Aksjonærregisteroppgave, alt du må vite i 2024 (levering, frist m.m.)

Hvert år må aksjeselskap levere aksjonærregisteroppgaven. I denne artikkelen forteller vi hva vi en aksjonærregisteroppgave er og hvordan du leverer den steg for steg.

Post-thumb

Hvert år må aksjeselskap levere aksjonærregisteroppgaven. I denne artikkelen forteller vi hva vi en aksjonærregisteroppgave er og hvordan du leverer den steg for steg.

Aksjonærregisteroppgaven er en av mange rapporter som aksjeselskaper er pliktig å levere. Men hva er egentlig en aksjonærregisteroppgave, og hvordan går man frem for å levere den?

I denne artikkelen forklarer vi hva aksjonærregisteroppgaven er og hvordan du leverer den trinn for trinn. Enten det er første gang du leverer oppgaven eller trenger en oppfriskning, vil du finne svarene du trenger her.

Trenger du hjelp fra en regnskapsfører?

Få opptil 3 gratis tilbud


Hva er en aksjonærregisteroppgave?

En aksjonærregisteroppgave er et dokument som samler viktig informasjon om aksjonærene i et aksjeselskap. Dette dokumentet er nødvendig for å rapportere til Aksjonærregisteret, en del av Brønnøysundregistrene i Norge.

Aksjonærregisteroppgaven gir en fullstendig oversikt over hvem som eier aksjer i selskapet, samt hvor mange aksjer de innehar. Den består av to hoveddeler:

Del 1: Selskapsinformasjon (RF-1086)

Denne delen inneholder viktig informasjon om selskapet, inkludert:

 • Total aksjekapital
 • Antall aksjer utstedt
 • Pålydende verdi per aksje
 • Beløpet av aksjekapitalen som er innbetalt
 • Eventuelle overkursbeløp som er innbetalt

Denne informasjonen gir en detaljert oversikt over selskapets aksjekapital og ulike aksjeklasser.

Del 2: Aksjonærinformasjon (RF-1086U)

Denne delen inneholder detaljer om selskapets aksjonærer, inkludert:

 • Navn på aksjonæren
 • Antall aksjer eiet av hver aksjonær
 • Enhver endring i aksjeinnehavet som følge av kjøp, salg eller andre transaksjoner
 • Utbetalinger av utbytte til aksjonærene

Denne informasjonen gir innsikt i aksjeeierskapet og eventuelle endringer i eiersammensetningen som har oppstått i rapporteringsperioden.

Hvordan fyller man ut aksjonærregisteroppgaven?

Skatteetaten sender vanligvis ut en påminnelse om innlevering av aksjonærregisteroppgaven i desember hvert år. Denne påminnelsen inneholder også en forhåndsutfylt oppgave basert på informasjonen som ble rapportert året før.

Slik fyller du ut og leverer Aksjonærregisteroppgaven:

1. Logg inn i Altinn

Gå til Altinn og velg ditt selskap. I innboksen din finner du «Til utfylling: RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven».

2. Fyll ut skjemaet

Oppgaven vil i de fleste tilfeller være forhåndsutfylt. Hvis du kan svare nei på følgende spørsmål, er opplysningene mest sannsynlig korrekte:

 • Har du stiftet selskapet ditt i fjor?
 • Har du betalt utbytte?
 • Er det gjort emisjoner eller kapitalnedsettelser?
 • Har aksjer byttet eiere?
 • Har selskapet kjøpt aksjer i bedrifter med Kapitalfunnfradrag?

