Brønnøysundregisteret – få hjelp til selskapsetablering

Her skal vi gå gjennom hvordan du kan registrere nytt firma i Brønnøysundregisteret, enten på Brreg.no eller ved hjelp av Conta sine tjenester.

Post-thumb
- 12 min lesing

Her skal vi gå gjennom hvordan du kan registrere nytt firma i Brønnøysundregisteret, enten på Brreg.no eller ved hjelp av Conta sine tjenester.

For å kunne starte og drive bedrift i Norge kreves det at du registrerer virksomheten i det som formelt heter Registerenheten i Brønnøysund – eller på folkemunne «Brønnøysundregisteret». 

I den digitale alderen er det forholdsvis enkelt å registrere eget firma på nettsidene til Brønnøysundregisteret, og litt lenger nede skal vi se på hva du trenger av informasjon og hva du må oppgi i de offisielle skjemaene.

Starte for deg selv?

Å bli registrert i Brønnøysundregisteret gjøres gjennom skjemaet Samordnet Registermelding, og litt senere i denne guiden skal vi se på hvordan du kan gjøre dette på registrenes hjemmeside, Brreg.no.

I Brønnøysundregisteret finnes det en enorm mengde informasjon om organisasjoner og bedrifter, men hvis du skal starte AS eller ENK er det noen spesifikke registere du må være oppført i, og holde oppdatert.

Les mer om Samordnet Registermelding på Starte-as.no.

Hvilke registre er relevante for bedriften din?

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er «hovedregisteret» i Brønnøysundregisteret, og der samles grunnleggende informasjon om alle norske bedrifter og organisasjoner, både privateide og statlige. 

Det viser også hvilke andre registre virksomheter er oppført i. Alle virksomheter som er oppført i Enhetsregisteret har et nisifret organisasjonsnummer (slik: XXX XXX XXX) som tilhører bare dem.

Eksempler på hva som står oppført i Enhetsregisteret:

 • Foretaksnavn, adresse, og organisasjonsform
 • Hvem som er daglig leder, og eventuelle styremedlemmer
 • Hvem som kan signere på vegne av firmaet
 • Regnskapsfører og revisor til firmaet
 • Hvilke andre registre firmaet er oppført i, for eksempel Foretaksregisteret

Informasjonen i enhetsregisteret er fritt tilgjengelig og søkbar, med unntak av sensitiv personlig data som personnummer og D-nummer.

Foretaksregisteret

Når du registrerer et AS, for eksempel via Brreg.no, blir virksomheten oppført i Foretaksregisteret. Foretaksregisteret ble opprettet i 1988 og viser hvem som er ansvarlige for en bedrift, og den økonomiske situasjonen til bedriften. Dette er opplysninger som er påkrevd å holde oppdatert.

Foretaksregisteret registrerer alle norske og utenlandske foretak (bedrifter) som opererer i Norge, f.eks alle aksjeselskaper – men også noen enkeltpersonforetak som oppfyller visse kriterier til omsetning og bransjen de opererer i. 

For eksempel må enkeltpersonforetak med omsetning på 2,5 millioner kroner, som driver med varesalg eller som har flere enn fem ansatte oppføres i Foretaksregisteret i tillegg til enhetsregisteret. 

Foretaksregisterets uttalte funksjon er å sikre rettsvernet (for eksempel gjennom beskyttelse av firmanavnet) og fungere som økonomisk oversikt over alle foretak i landet. 

Registeret inneholder blant annet informasjon om

 • hvem som har roller i bedriften
 • endringer i aksjekapitalen
 • kopi av vedtekter og stiftelsesdokumenter, årsregnskap og mer
 • om foretaket er under tvangsoppløsning eller konkursbehandling

Åpenheten som Foretaksregisteret bidrar til, gjør blant annet at andre foretak, investorer, banker og lignende kan ta informerte beslutninger i sine samhandlinger med ulike foretak. 

Noen enkeltpersonforetak må også registrere seg i Foretaksregisteret, og det er enkeltpersonforetak hvor 

 • du har plikt til å registrere ditt enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret hvis du
 • driver handel med varer som er innkjøpt for videresalg
 • har flere enn fem ansatte i stilling hvor de jobber mer enn 20 timer per uke
 • skal foreta pant i varelager, motorvogner og annet der det kreves at pantsetter er næringsdrivende, eller
 • skal drive som statsautorisert revisor i eget navn, jf. revisorloven § 6-3

En registrering i Foretaksregisteret innebærer blant annet 

 • retten til å drive næringsvirksomhet i Norge
 • rettsvern for firmanavnet
 • mulighet til å hente ut firmaattest som kan brukes til å legitimere firmaet overfor diverse myndigheter, banker og lignende
 • at ansvarsforholdene i foretaket (eiere, styret, annen ledelse) blir offentlig tilgjengelig
 • at økonomisk status mht. om firmaet er egnet for videre drift eller om det er meldt inn til tvangsoppløsning eller til konkursbehandling, blir offentlig informasjon

Foretaksregisteret kan også gi andre opplysninger om foretaket, som kopier av stiftelsesdokumenter, vedtekter med mer.

