få utbetalt feriepenger fra både i fjor og i år i sluttoppgjøret. Hvis de har avviklet ferie som ikke er trukket, må de trekkes for det på siste lønning. 

Sluttoppgjør for ansatte over 60

Når den ansatte som slutter er over 60 år, skal feriepenger for den ekstra ferieuka også utbetales. Det inkluderer også ansatte som slutter i løpet av året de fyller 59, siden de har krav på en ekstra ferieuke fra og med året de fyller 60. 

Les mer om feriepenger.

Når den ansatte vil ha feriepenger året etter

Selv om å utbetale feriepengene siste lønningsdag er hovedregelen, hender det at arbeidstaker ønsker å få feriepengene utbetalt til ferien året etter i stedet. De føler kanskje at de dermed «sparer» pengene til de faktisk skal ha ferie. 

SE OGSÅ: Sagt opp jobben? Dette skjer med feriepengene

Ifølge ferieloven er ikke dette lovlig. Den slår fast at utbetaling av feriepenger skal skje siste lønningsdag. Ferieloven er ufravikelig, noe som betyr at det ikke er lov å avtale noe som er dårligere for arbeidstaker enn lovbestemmelsen. 

Å utbetale feriepengene året etter er dårligere enn å betale ut når den ansatte slutter. En av grunnene er at pengene kan være mindre verdt året etterpå, fordi arbeidstakeren kunne fått renter på pengene i løpet av perioden de har ventet på dem. 

Det er likevel ikke uvanlig at arbeidstaker ber om å få utbetalt feriepengene året etterpå og får det innvilget av arbeidsgiver. Når det er arbeidstaker selv som har bedt om det, blir det heller ikke klaget på, og dermed blir dette bruddet på ferieloven sjelden håndhevet. 

Bruk et lønnssystem for sluttoppgjør

Når en ansatt slutter, rapporterer du det gjennom a-meldingen. Det enkleste er å gjøre det i et lønnsprogram.  

På den måten får du med både historikk om arbeidsforholdet og opptjente feriepenger automatisk. 

Slik ordner du sluttoppgjør i Conta

Trenger du et nytt lønnssystem? Med Conta kan du enkelt kjøre lønn, hente skattekort og sende a-melding direkte til Altinn. Prøv lønnssystemet gratis i 30 dager

Bokføre sluttoppgjør i Conta

Å bokføre sluttoppgjør er enkelt når du bruker Conta. Når du er ferdig med lønnskjøringen klikker du enkelt og greit «Bokfør i Conta», så bokføres sluttoppgjøret av seg selv!

Prøv lønnsprogrammet gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!