Snarveier

Skattemelding 2024 for enkeltpersonforetak og aksjeselskap

I 2024 fortsetter Skatteetaten å rulle ut en ny skattemelding som skal gjøre leveringen enda enklere for ENK og AS.

Post-thumb
- 9 min lesing

I 2024 fortsetter Skatteetaten å rulle ut en ny skattemelding som skal gjøre leveringen enda enklere for ENK og AS.

Tidligere har både enkeltpersonforetak og aksjeselskap må hver vår fylle ut noe som kan føles som endeløse skjemaer og levere skattemelding og næringsoppgave. Nå har Skatteetaten kommet med en ny skattemelding for næringsdrivende som skal gjøre leveringen enklere for bedrifter. 

Visste du at enkeltpersonforetak kan levere næringsspesifikasjonen direkte fra Conta til Altinn i 2024? Slik gjør du det

Ny skattemelding skal forenkle prosessen for ENK og AS

Tidligere år måtte de som drev bedrift sende inn både skattemelding, næringsoppgave og opp mot 60 vedleggsskjemaer. Det har vært lange skjema og mye å fylle ut, men dette skal bli enklere fra nå av.

Prosessen er forenklet ved at en nå bare skal fylle inn informasjon hvis det er aktuelt for selskapet og det er sortert i ulike tema, istedenfor de tidligere skjemaene. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere, og at opplysningene skal ha bedre kvalitet.

Hva var nytt i skattemeldingen for næringsdrivende?

I den nye skattemeldingen erstattes næringsoppgavene og vedleggsskjemaene med en næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjonen får en standardisert digitalt format hvor opplysninger som naturlig hører sammen er samlet. 

Næringsspesifikasjon er en rapport som inkluderer all informasjon du er pliktig til å gi til Skatteetaten om virksomheten din. Den spesifiserer næringsinntekten din. 

I næringsspesifikasjonen fyller du ut informasjon om

 • resultat
 • balanse
 • spesifikasjon av anleggsmidler hvis bedriften din har det
 • spesifikasjon av omløpsmidler (kortsiktige eiendeler)
 • beregnet næringsinntekt for fjoråret
 • forskjeller på regnskapsmessig og skattemessige verdier hvis bedriften har regnskapsplikt
 • avstemming av egenkapitalen
 • andre forhold
 • skog hvis bedriften driver med skogbruk
 • gjeld og formue

Noen felt kan være ferdig utfylt, for eksempel hvis du leverer fra et regnskapsprogram eller hvis Skatteetaten har informasjonen fra før. Andre felt må du selv fylle ut.

Skatteetaten lanserer også en valideringstjeneste som gir umiddelbar tilbakemelding hvis den tror noe i skattemeldingen er feil. Det kan for eksempel være ulogiske tall eller differanser.

Når kommer den nye skattemeldingen for næringsdrivende?

Skatteetaten åpner vanligvis for levering fra starten av april. De siste skattemeldingene for næringsdrivende sendes ut i månedsskifte mars-april, og fristen for å levere er 31. mai.

Enkeltpersonforetak kan allerede se næringsspesifikasjonen sin inne i Conta.

Skattemelding og næringsoppgave leveres alltid på etterskudd, og inneholder informasjon om bedriftens inntekter og kostnader i året som gikk. I 2024 leverer du dermed for regnskapsåret 2023 .

Enkeltpersonforetak kan levere næringsspesifikasjonen direkte fra Conta til Altinn via ID-poren. Lær hvordan i et gratis webinar.


Meld deg på

Skattemelding for enkeltpersonforetak 2024

Privatpersoner med enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt det året de har inntekten. Skattemeldingen du leverer i 2024 gjelder dermed for omsetningen i 2023 og forskuddsskatten som ble betalt i 2023.

For ENK, er skattemeldingen felles for deg som privatperson og næringsvirksomhet fordi dere er en juridisk enhet. Næringsspesifikasjonen erstatter den tidligere næringsoppgaven og skal knyttes sammen med din private skattemelding.

Næringsspesifikasjonen består av summen av de forskjellige regnskapskontoene til enkeltpersonforetaket. På den måten kan Skatteetaten se overskuddet eller underskuddet for å sjekke om bedriften tjener penger eller ikke. Hvis bedriften er lønnsom, skal den betale skatt. Hvor mye du må betale avhenger av hvor stort overskuddet er. 

Les også: 

Innehavere av ENK kan levere næringsspesifikasjonen direkte fra Conta til Altinn. En mye enklere løsning enn før!

Bli med på gratis webinar om hvordan levere skattemelding og næringsoppgave for enkeltpersonforetak.


Meld deg på

Næringsrapport skatt ble fjernet i 2022

Tidligere har selskaper med enkle skatteforhold og kunnet levert en forenklet versjon av næringsoppgaven kalt næringsrapport skatt

Fra inntektsåret 2021 (altså den med innleveringsfrist i 2022), kunne ikke næringsrapport skatt lenger brukes. 

Det betyr at selv enkeltpersonforetak som hadde enkle skatteforhold måtte levere skattemelding for næringsdrivende i 2022.

