Hva koster det å gå glipp av en frist?

Bedrifter har faste frister for å levere rapporter og betale blant annet skatt, MVA og arbeidsgiveravgift. Har du gått glipp av fristene? Det kan koste deg inntil 1,6 millioner kroner.

Post-thumb

Bedrifter har faste frister for å levere rapporter og betale blant annet skatt, MVA og arbeidsgiveravgift. Har du gått glipp av fristene? Det kan koste deg inntil 1,6 millioner kroner.

husk regnskapsfristene

Som bedriftseier er det en del formelt å forholde seg til. Gjennom året har Skatteetaten en rekke frister for innlevering og betaling som du må huske på. 

Dette skal leveres:

 • Skattemelding og næringsspesifikasjon
 • MVA-melding
 • A-melding (hvis du har ansatte)
 • Aksjonærregisteroppgaven

Dette skal betales:

 • Skatt (forskuddsskatt)
 • MVA
 • Arbeidsgiveravgift (hvis du har ansatte)
 • Forskuddstrekk
 • Evt. tilleggsforskudd eller restskatt
 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) (betales ikke til staten, men Skatteetaten kan gi bøter for manglende ordning)

Se alle fristene for næringsdrivende

Regnskapsklinikken

For sen levering gir tvangsmulkt

Hvis du glemmer å levere en melding i tide kan det starte å påløpe bøter fra første dag. Dette kalles tvangsmulkt. Dagbøtene fortsetter hver dag frem til virksomheten din leverer. 

Boten beregnes ut fra rettsgebyret. Rettsgebyret endres hvert år og du kan se gjeldende satser på Skatteetaten sin nettside

Tvangsmulkten er den samme for aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

Tvangsmulkt gjelder hovedsakelig for bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Lønnsmottakere og pensjonister som kan levere den forhåndsutfylte skattemeldingen kan ikke få dagbøter for å levere for sent. 

Dette kan du få dagbøter for

Bedrifter kan få tvangsmulkt for manglende levering av pliktige rapporter, men ikke for manglende betaling. Du kan altså ikke få dagbøter for å ikke ha betalt skatt, men det kan bli lagt på renter og gebyrer og sendt til inkasso. 

Dette kan du få tvangsmulkt for å ikke levere:

Skattemelding og næringsspesifikasjon

Alle virksomheter skal levere skattemelding og næringsspesifikasjon innen 31. mai hvert år. Hvis du leverer for sent, er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, altså 61 150 kroner.

MVA-meldingen

De fleste bedrifter leverer MVA-melding seks ganger i året. Leverer du den for sent, er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, altså 61 150 kroner.

Går du glipp av alle fristene i løpet av et år, blir prisen på dagbøtene hele 366 900 kroner.

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjeselskap skal levere aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar hvert år. Leverer du ikke innen fristen, er satsen ett rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, altså 61 150 kroner.

A-meldingen

Bedrifter med ansatte skal levere a-melding innen den femte hver måned. Har du glemt det eller levert med feil? Da er satsen 1/10 rettsgebyr (122,3 kroner i 2022) per ansatt per dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode, altså 1 122 300 kroner per måned. 

Hva dagbøtene kommer på avhenger av hvor mange ansatte du har. Har du levert a-meldingen til én ansatt med feil, kan regningen komme på inntil 3 791 kroner. Har du derimot 100 ansatte som du ikke leverer a-melding for, kan regningen bli 379 130 kroner på bare en måned.

Frister i kalenderen

Årsregnskap

Aksjeselskap er pålagt å sende inn årsregnskap. Dette har frist 31. juli hvert år, og forsinkelsesgebyrene begynner å løpe fra 1. august samme år. 

Gebyrsatsene for årsregnskap betales per uke og øker jevnt til og med 26 uker. Maksbeløpet er 63 596 kroner.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Fra 1. januar 2022 ble det obligatorisk for bedrifter å ha OTP for de ansatte fra første krone. Hvis du lar være å spare pensjon til de ansatte, koster det bedriften din 250 kroner per dag, frem til du oppretter en ordning for OTP og rapporterer den inn via a-meldingen. Både beløp og pensjonsleverandør må rapporteres. 

Det er ingen maksgrense for tvangsmulkt for OTP, så totalt kan det koste deg 91 250 kroner i året. 

Særavgiftsmeldingen

Virksomheter som innfører, produserer eller omsetter varer som har en særavgift, må levere en særavgiftsmelding en gang i året. Det gjelder blant annet alkohol, sukker og tobakk. 

Leverer du den for sent, er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, altså 61 150 kroner.

Tredjepartsopplysninger

Bedriften din kan også få tvangsmulkt hvis Skatteetaten mangler tredjepartsopplysninger. Tredjepartsopplysninger leveres typisk av banker, forsikringsselskap, boligselskap, boligsameier, barnehager og frivillige organisasjoner. Det kan for eksempel være at banken ikke har sendt inn beløp på konto og renter til Skatteetaten når året er ferdig, eller at et borettslag ikke har sendt inn informasjon om sine sameiere. 

Tvangsmulkten for manglende tredjepartsopplysninger er ett rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, altså 61 150 kroner.

Bokføringspålegg

Hvis Skatteetaten eller andre myndigheter har kontrollert regnskapet ditt og mener du ikke følger lovgivningen for regnskapsføring, kan du få bokføringspålegg. Først vil du få beskjed om å rydde opp i regnskapet og sende inn dokumentasjon. Klarer du ikke å holde fristen for det, vil det påløpe dagbøter. 

Satsen er ett rettsgebyr per dag og maksbeløpet er 1 000 000 kroner. På ett år blir det 446 395 kroner. 

Kan koste et lite AS 1,6 millioner i året

La oss se på et eksempel: Jon Olsen driver et ølbryggeri kalt På Tapp AS. Bedriften har 10 ansatte. 

Olsen er kanskje god på å brygge øl, men han har lite kontroll på regnskapet. I løpet av ett år, har han glemt alle fristene bedriften må overholde.

Han har ikke

 • levert skattemelding og næringsspesifikasjon
 • levert aksjonærregisteroppgave
 • levert en eneste MVA-melding
 • levert a-melding for de ansatte 
 • sendt inn årsregnskap
 • opprettet avtale om OTP for de ansatte
 • levert særavgiftsmelding for alkoholproduksjon
 • ført regnskap, eller overholdt fristen om å fikse opp i det

Dette utløser alle tvangsmulktene bortsett fra tredjepartsopplysninger. Tredjepartsopplysninger for AS rapporteres som regel i aksjonærregisteroppgaven, og de kan derfor sjeldent få dagbøter for begge. 

Dette vil det koste På Tapp AS:

Tvangsmulkt

Utregning

Årlig pris

Skattemelding for AS

Maks

61 150

Aksjonærregisteroppgave

Maks

61 150

MVA-melding

61 150 kr pr termin * 6

366 900

A-melding

122,3 kr/dag * 10 ansatte * 365 dager

446 395

Årsregnskap

Maks

63 596

OTP

250 kr/dag * 365 dager

91 250

Særavgiftsmelding

1223 kr/dag * 365 dager

446 395

Totalt

1 597 986


Som du ser, kan det virkelig bli dyrt å ikke følge med på regnskapsfristene. 

Eksempelet med På Tapp AS er heldigvis verst tenkelige scenario.

De fleste glemmer ikke fristene med et helt år, men det betyr ikke at det lønner seg å være for sent ute innimellom. Hadde På Tapp AS vært bare én dag for sen til å levere ved alle fristene i løpet av året, hadde det likevel kostet dem 23 483 kroner. 

For den prisen kunne de for eksempel ført regnskap i Conta i over åtte år!

Klage på vedtak om tvangsmulkt

Har du fått et vedtak om tvangsmulkt som du ikke er enig i? Det er mulig å klage til Skatteetaten. Hvis du klager på vedtaket, må du uansett betale fakturaen du mottar. Blir klagen godkjent, kan du få tilbakebetalt pengene. 

Klagefristen er mellom tre og seks uker. 

Slik unngår du tvangsmulkt

Det er to måter å unngå tvangsmulkt:

 1. Hold regnskapet oppdatert. 
 2. Ha kontroll på fristene. 

Det er faktisk ikke verre. Så lenge du leverer det du skal til fristen, blir det ikke noe dyrere for bedriften din. 

Ved å holde regnskapet oppdatert og bokføre regelmessig blir det enklere å være klar når fristene nærmer seg og levere i tide. Du kan også legge til regnskapsfristene i kalenderen

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!