Skattemeldingen for 2023: Husk på disse skattereglene

Vil du forberede deg godt til skattemeldingen for 2023? Husk at det er en del spesielle regler for å sette verdi på ting du eier, eller tjenester du bruker i firmaet ditt. Vi har samlet de viktigste reglene for deg som driver egen virksomhet.

Post-thumb

Vil du forberede deg godt til skattemeldingen for 2023? Husk at det er en del spesielle regler for å sette verdi på ting du eier, eller tjenester du bruker i firmaet ditt. Vi har samlet de viktigste reglene for deg som driver egen virksomhet.

Uttak av klær i bloggvirksomhet

Tjener du penger på Instagram, TikTok eller som influencer generelt? Da er denne regelen verdt å merke seg, siden du mest sannsynlig kjøper en del klær som brukes til både jobben og på privaten. Med «privat bruk» menes det at det som du kjøper, også blir brukt utenfor næring, altså at du bruker det til andre formål utenfor jobb. 

Når du har kjøpt klær til jobben din som influencer, men også brukes utenfor arbeid, må 60 prosent av kostprisen til klesplagget inntektsføres. Har du for eksempel kjøpt en genser som koster 1000 kroner, og du bruker denne også privat, så må du bokføre 600 kroner av genseren i regnskapet. Husk at du også må passe på å føre dette som inntekt med merverdiavgift.

Takseringsregelen sier i tillegg at «Privat bruk» omfatter også når disse varene gis bort til venner, veldedige organisasjoner eller lignende. På Skatteetaten sine sider kan du lese mer om fradrag for kostnader av klær for influencere og lignende

For andre varer som du tar ut til privat bruk, blir verdien satt likt som det beløpet du ville fått ved salg av de varene. Dette betyr at verdien blir basert på det markedet eller kjøperen generelt ville betalt for varene dine, dersom de skulle bli solgt. Alt dette reguleres i takseringsregel § 2-2-2. Vil du lese deg enda bedre opp på skatteregler for influencere? Vi har samlet en oversikt.

Standardfradrag for bruk av bolig (hjemmekontor)

Mange lurer på om de kan få fradrag i regnskapet for å ta hjemmekontor. Dette blir forklart i takseringsregel §1-3-26. Eier du en bolig der du bruker minst halvparten av den til boligformål, kan du dra nytte av et standardfradrag på 2 050 kroner for kostnadene knyttet til den delen av eiendommen som faktisk blir brukt til bedriften din. Det vil si at du må bruke minst 50 prosent av boligen selv, for å kunne benytte deg av dette skattefradraget.

Du kan også i stedet velge å fradragsføre faktiske kostnader knyttet til virksomhetsdelen (erversdelen) av boligen. I korte trekk betyr dette at du som huseier har fleksibiliteten til å benytte deg av et standardfradrag for hjemmekontoret ditt, eller alternativt trekke fra de faktiske utgiftene forbundet med næringsdelen av boligen din i regnskapet. Du kan lese om flere skattefradrag for hjemmekontor her.

Varelager, buskap og oppdrettsfisk

Driver du innenfor landbruk? Her er det nye og egne takseringsregler for varelager, buskap og oppdrettsfisk. Varebeholdningen blir vurdert til enten samme pris som det koster å kjøpe det (anskaffelsesverdien), eller samme pris som det koster å lage det (tilvirkingsverdien). Dette kommer av takseringsregel §3-1-4. På Skatteetaten sine sider kan du lese mer om verdsetting av de ulike faktorene.  Les også: Kontoplan for landbruk

Skattemelding for ENK og AS i Conta

Skatteetaten åpner vanligvis for levering fra starten av april. De siste skattemeldingene for næringsdrivende sendes ut i månedsskiftet mars-april, og fristen for å levere er 31. mai. Skattemelding og næringsspesifikasjon leveres alltid på etterskudd, og inneholder informasjon om bedriftens inntekter og kostnader i året som gikk. I 2024 leverer du for regnskapsåret 2023.


Les mer om skattemelding for ENK og AS →

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!