MVA-registeret: Registrere for merverdiavgift

Her lærer du hvordan, og på hvilket tidspunkt, du skal registrere firmaet for merverdiavgift og melde det inn i Merverdiavgiftsregisteret.

Post-thumb

Her lærer du hvordan, og på hvilket tidspunkt, du skal registrere firmaet for merverdiavgift og melde det inn i Merverdiavgiftsregisteret.

Merverdiavgiftsregisteret er en statlig styrt database hvor alle som beregner MVA på salg er pliktig til å registrere seg. Det er ikke lov å kreve inn MVA på fakturaene dine hvis ikke firmaet ditt er registrert.

Privatpersoner har lov til å sende fakturaer, men ikke til å legge på MVA.

Merverdiavgiftsregisteret gjør at myndighetene til enhver tid har kontroll på hvem som skal sende inn MVA-melding, slik at de kan kreve inn korrekt MVA-sum fra alle firmaene.

Når skal du registrere bedriften for merverdiavgift?

Du er pålagt å søke om registrering straks firma har oppnådd en omsetning på 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Så sant ikke det du selger unntatt MVA.

Du kan søke om registrering etter du har passert grensen, eller samme dag som du vet du kommer til å passere den. Hvis du registrerer deg etter du har passert grensen på 50 000 kroner, må du etterfakturere med MVA. Slik etterfakturerer du merverdiavgift.

Foretak som med sikkerhet vet at de kommer til å overstige grensa innen tre uker etter oppstart kan be om forhåndsregistrering når de registrerer firmaet sitt. Dette gjelder også firmaer som vil ha investeringer i hundretusenkroners-klassen med det samme de blir startet opp.

Hvordan gjøres registreringen?

Skatteetaten har lansert en ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret som erstatter Samordnet registermelding del 2. Du registrerer deg enkelt hos Skatteetaten.

Med den nye løsningen kan du registrere bedriften i MVA-registeret og endre og slette søknader.

Medfører registreringen noen plikter og rettigheter?

Å være registrert medfører at bedriften må følge reglene i Merverdiavgiftsloven. De tre grunnreglene er:

  • Legge til MVA på det du selger.
  • Rett til å fradragsføre MVA på varer og tjenester du kjøper.
  • Påbud om å sende inn MVA-melding som bekrefter utgående og inngående MVA.

Du har også mulighet til å få tilbakebetalt MVA på innkjøp som ble gjort inntil tre år tilbake i tid.

Les mer om merverdiavgift.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!