Tilbakegående MVA-oppgjør

Når du registrerer firmaet ditt i Merverdiavgiftsregisteret, kan du også få tilbakebetalt MVA på innkjøp som ble gjort inntil tre år tilbake i tid.

Post-thumb
- 5 min lesing

Når du registrerer firmaet ditt i Merverdiavgiftsregisteret, kan du også få tilbakebetalt MVA på innkjøp som ble gjort inntil tre år tilbake i tid.

Tilbakegående MVA-oppgjør reguleres i merverdiavgiftsloven § 8-6. Tidligere måtte du sende inn en tilleggsoppgave til den første MVA-meldingen din, men fra 2022 skal du rapportere tilbakegående MVA i den vanlige MVA-meldingen.

Les mer om Merverdiavgiftsregisteret

Den nye ordningen ble gjeldende fra 1. januar 2022. Det betyr, at hvis bedriften nådde grensen på 50 000 kroner i avgiftspliktig omsetning før 1. januar 2022, skal du bruke tilleggsoppgaven for å rapportere tilbakegående MVA.

Hvis bedriften nådde grensen 1. januar 2022 eller senere, skal tilbakegående MVA rapporteres direkte i den første MVA-meldingen du sender inn. 

Her går vi gjennom begge metodene:

Rapportere tilbakegående MVA ved registrering før 2022

Hvis bedriften nådde 50 000 kroner i avgiftspliktig omsetning og registrerte seg i Merverdiavgiftsregisteret før 1. januar 2022, skal du bruke en tilleggsoppgave for å rapportere tilbakegående MVA.

For å registrere dette i regnskapet, skal du bokføre kostnadene med riktig MVA-kode i perioden de tilhører. Har du for eksempel kjøpt en bærbar pc til virksomheten 2. juli 2021, men først blitt MVA-registrert 17. oktober 2021, må du bokføre pc-en på 2. juli 2021 med MVA-kode 1. Slik registrerer du kjøp i Conta

Deretter må du avslutte alle tidligere MVA-perioder inne i Conta, så langt tilbake som bedriften skal ha MVA-fradrag. Du kan få tilbakegående fradrag inntil tre år tilbake i tid. 

Det gjør du ved å gå til RAPPORTER > TIL SKATTEETATEN > MVA-MELDING (GAMMEL).

Du trenger ikke å sende inn MVA-meldingen, men det er summen av de avsluttede MVA-periodene som skal tas med i tilleggsmeldingen du skal sende inn til Skatteetaten. Dette er MVA fra innkjøpene firmaet gjorde før det ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Inngående MVA betyr den merverdiavgiften som firmaet må betale til leverandøren ved kjøp av varer eller tjenester, og det er denne du kan få tilbakebetalt.

Skjemaet som firmaet skal sende inn er RF-0002 – alminnelig omsetningsoppgave. Det viktige her er at det må sendes inn som et eget skjema, ved å merke det som «tilleggsoppgave» når du fyller det ut i Altinn. Du kan ikke inkludere disse opplysningene på den vanlige MVA-meldingen som firmaet må sende inn enten årlig eller seks ganger i året.

Du skal ikke legge ved noe tilleggsdokumentasjon i form av salgsdokumenter/kvitteringer. Skatteetaten kan derimot i ettertid kontakte deg å be om denne dokumentasjonen enten via brev eller på telefon.

Rapportere tilbakegående MVA ved registrering i 2022 eller senere

Hvis firmaet passerte 50 000 kroner i avgiftspliktig omsetning og registrerte seg i Merverdiavgiftsregisteret 1. januar 2022 eller senere, skal du rapportere tilbakegående MVA i den vanlige MVA-meldingen. 

Hvis du ikke har gjort det fra før, må du først bokføre alle bilag på den datoen de ble kjøpt. De skal bokføres med MVA-kode 0. 

Slik gjør du det: Registrere kjøp

Husk å ta vare på alle bilag som skal være med når du beregner fradraget!

Etter bedriften har blitt MVA-registrert, må du bokføre bilagene på nytt i første termin etter du ble MVA-registrert. Hver MVA-termin dekker to måneder:

1. termin: januar og februar
2. termin: mars og april
3. termin: mai og juni
4. termin: juli og august
5. termin: september og oktober
6. termin: november og desember

Hvis bedriften blir registrert i MVA-registeret i mars, må bilagene for tilbakegående MVA bokføres på en dato i mars eller april samme år. 

Gå til BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > REGISTRERE BILAG

Her bokfører du bilagene slik:

  • Pluss (debet) på en kostnadskonto med MVA-kode 1
  • Minus (kredit) på samme kostnadskonto med MVA-kode 0

På den måten vil regnskapet beregne MVA av varen og redusere selve kostnaden. Når du leverer første MVA-melding, vil disse kostnadene komme med. 

Husk! Når du sender inn MVA-melding med tilbakegående MVA, må du også gi beskjed til Skatteetaten om at kostnader tilbake i tid er med i den. I Conta gjør du det ved å trykke på «Legg til merknad» ved siden av posten i MVA-meldingen. 

Du kan levere MVA-meldingen direkte fra Conta. Bli med på gratis webinar for å lære hvordan. 

Kun for innkjøp til virksomheten

For at firmaet skal ha fradragsrett for tilbakegående MVA, må varene og tjenestene ha blitt kjøpt inn til bruk i virksomheten. Du kan f.eks. ikke kreve tilbake MVA for en bærbar PC du ikke har brukt i sammenheng med firmaet, eller som du har brukt i hobbysammenheng. Så lenge utstyret eller tjenestene brukes i den MVA-pliktige driften kan du få tilbake MVA for disse innkjøpene.

Så lenge det er anskaffelser som henger direkte sammen med MVA-pliktig drift, kvalifiserer det for tilbakegående MVA-oppgjør. Det betyr også at anskaffelser som ble brukt til hobbyvirksomhet og senere ble brukt i MVA-pliktig virksomhet, ikke vil være mulig å føre opp i det tilbakegående oppgjøret. Du kan velge å ta i bruk slikt utstyr i firmaet ditt, men du kan ikke få tilbake MVA for innkjøpskostnaden.

Når må du levere inn?

Du kan kreve tilbake MVA helt tilbake til virksomhetens startdato, maksimalt 3 år tilbake i tid. Det betyr også at firmaet må ha vært registrert i enhetsregisteret og ha hatt et organisasjonsnummer på det tidspunktet hvor innkjøpene ble gjort. Du kan ikke kjøpe varer som privatperson og så få tilbakegående MVA-oppgjør for dem på vegne av firmaet.

Anskaffelser firmaet gjorde før det ble MVA-registrert, men som nå har blitt solgt videre, kan heller ikke inkluderes i det tilbakegående oppgjøret. Unntaket er varer som firmaet kjøpte med hensikt å selge videre som en del av driften, og som ble solgt etter firmaet ble MVA-registrert.

Les mer: Etterfakturere MVA.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev