Brønnøysundregisteret: Registrer bedrift

Som næringsdrivende må du forholde deg til Brønnøysundregistrene inntil flere ganger i året. Denne guiden forteller alt du må vite om Brønnøysundregisteret, fra hva det er til hvordan du registrerer en bedrift.

Post-thumb

Som næringsdrivende må du forholde deg til Brønnøysundregistrene inntil flere ganger i året. Denne guiden forteller alt du må vite om Brønnøysundregisteret, fra hva det er til hvordan du registrerer en bedrift.

Hvis du planlegger å starte bedrift, eller allerede gjør det, har du mest sannsynlig hørt om Brønnøysundregisteret.

Brønnøysundregisteret består av 18 forskjellige registre som er samlet for å skape orden og forenkling for næringsliv og privatpersoner.

I denne guiden forteller vi hvordan du bruker Brønnøysundregisteret på riktig måte og registrerer en bedrift, dersom du ikke har gjort det allerede!

Start ENK nå →

Start AS nå →Hva er Brønnøysundregisteret?

Brønnøysundregisteret samler informasjon om både bedrifter og privatpersoner.

Som næringsdrivende vil du måtte registrere opplysninger i Brønnøysundregisteret for å starte en bedrift. Når du registrerer virksomheten i Brønnøysundregisteret, vil den automatisk registreres i alle nødvendige underregistre, slik at du kan få et organisasjonsnummer (les hva det er i boksen under).

Brønnøysundregisteret kan også brukes til å hente inn informasjon om bedrifter og næringsdrivende. For eksempel kan du enkelt få tilgang til årsregnskapet til alle norske aksjeselskaper, noe som kan være nyttig når du skal bytte jobb eller kjøpe noe fra et selskap du aldri har handlet med tidligere.

Litt om organisasjonsnummer


 • Et organisasjonsnummer er en nyttig greie! Det er et nisifret nummer som gir bedriften din en måte å identifisere seg på, blant annet på fakturaer som du utsteder, og annen dokumentasjon. Det er også et betryggende og tillitsvekkende element for eventuelle kunder, leverandører, banker og samarbeidspartnere.  
 • Fakturaer er et eksempel på et sted der organisasjonsnummeret påkrevd. Dette er fordi det nummeret er en identifikasjon akkurat som du har et personnummer, og beviser dermed at bedriften er ekte.  

Hva brukes Brønnøysundregistrene til?

Brønnøysundregistrene brukes av bedrifter og næringsdrivende til en rekke forskjellige ting. Her er de mest populære bruksområdene:

 • Registrere virksomheter: Alle norske organisasjoner skal registreres i Brønnøysundregistrene. Når bedriften din er registrert, får du et organisasjonsnummer og kan drive lovlig virksomhet.
 • Finne nøkkelopplysninger om selskaper: Brønnøysundregistrene er en viktig kilde til informasjon om norske bedrifter. Her kan du finne opplysninger som navn, adresse, organisasjonsnummer, styreleder, daglig leder og mye annet. Du kan også laste ned årsregnskapet til bedrifter som må levere dette.
 • Reservere deg mot telefonsalg: Alle som sender reklame mot privatpersoner og driver med telefonsalg plikter å oppdatere listene sine mot reservasjonsregisteret. Du kan registrere deg her.
 • Tinglyse pant: I Løsøreregisteret kan bedrifter og privatpersoner registrere pant og andre rettigheter. Dette gjør at du kan få lån med sikkerhet i eksisterende verdier raskt og effektivt. Eksempler på løsøre det kan settes pant i et bil, anleggsmaskiner og varelager.

Viktige registre for næringsdrivende:

Når du leverer oppgaver til Brønnøysundregistrene, vil informasjonen vanligvis bli distribuert til flere registre. For eksempel vil Samordnet Registermelding bli sendt til ulike registre som Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret.

Som næringsdrivende vil du i hovedsak ha kontakt med følgende registre:

1.Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er «hovedregisteret» i Brønnøysundregisteret, og der samles grunnleggende informasjon om alle norske bedrifter og organisasjoner, både privateide og statlige. 

Det viser også hvilke andre registre virksomheter er oppført i. Alle virksomheter som er oppført i Enhetsregisteret har et nisifret organisasjonsnummer (slik: XXX XXX XXX) som tilhører bare dem.

Eksempler på hva som står oppført i Enhetsregisteret:

 • Foretaksnavn, adresse, og organisasjonsform.
 • Hvem som er daglig leder, og eventuelle styremedlemmer.
 • Hvem som kan signere på vegne av firmaet.
 • Regnskapsfører og revisor til firmaet.
 • Hvilke andre registre firmaet er oppført i, for eksempel Foretaksregisteret.

Registrering i enhetsregisteret er også et minimumskrav for å registreres i andre registre, som Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret og NAV. Derfor er dette det første registeret du blir registrert i når du leverer Samordnet Registermelding.

2. Foretaksregisteret

Foretaksregisteret inneholder også opplysninger om norske virksomheter. Forskjellen er hvilke opplysninger som er samlet i registeret og hvem som er registrert

Innholdet i foretaksregisteret er mer utdypende enn i Enhetsregisteret. Blant annet inneholder det opplysninger om virksomhetenes aksjekapital, ansvarsforhold og vedtekter (for aksjeselskaper).

Mange enkeltpersonforetak trenger ikke registrere seg i Foretaksregisteret.

Unntaket er regnskapspliktige enkeltpersonforetak som har over 50.000 kroner i omsetning og i tillegg har eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner eller mer enn 20 årsverk.

I tillegg må enkeltpersonforetak som (1) videreselger avgiftspliktige varer for over 50.000 kr på 12 måneder, (2) har flere enn fire ansatte, eller (3) skal ta pant i varelageret registrere seg i Foretaksregisteret.

En registrering i Foretaksregisteret innebærer blant annet

 • retten til å drive næringsvirksomhet i Norge
 • rettsvern for firmanavnet
 • mulighet til å hente ut firmaattest som kan brukes til å legitimere firmaet overfor diverse myndigheter, banker og lignende
 • at ansvarsforholdene i foretaket (eiere, styret, annen ledelse) blir offentlig tilgjengelig
 • at økonomisk status mht. om firmaet er egnet for videre drift eller om det er meldt inn til tvangsoppløsning eller til konkursbehandling, blir offentlig informasjon

Foretaksregisteret kan også gi andre opplysninger om foretaket, som kopier av stiftelsesdokumenter, vedtekter med mer.

3. Regnskapsregisteret

Innen 31. juli hvert år må alle bedrifter som er underlagt regnskapsplikt levere sitt årsregnskap til Regnskapsregisteret.

Regnskapsregisteret har som oppgave å registrere og offentliggjøre disse opplysningene for å bidra til åpenhet og gjennomsiktighet i næringslivet.

For eksempel bedrifter bruke årsregnskapet ditt til å vurdere hvor mye kreditt de kan gi deg. Andre brukere av årsregnskapet kan være personer som vurderer å bli ansatt hos deg eller konkurrenter som ønsker å måle sin økonomiske utvikling mot andre aktører i bransjen.

💡 Vanligvis vil regnskapstallene for et år bli tilgjengelig på Proff.no (og andre nettsider som presenterer regnskapsdata) et par virkedager etter at de er rapportert til Brønnøysundregistrene.

4. Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter som selger varer eller tjenester for mer enn 50 000 kroner i løpet av et kalenderår må registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Når du er registrert, må du legge til merverdiavgift på varene og tjenestene du selger, men du kan også få fradrag for MVA på varer og tjenester du kjøper.

En ulempe ved å være registrert i merverdiavgiftsregisteret er at du må sende inn MVA-oppgave hver annen måned, noe som krever at regnskapet ditt er oppdatert minst seks ganger i året. Dette kan føre til ekstra kostnader hvis du har en regnskapsfører.

LES OGSÅ: Hva er merverdiavgift

5. Oppgaveregisteret

Oppgaveregisteret gjør hverdagen din enklere! I Her finner du informasjon om hvilke oppgaver, meldinger og skjemaer din bedrift plikter å levere til myndighetene, samt forklaringer på hvordan det skal gjøres.

Oppgaveregisterets funksjon er å lette samordning og forenkling ved å tilrettelegge for samarbeid mellom statlige virksomheter. Dette innebærer at næringsdrivende i størst mulig grad kun skal bli spurt om informasjon én gang.