Merverdiavgiftsregisteret (MVA-registeret)

Merverdiavgiftsregisteret, også kalt MVA-registeret, er også en del av Brønnøysundregisteret som de fleste som driver næringsvirksomhet må forholde seg til. Innmelding her skjer derimot ofte litt senere enn selve stiftelsen av firmaet, men kan også gjøres via hjemmesidene til Brønnøysundregistrene.

Alle virksomheter som omsetter for over 50 000 kroner i en 12 måneders periode i avgiftspliktig omsetning (det vil si all omsetning som ikke er unntatt eller fritatt for MVA) skal være oppført i MVA-registeret.

Les også: Hva er MVA?

Merverdiavgiftsregisteret brukes av myndighetene til å ha oversikt over hvilke firma som krever inn MVA og levere MVA-melding med jevne mellomrom. 

Hvis et firma er registrert i MVA-registeret, skal fakturaer som firmaet lager ha organisasjonsnummer etterfulgt av teksten «MVA» et eller annet sted på fakturaen. Slik vet du om firmaet har lov til å kreve inn MVA. Husk – MVA kreves inn på vegne av Staten, og skal betales til Staten med jevne mellomrom. 

Derfor er det viktig at medlemskap i MVA-registeret fremgår tydelig i salgsdokumentasjon som f.eks. fakturaer slik at du vet du handler med seriøse aktører.

Hvis det blir tydelig at foretaket kommer til å overstige grensa innen tre uker etter oppstart går det an å søke om forhåndsregistrering når de registrerer firmaet sitt. Dette gjelder også firmaer som vil ha investeringer i hundretusenkroners-klassen med det samme de blir startet opp.

Hvordan bli registrert i MVA-registeret

Registrering gjøres med skjemaet Samordnet registermelding del 2. Du registrerer deg enkelt på Skatteetatens nettsider.

Å være registrert medfører at bedriften må følge reglene i Merverdiavgiftsloven. De tre grunnreglene er:

 • Legge til MVA på det du selger, altså på fakturaer du lager.
 • Rett til å fradragsføre MVA på varer og tjenester du kjøper.
 • Påbud om å sende inn MVA-melding som bekrefter utgående og inngående MVA, som regel seks ganger i året.

Regnskapsregisteret

Regnskapsregisteret sammenfatter økonomisk informasjon om norske bedrifter basert på hva de har rapportert inn gjennom årsregnskapene sine. Alle AS, og noen ENK (de som er regnskapspliktige), må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret. 

Regnskapsregisteret samler altså inn årsregnskap, kunngjør godkjenning av regnskapene, og hvis godkjent regnskap ikke foreligger seks måneder etter fristen vil de begjære tvangsoppløsning av firmaet som ikke har levert etter plikten. Informasjonen ligger ute offentlig.

Frist for innlevering av årsregnskap er normalt 31. juli.

Lurer du på hvilke frister som gjelder for næringsdrivende? Ta en titt her

Hva brukes opplysningene i Regnskapsregisteret til?

Årsregnskapene i Regnskapsregisteret sørger for åpenhet og gjør det mulig for banker, potensielle samarbeidspartnere, investorer m.fl. å gjøre seg kjent med ethvert firma sin økonomiske tilstand. 

Se for deg at du skal signere en kontrakt med en fremtidig kunde. Et årsregnskap vil kunne avsløre hvorvidt kunden sin økonomi er sterk nok til at du vil hoppe i det, eller la være. En bank vil også alltid be om årsregnskap ved søknad om lån og kreditt. 

Konkursregisteret 

Bedrifter går konkurs i blant! Konkursregisteret inneholder opplysninger om konkurser og tvangsavviklinger.

Spesifikt betyr dette opplysninger om alle konkursbo, og roller i firmaet som eiere, styret også videre på det tidspunktet der konkursen ble startet.


Les også: Dette skjer når en bedrift går konkurs.

Litt om organisasjonsnummere

Et organisasjonsnummer er en nyttig greie! Det er et nisifret nummer som gir bedriften din en måte å identifisere seg på, blant annet på fakturaer som du utsteder, og annen dokumentasjon. Det er også et betryggende og tillitsvekkende element for eventuelle kunder, leverandører, banker og samarbeidspartnere.