3. Gjør nødvendige endringer

Hvis svaret er ja på noen av spørsmålene, må du gjøre følgende:

 • For nyetablerte selskaper: Fyll inn informasjonen om aksjekapital, pålydende og tidspunkt for stiftelse i 1-7 selskapsopplysninger i hovedskjemaet.
 • For utbytte: Registrer oversikten over utbyttebeløp, når det ble utbetalt og til hvem i seksjon 8 Utbytte.
 • For kjøp eller salg av aksjer: Gå til Underskjemaet (RF-1086 U) og fyll ut relevant informasjon for enten salg eller kjøp av aksjer.
 • For å rapportere en emisjon, gå til fanen for Underskjemaet (RF-1086 U) og trykk deg inn på seksjonen merket ’24 Emisjon,’ der du vil kunne fylle ut nødvendig informasjon om emisjonen.
AKSJONÆRREGISTERET EKSEMPEL: Her ser du et eksempel for hvordan informasjon om aksjekpitalen er registrert for et nyetablert selskap i aksjonærregisteroppgaven.

4. Kontroller og signer

Når oppgaven er ferdig utfylt, kontroller den nøye for feil. Deretter signer den digitalt med BankID eller MinID.

5.Send inn

Klikk «Signer og send inn» for å sende Aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten.

Aksjonærregisteroppgaven frist

Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31. januar hvert år. Dette gjelder for alle norske aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og sparebanker med egenkapitalbevis.

Det er viktig å merke seg at fristen er absolutt. Selskaper som ikke leverer aksjonærregisteroppgaven innen fristen kan få bøter. Bøtene beregnes som et rettsgebyr per dag fra forfallsdato, og er for øyeblikket (2024) på 1 223 kroner per dag.

SE OGSÅ: Hva koster det å gå glipp av en frist?

Det er noen få unntak fra fristen for aksjonærregisteroppgaven. For eksempel:

 • Selskaper som er stiftet i løpet av året trenger ikke å levere aksjonærregisteroppgave det første året.
 • Selskaper som er under avvikling trenger ikke å levere aksjonærregisteroppgave for det året de avvikles.

Hva hvis det dukker opp feil?

Hvis du har levert en oppgave som er blitt godkjent, men som viser seg å inneholde feil, er det viktig at du sender inn en ny, rettet oppgave så snart som mulig.

Dersom feilene ikke korrigeres før skattemeldingen går til personlige skattytere, må de selv notere tallene i skattemeldingen og sende inn RF-1059-skjemaet.

Skal NUF levere aksjonærregisteroppgave?

Nei, NUF er ikke pliktig til å levere aksjonærregisteroppgave.

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres av norske aksje- og allmennaksjeselskaper, samt sparebanker med egenkapitalbevis. NUF (registrert foretak) faller ikke inn under noen av disse kategoriene.

Aksjonærregisteroppgaven hjelp

Det er flere som kan hjelpe deg med aksjonærregisteroppgaven:

Regnskapsfører: En regnskapsfører er et trygt valg for å få hjelp med aksjonærregisteroppgaven. De har kunnskap og erfaring med denne typen oppgaver, og kan sørge for at alt blir gjort riktig og innen fristen.

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere i Regnskapsklinikken.

Skatteetaten: Skatteetaten har en veiledning om aksjonærregisteroppgaven på sine nettside. Her finner du også svar på mange vanlige spørsmål.

Ofte stilte spørsmål

Er aksjonærregisteret offentlig?

Opplysninger i aksjonærregisteret er offentlig tilgjengelig gjennom det enkelte selskap aksjeeierbok. Mediehuset Dagens Næringsliv henter ut og slår sammen datasettet på over 1,7 millioner rader én gang i året. Det danner grunnlaget for en søkbar database over aksjonærer og bedriftenes eierskap.

Hvem kan signere aksjonærregisteroppgaven?

Aksjonærregisteroppgaven kan signeres elektronisk i Altinn av daglig leder eller styreleder i selskapet.

Hvor finner jeg aksjonærregisteroppgaven?

Du finner aksjonærregisteroppgaven i Altinn: Logg inn i Altinn, velg selskapet ditt og naviger til “innboks”. Her finner du frem skjemaet “Til utfylling: RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven”.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!