6. Konkursregisteret

Konkursregisteret innholder informasjon om konkur og tvangsavviklingsbo, og gir en oversikt over sentrale opplysninger om hvert enkelt bo.

For eksempel kan du bruke konkursregisteret til å hente ut informasjon om nåværende og tidligere daglig leder, styreleder og revisor for hvert enkelt selskap som er gått konkurs.

I tillegg kan du bruke Konkursregisteret til å finne informasjon om hvem som har en aktiv konkurskarantene. Søkeresultatet viser navn, fødselsår, kommune og karanteneperiode.

LES OGSÅ: Hva skjer når en bedrift går konkurs?

Bedrift som registreres i Brønnøysundregisteret

Hvem må registrere seg i Brønnøysund?

Alle som skal starte en bedrift må registrere den i Brønnøysundregistrene. Enkeltpersonforetak (ENK) skal reigstreres i Enhetsregisteret og Aksjeselskap (AS) må bli registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret for å få et organisasjonsnummer.

I tillegg skal enkeltpersonforetak som møter ett eller flere av følgende kriterier registreres i Foretaksregisteret:

 • Du skal drive med videresalg av varer.
 • Du skal jobbe som statsautorisert regnskapsfører eller revisor.
 • Du har flere enn fem ansatte.
 • Du skal ta pant i varelageret.

Hva koster det å registrere en bedrift i Brønnøysundregisteret?

Når du skal registrere en bedrift i Brønnøysundregisteret, må du som regel regne med noen oppstartskostnader. Når du skal registrere en bedrift i Brønnøysundregisteret, må du forholde deg til direkte og indirekte kostnader. Her er de mest normale kostnadene ved registrering av en bedrift i Brønnøysundregistrene:

Utgifter til Brønnøysundregisteret

Direkte kostnader er utgifter du må betale direkte til myndighetene ved registrering av et selskap i Brønnøysundregistrene.

Frem til 1. januar 2024 var det gratis å registrere enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret. Nå koster det 2499 kroner å registrere i Enhetsregisteret og 2120 kroner å registrere i Foretaksregisteret. Men, registrerer du i begge registrene ved oppstart, får du en god rabatt og betaler totalt 2656 kroner til sammen. Start ENK med enkeltpersonforetak.no.

Aksjeselskaper skal registreres i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Det koster totalt 5784 kroner ved elektronisk registrering.

Andre oppstartskostnader

I tillegg til å betale for å registrere virksomheten i Foretaksregisteret, må alle aksjeselskaper fremlegge bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd fra en bank, regnskapsfører, revisor eller advokat.

Bekreftelse fra banken er som oftest rimeligst og koster cirka 1000 kroner. Alternativt kan du bruke Starte-AS.no. Her får du stiftelsesdokumenter og bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd helt kostnadsfritt.

Som innehaver av et AS eller ENK er det også andre oppstartskostnader du må regne med. Her er noen av de mest vanlige oppstartskostnadene:

 • Regnskapsfører: For de som ikke vil gjøre regnskapsføringen selv.
 • Regnskapsprogram: Til å levere lovpålagt oppgaver.
 • Markedsføring: Logo, nettside m.m.

💡 Conta er et av Norges rimeligste faktura- og regnskapsprogrammer. Her kan du sende fakturaer, føre regnskap og levere lovpålagt oppgaver direkte til Altinn. Prøv Conta gratis i 30 dager.

Registrere bedrift i Brønnøysundregisteret

Å bli registrert i Brønnøysundregisteret gjøres gjennom skjemaet Samordnet Registermelding.

Her de mest vanlige måtene å levere Samordnet Registermelding på:

 • Gjennom en regnskapsfører: Engasjer en regnskapsfører til å starte bedriften for deg. Dette er en enkel måte å starte bedrift på, men det kan fort koste litt penger (noe mange helst vil unngå).
 • I Altinn: En billigere løsning er å registrere selskapet selv i Altinn. Da må du selv ta ansvar for å lage stiftelsesdokumenter som stiftelsesprotokoll, og vedtekter. I tillegg må de som skal starte AS opprette en bedriftskonto i en bank, noe som kan ta inntil 4 uker

Starte ENK på enkeltpersonforetak.no

Tjenesten Enkeltpersonforetak.no lar deg bedrift i Brønnøysundregistrene på en enkel måte. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut et enkelt skjema og signere i Altinn. Denne videoen viser hvor enkelt det er å registrere et ENK med enkeltpersonforetak.no:

Start ENK nå →

Slik starter du ENK på Brreg.no

Brønnøysundregisteret tilbyr elektronisk registrering av enkeltpersonforetak gjennom innsending av Samordnet registermelding.

