Tilbakegående MVA-oppgjør

Når du registrerer firmaet ditt i Merverdiavgiftsregisteret, kan du også få tilbakebetalt MVA på innkjøp som ble gjort inntil tre år tilbake i tid.

Post-thumb

Når du registrerer firmaet ditt i Merverdiavgiftsregisteret, kan du også få tilbakebetalt MVA på innkjøp som ble gjort inntil tre år tilbake i tid.

Tilbakegående MVA-oppgjør reguleres i merverdiavgiftsloven § 8-6. Tidligere måtte du sende inn en tilleggsoppgave til den første MVA-meldingen din, men fra 2022 skal du rapportere tilbakegående MVA i den vanlige MVA-meldingen.

Les mer om Merverdiavgiftsregisteret

Slik rapporterer du tilbakegående MVA:

Rapportere tilbakegående MVA

Hvis du ikke har gjort det fra før, må du først bokføre alle bilag på den datoen de ble kjøpt. De skal bokføres med MVA-kode 0. 

Slik gjør du det: Registrere kjøp

Husk å ta vare på alle bilag som skal være med når du beregner fradraget!

Etter bedriften har blitt MVA-registrert, må du bokføre bilagene på nytt i første termin etter du ble MVA-registrert. Hver MVA-termin dekker to måneder:

1. termin: januar og februar
2. termin: mars og april
3. termin: mai og juni
4. termin: juli og august
5. termin: september og oktober
6. termin: november og desember

Hvis bedriften blir registrert i MVA-registeret i mars, må bilagene for tilbakegående MVA bokføres på en dato i mars eller april samme år. 

Gå til BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > REGISTRERE BILAG

Her bokfører du bilagene slik:

  • Pluss (debet) på en kostnadskonto med MVA-kode 1
  • Minus (kredit) på samme kostnadskonto med MVA-kode 0

På den måten vil regnskapet beregne MVA av varen og redusere selve kostnaden. Når du leverer første MVA-melding, vil disse kostnadene komme med. 

Husk! Når du sender inn MVA-melding med tilbakegående MVA, må du også gi beskjed til Skatteetaten om at kostnader tilbake i tid er med i den. I Conta gjør du det ved å trykke på «Legg til merknad» ved siden av posten i MVA-meldingen. 

Du kan levere MVA-meldingen direkte fra Conta. Bli med på gratis webinar for å lære hvordan. 

Kun for innkjøp til virksomheten

For at firmaet skal ha fradragsrett for tilbakegående MVA, må varene og tjenestene ha blitt kjøpt inn til bruk i virksomheten. Du kan f.eks. ikke kreve tilbake MVA for en bærbar PC du ikke har brukt i sammenheng med firmaet, eller som du har brukt i hobbysammenheng. Så lenge utstyret eller tjenestene brukes i den MVA-pliktige driften kan du få tilbake MVA for disse innkjøpene.

Så lenge det er anskaffelser som henger direkte sammen med MVA-pliktig drift, kvalifiserer det for tilbakegående MVA-oppgjør. Det betyr også at anskaffelser som ble brukt til hobbyvirksomhet og senere ble brukt i MVA-pliktig virksomhet, ikke vil være mulig å føre opp i det tilbakegående oppgjøret. Du kan velge å ta i bruk slikt utstyr i firmaet ditt, men du kan ikke få tilbake MVA for innkjøpskostnaden.

Når må du levere inn?

Du kan kreve tilbake MVA helt tilbake til virksomhetens startdato, maksimalt 3 år tilbake i tid. Det betyr også at firmaet må ha vært registrert i enhetsregisteret og ha hatt et organisasjonsnummer på det tidspunktet hvor innkjøpene ble gjort. Du kan ikke kjøpe varer som privatperson og så få tilbakegående MVA-oppgjør for dem på vegne av firmaet.

Anskaffelser firmaet gjorde før det ble MVA-registrert, men som nå har blitt solgt videre, kan heller ikke inkluderes i det tilbakegående oppgjøret. Unntaket er varer som firmaet kjøpte med hensikt å selge videre som en del av driften, og som ble solgt etter firmaet ble MVA-registrert.

Les mer: Etterfakturere MVA.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!