Hva er MVA-termin

Merverdiavgiftsterminen eller MVA-termin er perioden du skal levere inn MVA-melding for. Er bedriften din registrert i Merverdiavgiftsregisteret, er du pålagt å sende inn MVA-melding annenhver måned hvor du rapporterer inn hva du har krevd inn i MVA av dine kunder og hva du har betalt i MVA til leverandører. 

Merverdiavgiftsterminen eller MVA-termin er perioden du skal levere inn MVA-melding for. Er bedriften din registrert i Merverdiavgiftsregisteret, er du pålagt å sende inn MVA-melding annenhver måned hvor du rapporterer inn hva du har krevd inn i MVA av dine kunder og hva du har betalt i MVA til leverandører. 

MVA-meldingen skal som regel levers inn annenhver måned. Unntaket er om bedriften din driver med  jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske. Da har du årlig innlevering av MVA-melding med frist 10. april hvert år. Har du levert og betalt i tide i et år kan du også søke om å levere en årlig MVA-melding hvis du ønsker det. 

En MVA-termin dekker to måneder, og er perioden du leverer inn MVA-melding for. 

Når må jeg levere inn MVA-melding?

Hvis bedriften din ikke driver med drift innen unntakene, skal MVA-meldingen leveres annenhver måned. Fristene er: 

  • 10. april
  • 10. juni
  • 31. august
  • 10. oktober
  • 10. desember
  • 10 .februar

Innleveringen i april dekker januar og februar, innleveringen i juni dekker mars og april, og så videre. Det er disse periodene vi kaller for MVA-terminer. Faller fristen på en en helg eller helligdag blir fristen flyttet til neste arbeidsdag. Er fristen 10. april på en søndag, blir dermed fristen det året 11. april. Fristen 31. august er eneste fristen som ikke faller på den 10., det er på grunn av ferieavvikling.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!