Hva er Aksjonærregisteret

Lurer du på hva aksjonærregisteret er? Aksjonærregisteret er et register laget av Skatteetaten, og viser hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskaper. Registeret inneholder også informasjon om utbyttebetalinger og kapitalforhøyelse i selskapene. 

Lurer du på hva aksjonærregisteret er? Aksjonærregisteret er et register laget av Skatteetaten, og viser hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskaper. Registeret inneholder også informasjon om utbyttebetalinger og kapitalforhøyelse i selskapene. 

Kort sagt er aksjonærregisteret en stor oversikt over hvem som eier hva i norske bedrifter. En aksjonær er en person eller et firma som eier aksjer i et selskap.

Hva brukes aksjonærregisteret til?

Aksjonærregisteret blir brukt av Skatteetaten for å automatisk fylle ut aksjonærenes personlige skattemeldinger. Bedrifter sender inn opplysninger til aksjonærregisteret for å sikre riktig skatteberegning, og dette gjør at private aksjonærer ikke trenger å fylle ut skatteinformasjonen manuelt i sin egen skattemelding. Aksjonærregisteret kan endres og leveres via Skatteetaten

Både private aksjonærer og aksjeselskaper som eier aksjer i andre selskaper mottar en aksjeoppgave i løpet av mars måned fra det forrige året. Her kan de sjekke at opplysningene er riktig. Selskapet som eier aksjer må bruke verdiene fra dette for å legge inn i skattemeldingen sin for å få riktig skattemessige verdier på aksjene.
Informasjonen i aksjonærregisteret er viktig for å beregne skatter som utbytteskatt, skatt på gevinst ved salg av aksjer og formuesskatt.

Større bedrifter skal inkludere informasjon om de største aksjonærene i årsregnskapets noter. Denne regelen har blitt fjernet for mindre bedrifter, for at det skal bli mindre jobb og fordi det er mindre interessant for offentligheten.

Hvor ofte blir aksjonærregisteret oppdatert?

Aksjonærregisteret kan bli oppdatert fortløpende gjennom året. De fleste norske bedrifter velger ofte å kun oppdatere det ved slutten av året, og fristen er senest innen 31. januar. I mai måned blir den oppdaterte informasjonen gjort tilgjengelig for offentligheten. Med andre ord får man vite hvem som er eiere i en bedrift på slutten av et år, men ikke hvem som har blitt eiere i løpet av året.

Hva er Aksjonærregisteroppgaven?

Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema og vedleggsskjema. Hovedskjema (RF-1086) inneholder opplysninger om aksjeselskapet. Vedleggsskjema er «Aksje- og egenkapitalbevis» (RF-1088) fra hver enkelt aksjonær.

Årsoppgjørsprogram i Conta

I Conta gjør du årsoppgjøret raskt og enkelt. Trykk deg gjennom en trinnvis veileder og send direkte til Altinn.

Prøv nå →

Du vil få en varsel fra Skatteetaten om aksjonærregisteroppgaven i desember. Da vil du få en ferdig utfylt mal basert på fjoråret. Har du ingen endringer kan det tenkes at alt som står er riktig, men det er din plikt å føre inn riktig informasjon og sørge for at det som står er korrekt. Har ikke bedriften din sendt inn oppgave før, vil du ikke motta en ferdig utfylt mal.

Les mer om selve aksjonærregisteroppgaven her. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!