Fakturaer er som nevnt et eksempel på et sted der organisasjonsnummeret påkrevd. Dette er fordi det nummeret er en identifikasjon akkurat som du har et personnummer, og beviser dermed at bedriften er ekte. 

Og skal du for eksempel opprette en bankkonto vil det være helt nødvendig å ha et organisasjonsnummer tilknyttet kundeforholdet med banken.

Starte ENK? Les dette!

Å registrere ENK gir deg et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret  – og det er verken offentlige gebyrer å betale eller noen krav til egenkapital slik det er med et AS.

Andre fordeler med enkeltpersonforetak er at det er veldig raskt å starte opp, du har full kontroll på pengene og kan ta ut penger til egen bruk når du selv ønsker, og det er relativt mindre innrapportering til myndighetene sammenlignet med AS. 

Det er lettere å drive et ENK: det er lite administrasjonsarbeid, du leverer som regel ikke årsregnskap og du er ikke regulert av et eget lovverk. Dette skiller et ENK fra et AS, der du må følge aksjeloven.

Du regnes ikke som ansatt i eget enkeltpersonforetak, og du slipper dermed å kjøre lønn og betale arbeidsgiveravgift når du tar ut penger til eget bruk. Du disponerer pengene fritt – du skatter uansett på alt overskuddet sammen med annen inntekt.

I hovedsak passer ENK veldig godt når du vil drive bedrift på egenhånd, og ikke har tenkt å ha mange ansatte, få inn investorer, eller bruke mye penger på varelager eller utstyr.

Noen kjennetegn ved enkeltpersonforetak

 • Du får et organisasjonsnummer og blir registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Et enkeltpersonforetak har kun én innehaver, og bedriften og personen regnes som samme juridiske enheten.
 • Du bestemmer alt i firmaet, og har full rådighet over pengene du tjener.
 • Det er færre formaliteter og regler sammenlignet med andre foretakstyper.
 • Det er ingen krav til egenkapital, i motsetning til et AS hvor du mu må ha en aksjekapital på minst 30 000 kroner. Du trenger heller ikke stiftelsesdokumenter.
 • Du kan ha ansatte (men du regnes ikke som ansatt selv).
 • Du står personlig ansvarlig for firmaets økonomiske og skattemessige forpliktelser. Vi sier gjerne at ENK-innehavere driver selvstendig næringsvirksomhet, mens AS driver næringsvirksomhet.

Slik starter du ENK på Brreg.no

Brønnøysundregisteret tilbyr elektronisk registrering av enkeltpersonforetak gjennom innsending av Samordnet registermelding.

I skjemaet velger du selskapsform, og fyller så ut opplysningene de etterspør. Skjemaet består av følgende sider: 

 • Kontaktopplysninger
 • Aktivitet/bransje
 • Innehaver
 • Ansatte og målform
 • Daglig leder og forretningsfører
 • Regnskapsfører
 • Revisor
 • Prokura
 • Opplysninger om underenheten
 • Varsling og signering
 • Sammendrag

Samordnet registermelding blir sendt inn på dine vegne med all informasjonen som Brønnøysundregistrene trenger. Kort tid etterpå (avhengig av ventetiden hos Altinn som kan variere fra noen dager til lenger) blir bedriften tildelt et nisifret nummer,  organisasjonsnummeret.

Når du er registrert, har du et enkeltpersonforetak!

Enda ENK-lere med Conta

Klar til å starte et ENK? Vi kan hjelpe deg med det. Gå til bestillingsskjemaet her.

Tjenesten Enkeltpersonforetak.no lar deg nemlig registrere foretaket ditt på en enkel måte. Vi har gjort en ekstra innsats for å gjøre registreringen så strømlinjeformet som mulig. 

Alt du trenger er fylle ut det enkle bestillingsskjemaet, så fikses resten for deg. Du trenger bare signere i Altinn når du får melding om det. 

Start ENK

Skal du Starte AS?

Aksjeselskap er en foretaksform med såkalt begrenset individuelt ansvar, det vil si at eierne har begrenset juridisk og økonomisk ansvar for bedriften. I praksis betyr det for eksempel at eierne i verste fall kun risikerer egenkapitalen de bidro med hvis bedriften skulle gå konkurs.

AS skal registreres i Brønnøysundregisteret, både i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret – såvel som Merverdiavgiftsregisteret i de aller fleste tilfeller.

Oppføringen i Enhetsregisteret er gebyrfri i Brønnøysundregistereret, men det er krav til minimum 30 000 aksjekapital ved nystifting av AS, og et gebyr i forbindelse med den obligatoriske oppføringen i Foretaksregisteret. 