Skattemelding for aksjeselskap 2024

Conta har et frittsåtende årsoppgjørsprogram for AS slik at du kan levere skattemelding, næringsspesifikasjon og årsregnskap fra systemet ditt. At årsoppgjørsprogrammet er frittstående betyr at du kan bruke det, selv om du ikke bruker Conta til å føre regnskap. En super løsning for holdingsselskap og AS som vil levere skattemelding og årsoppgjør, men ikke bruker et dedikert regnskapsprogram. Årsoppgjørsprogrammet er tilgjengelig for de mest vanlige næringene.

NB! I 2024 er ny skattemelding og innlevering fra regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram obligatorisk for alle aksjeselskap.

Skal du levere fra årsoppgjørsprogrammet i år? Hvis du fører regnskapet i Conta gjør du slik:
Gå til RAPPORTER > SALDOBALANSE og trykk på «Eksporter CSV» i høyre marg. Du kan importere CSV-filen inn i årsoppgjørsprogrammet som du bruker til å lage skattemelding og næringsspesifikasjon for AS. 

Les også: Hvordan levere skattemelding og næringsspesfikasjon for aksjeselskap

Fører du regnskap i et annet regnskapsprogram eller excel, men ønsker å bruke Conta sitt årsoppgjørsprogram trykker du her.

Usikker på hvordan du skal levere skattemelding for AS? Se dette webinaret fra Conta.

Frister for skattemelding 2024

Skattemeldingen for næringsdrivende kan leveres fra omtrent 4. april 2024 og fristen for å levere er 31. mai 2024. 

Skatteoppgjøret for næringsdrivende kommer mellom august og oktober 2024. 

Leveringsfrister for firmaet ditt i 2024

Velg firmatype:

Dette er de generelle fristene som gjelder for alle enkeltpersonforetak. Du kan også krysse av i boksene for å se flere frister for bedriften din.

Enkeltpersonforetaket mitt er:

Januar

 • 5 Jan

  Levere a-melding.

 • 15 Jan

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Februar

Mars

April

Mai

 • 6 Mai

  Levere a-melding.

 • 15 Mai

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Mai

  Levere skattemelding og næringsspesifikasjon.
  Slik leverer du.
  Gratis webinar om skattemelding.

 • 31 Mai

  Betale tilleggsforskudd på skatt, hvis det er nødvendig.

Juni

Juli

 • 5 Jul

  Levere a-melding.

 • 15 Jul

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Jul

  Levere årsregnskap.

August

 • 5 Aug

  Levere a-melding.

September

Oktober

November

 • 5 Nov

  Levere a-melding.

 • 15 Nov

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Desember

Skatteoppgjør 2024

Skatteoppgjøret for næringsdrivende viser hvor mye skatt bedriften betalte forrige år, og hvor mye den egentlig skulle betalt. Det baseres på skattemeldingen bedriften leverte på våren.

Hvis bedriften har betalt for mye skatt, vil den få skatt til gode og få tilbakebetalt det den har betalt ekstra. Har bedriften derimot betalt for lite skatt, vil den få restskatt som den må betale til staten. 

Skatteoppgjøret for både enkeltpersonforetak og aksjeselskap kommer mellom august og oktober i 2024. Hvis firmaet får skatt til gode, betales det tilbake til firmaet innen tre uker. Må bedriften betale restskatt, er også betalingsfristen tre uker. 

Unntaket er enkeltpersonforetak som får mer enn 1000 kroner i restskatt. Da deles betalingen i to: Halvparten skal betales innen tre uker, og det resterende innen åtte. 

Hvis bedriften får restskatt, kommer det også renter.

Hvordan bokføre skatteoppgjør

For å bokføre skatteoppgjøret i Conta, går du til BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > REGISTRERE BILAG.


Hvordan bokføre skatt til gode for enkeltpersonforetak

 • Pluss på konto 1920 Bankkonto
 • Minus på konto 2070 Forskuddsskatt

Hvordan bokføre restskatt for enkeltpersonforetak

 • Pluss på konto 2070 Forskuddsskatt
 • Minus på konto 1920 Bankkonto

Hvordan bokføre skatt til gode for aksjeselskap

 • Beregnet skatt: pluss på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
 • Betalt forskuddsskatt: minus på konto 2540 Forskuddsskatt for selskap
 • Skatt til gode: pluss på konto 1920 Bankkonto
 • Renter: minus på konto 8040 Renteinntekt

Hvordan bokføre restskatt for aksjeselskap

 • Beregnet skatt: pluss på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
 • Betalt forskuddsskatt: minus på konto 2540 Forskuddsskatt for selskap
 • Restskatt: minus på konto 1920 Bankkonto
 • Renter: pluss på konto 8140 Rentekostnad

Les mer om å bokføre skatteoppgjør

Unngå renter ved å betale tilleggsforskudd

Når du har laget klar skattemelding og næringsoppgave i 2024, kan det hende du ser at bedriften har betalt for lite skatt i 2023. En regnskapsfører kan hjelpe deg med å beregne dette. Har du betalt for lite, er det mulig å betale inn tilleggsforskudd.

Tilleggsforskudd er et tillegg til den ordinære forskuddsskatten, og gjør at du slipper å betale rentene for restskatt. Dette er den eneste muligheten næringsdrivende har for å “slippe” restskatt. Da betaler du inn restskatten før du har fått kravet fra Skatteetaten. 

Tilleggsforskudd betales innen 31. mai 2024. 

Det er helt frivillig å betale tilleggsforskudd. Du kan også vente til fakturaen for restskatten kommer mellom august og oktober. 

Trenger du litt hjelp med skattemeldingen for næringsdrivende?

Spørsmål og svar om skattemelding for næringsdrivende i 2024

Når kommer skattemeldingen i 2024?

Skattemelding for ENK og AS kan leveres fra omtrent 4. april 2024.

Når skal jeg levere skattemelding for AS eller ENK i 2024?

Fristen for å levere skattemelding er 31. mai 2024.

For hvilken periode gjelder skattemeldingen i 2024?

Skattemeldingen som du får i 2024 gjelder for inntektsåret 2023.

Jeg startet bedrift i 2024. Må jeg levere skattemelding i år?

Nei, du skal ikke levere skattemelding og næringsoppgave for bedriften i 2024. Den gjelder for inntektsåret 2022.

Hvem skal levere ny skattemelding i 2024?

Innehavere av enkeltpersonforetak skal levere den nye skattemeldingen i 2024.

Aksjeselskap skal levere skattemelding og næringsspesfikasjon fra et årsoppgjørsprogram fra 2024.

Når får enkeltpersonforetak ny skattemelding?

Innehavere av enkeltpersonforetak kunne begynne å bruke den nye skattemeldingen fra 2021. Fra 2024 er det kun denne som er gjeldende for ENK.

Når får aksjeselskap ny skattemelding?

I 2024 blir den tilgjengelig for de aller fleste aksjeselskap, og fra 2024 er det kun den som gjelder for AS.

Er det obligatorisk å bruke regnskapsprogram for å levere skattemelding i 2024?

Nei. Det blir obligatorisk for bedrifter med regnskapsplikt å levere skattemeldingen fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram fra og med 2024. Det gjelder alle aksjeselskap og noen få enkeltpersonforetak. 

For bedrifter uten regnskapsplikt, er det likevel anbefalt å levere fra et regnskapsprogram fordi det er enklere og går raskere.

Kan jeg utsette levering av skattemelding?

Ja. Du kan søke om å utsette leveringen i Altinn. Normalt sett får du utsatt fristen én måned.

Hva skjer hvis jeg leverer skattemelding for sent?

Hvis bedrifter leverer skattemelding for sent kan du få tvangsmulkt. Det betyr at du må betale et beløp hver dag fram til du har levert. For skattemeldingen utgjør det et halvt rettsgebyr, altså 611 kroner per dag.

Hva skjer hvis jeg leverer feilaktige opplysninger i skattemeldingen?

Hvis opplysninger i skattemeldingen er uriktige eller ufullstendige, kan bedriften bli ilagt tilleggsskatt. Tilleggsskatten er vanligvis 20 prosent av den skattemessige fordelen, men i grove tilfeller kan den bli opp mot 60 prosent.

Hvorfor kommer det ny skattemelding?

Skatteetaten lanserer ny skattemelding for at det skal bli enklere og mer effektivt å levere, og at opplysningene skal ha bedre kvalitet.

Hva er forskjellen på ny og gammel skattemelding?

I den gamle skattemeldingen har bedrifter i tillegg levert næringsoppgave og opptil 60 tilleggsskjemaer. I den nye skattemeldingen blir næringsoppgaven og tilleggsskjemaene erstattet med en næringsspesifikasjon i et standardisert digitalt format. 

Det blir færre skjemaer og enklere å finne ut hva som gjelder for bedriften din.

Når forsvinner den gamle skattemeldingen?

Enkeltpersonforetak kan levere den gamle skattemeldingen til og med 2022 (inntektsåret 2021). 

Aksjeselskap kan levere den gamle skattemeldingen til og med 2024 (inntektsåret 2023).

Kan jeg levere næringsrapport skatt i 2024?

Nei. Næringsrapport skatt var en forenklet næringsoppgave for bedrifter med enkle skatteforhold som ble avviklet i 2022. Du kan i stedet levere den nye skattemeldingen.

Når kommer skatteoppgjøret i 2024?

Skatteoppgjøret for næringsdrivende kommer mellom august og oktober 2024.

Hvordan bokfører jeg skatteoppgjøret?

Bokføringen er forskjellig alt etter som det gjelder restskatt eller skatt til gode, og om det er enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Slik gjør du det.

Når får jeg tilbake skatt til gode?

Pengene blir utbetalt til kontoen som er oppgitt på skattemeldingen i løpet av tre uker etter skatteoppgjøret.

Når må jeg betale restskatt?

Du må betale restskatt for bedriften innen tre uker etter at du har mottatt faktura fra Skatteetaten.

Hva er renten på restskatt?

Renten på restskatt var 3,51 prosent per år for inntektsåret 2023.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!