I skjemaet velger du selskapsform, og fyller så ut opplysningene de etterspør. Skjemaet består av følgende sider: 

 • Kontaktopplysninger
 • Aktivitet/bransje
 • Innehaver
 • Ansatte og målform
 • Daglig leder og forretningsfører
 • Regnskapsfører
 • Revisor
 • Prokura
 • Opplysninger om underenheten
 • Varsling og signering
 • Sammendrag

Samordnet registermelding blir sendt inn på dine vegne med all informasjonen som Brønnøysundregistrene trenger. Kort tid etterpå (avhengig av ventetiden hos Altinn som kan variere fra noen dager til noen uker) blir bedriften tildelt et nisifret nummer,  organisasjonsnummeret.

Når du er registrert, har du et enkeltpersonforetak!

Slik starter du AS på Brreg.no

For å starte et aksjeselskap og bli registrert i Brønnøysundregisteret må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding. Dette kan du gjøre via Brreg.no.

Ha dette klart på forhånd:

 • hva firmaet skal drive med og hvilke tjenester eller varer det skal selge
 • navnet på firmaet
 • hvem som skyter inn aksjekapital og dermed blir eiere
 • hvor mye aksjekapital firmaet skal starte med
 • om firmaet skal ha ansatte
 • hvorvidt firmaet skal ha revisor – mange slipper

Hvis selskapet velger å ha revisor må dette gå frem av stiftelsesdokumentet. Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, hvis en del kriterier er oppfylt. Dette kaller vi fravalg av revisjon. 

Vær oppmerksom på at du fremdeles må levere årsregnskap selv om du ikke har revisor. 

Start AS enda enklere med Starte-AS.no

Hver år hjelper vi titusener å starte bedrift. Vi tar av oss registreringen i Brønnøysundregisteret uten ekstra kostnad. Og ikke nok med det: Du får også med det populære regnskapsprogrammet vårt.

Starte-AS.no gir deg:

 • Et enklere skjema som er raskere å fylle ut
 • Alle de nødvendige dokumentene, ferdig utfylt
 • Gratis kundeservice under prosessen

Starte-AS.no gir deg stiftelsesdokumentene, og så går du til banken og setter opp en bankkonto av typen «AS under stiftelse». 

Når Starte-AS.no får melding fra deg om at du har betalt inn aksjekapitalen, er alt klart til å signeres i Altinn. Noen dager senere får du organisasjonsnummer og AS-et ditt er opprettet!

Start AS nå

Brønnøysundregisteret kontakt

Den enkleste måten å kontakte Brønnøysundregistrene på er via deres kontaktskjema på brreg.no. Du kan også kontakte dem på telefon 75 00 75 00. Vi anbefaler at du sjekker ut denne oppdaterte oversikten over behandlingstider før du ringer å spør om når din sak vil bli behandlet.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor heter det Brønnøysundregisteret?

Brønnøysundregistrene blir ofte referert til som Brønnøysundregisteret og har fått dette navnet fordi Registerenheten i Brønnøysund, som er det formelle navnet til registeret, er lokalisert i Brønnøysund i Nordland.

Brønnøysundregisteret behandlingstid: Hvor lang tid tar det?

Nyregistrering av aksjeselskaper varierer og er normalt mellom 7 og 10 dager. Noen ganger tar det inntil 4 uker.

På denne siden finner du en oppdatert oversikt over Brønnøysundregistrenes behandlingstider.

Hvor ofte oppdateres Brønnøysundregisteret?

Kunngjøringer og årsregnskaper legges ut på daglig basis. Merk at mye av dokumentasjonen som sendes inn skal behandles av Brønnøysundregistrene før de legges ut, noe som ofte tar et par uker.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!