Fordelene med AS

AS fører med seg mer administrasjonsarbeid, men til gjengjeld er fordelene mange:

 • Registrering i Brønnøysundregisteret (med organisasjonsnummer) 
 • Et AS viser seriøsitet og tyngde 
 • Du kan være ansatt i din egen bedrift og få rett til dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra dag én. 
 • Status som ansatt gir deg minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn tilsvarende for næringsdrivende
 • Lav økonomisk risiko, ikke personlig ansvar for gjeld.
 • Fleksibelt med tanke på å få inn ny kapital og nye eiere hvis ønskelig.
 • Ingen personbeskatning på overskudd som blir stående i selskapet.
 • AS slipper å dokumentere bygge- og anleggskontrakter overfor Arbeidstilsynet.
 • Som ansatt i eget AS har du rett til å permittere deg selv med dagpenger.
 • Reiser, diett og skattefri bilgodtgjørelse etter Statens satser. 
 • Fridager for syke barn, ferie og feriepenger. Trekkes som utgifter i selskapet.
 • Kravene til administrasjon har blitt færre de siste årene.

AS kan også være eier i andre selskaper og motta skattefritt utbytte. Derfor er det populært med holdingselskaper som brukes til kun å eie aksjer i andre foretak. 

Gevinst fra utbytte eller omsetning av aksjer skattlegges ikke før aksjonærene i eierselskapet bestemmer at pengene skal tas ut. Også konsernbidrag kan gi fordeler med skatteutjevning i en struktur som omfatter et holdingselskap og driftsselskap(er). 

Finnes det ulemper med AS?

AS er spesielt godt egnet for bedrifter som skal ha rom til å vokse. Noen ting som kan derfor være ulemper for enkelte er:

 • Flere formaliteter å forholde seg til, selv om mye har blitt løsnet opp på de siste årene.
 • Arbeidsgiveravgift, som må betales både av din egen lønn, og av lønn til andre ansatte. 
 • Regler om utbytte i henhold Aksjeloven § 8-1 hindrer løpende uttak av midler fra selskapet, i motsetning til et enkeltpersonforetak der du som eier har fri tilgang til pengene.
 • Høyere utgifter til regnskapsføring og årsoppgjør.

Usikker på om du vil starte ENK eller AS? Finn rett foretaksform for deg her

Slik starter du AS på Brønnøysundregisteret sin nettside

For å starte et aksjeselskap og bli registrert i Brønnøysundregisteret må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding. Dette kan du gjøre via Brreg.no.

Ha dette klart på forhånd:

 • Hva firmaet skal drive med og hvilke tjenester eller varer det skal selge
 • Navnet på firmaet
 • Hvem som skyter inn aksjekapital og dermed blir eiere
 • Hvor mye aksjekapital firmaet skal starte med
 • Om firmaet skal ha ansatte
 • Hvorvidt firmaet skal ha revisor – mange slipper

Hvis selskapet velger å ha revisor må dette gå frem av stiftelsesdokumentet. Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, hvis en del kriterier er oppfylt. Dette kaller vi fravalg av revisjon. 

Vær oppmerksom på at du fremdeles må levere årsregnskap selv om du ikke har revisor. 

Her er skjemaet til Brønnøysundregisteret.

Det er en del informasjon å fylle ut om firmaet, de involverte personene og mer. Her er sidene på Brønnøysundregisteret / Altinn sin skjema som skal fylles ut.

 • Navn og adresse
 • Kontaktopplysninger
 • Vedtektsfestet formål og aktivitet/bransje
 • Dato for stiftelse, ansatte og målform
 • Andre opplysninger om selskapet
 • Aksjekapital
 • Daglig leder, forretningsfører og kontaktperson
 • Styret
 • Revisjon og revisor
 • Regnskapsfører
 • Signaturrett
 • Prokura
 • Opplysninger om underenheten
 • Registreringsgebyr
 • Varsling og signering
 • Sammendrag

Start AS enda enklere med Starte-AS.no

I 2020 registrerte Starte-AS.no over 6000 bedrifter i Norge. Vi tar av oss registreringen i Brønnøysundregisteret uten ekstra kostnad. Og ikke nok med det: Du får også prøve det populære regnskapsprogrammet vårt gratis i 30 dager.

Starte-AS.no gir deg:

 • Et enklere skjema som er raskere å fylle ut
 • Alle de nødvendige dokumentene, ferdig utfylt
 • Gratis kundeservice under prosessen

Starte-AS.no gir deg stiftelsesdokumentene, og så går du til banken og setter opp en bankkonto av typen «AS under stiftelse». 

Når Starte-AS.no får melding fra deg om at du har betalt inn aksjekapitalen, er alt klart til å signeres i Altinn. Noen dager senere får du organisasjonsnummer og AS-et ditt er opprettet!

Bestill AS her

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev