Hvordan starte regnskapsbyrå

Skal du starte regnskapsbyrå? Sjekk ut hva du bør tenke på i forkant og hvordan du kommer i gang med bedriften.

Post-thumb
- 5 min lesing

Skal du starte regnskapsbyrå? Sjekk ut hva du bør tenke på i forkant og hvordan du kommer i gang med bedriften.

Du starter et regnskapsbyrå på samme måte som en hvilken som helst annen bedrift, men det er noen krav som gjelder for å få lov til å drive. Alle regnskapsbyrå følger bransjekrav satt av Finanstilsynet, som sikrer en viss standard. 

Det tryggeste er å starte et aksjeselskap når du skal starte regnskapsbyrå. Egenkapitalen gjør at du er sikret kapital i oppstarten, og i tillegg er privatøkonomien din og økonomien til bedriften helt adskilt. 


Du kan starte aksjeselskap enkelt på Starte-AS.no. Du fyller ut et enkelt skjema, så ordner Conta registreringen i Brønnøysundregistrene. 


Start AS.

Krav til å starte regnskapsbyrå

For å starte regnskapsbyrå, må du ha en daglig leder som er autorisert regnskapsfører. Det kan enten være eier av selskapet, eller du kan ansette en autorisert regnskapsfører som daglig leder. 

Et regnskapsbyrå må være autorisert for å kunne ta kunder, og det blir det ved at daglig leder er autorisert. Du kan søke om å få selskapet autorisert hos Finanstilsynet

Du må ha et sunt selskap for å beholde autorisasjonen. Det betyr at du ikke kan tape egenkapitalen. Det kan for eksempel være at selskapet planlegger å gå med underskudd de første årene mens dere opparbeider en plass i markedet og får inn kunder. Da må bedriften gjøre noe for å sikre at selskapet skal ha nok kapital. En måte å gjøre det på, er å innbetale overkurs på aksjene, altså at aksjonærene betaler mer per aksje enn de egentlig er verdt. Et enkeltpersonforetak blir regnet som sunt når det tjener penger og har overskudd. 

Finanstilsynet og Regnskap Norge har jevnlige kontroller av regnskapsbyrå for å sjekke om de får beholde autorisasjonen. 

Hvilke tjenester skal du levere?

Før du starter opp, bør du vite hvilke tjenester du skal levere. Skal du levere fullstendige regnskapstjenester fra A til Å? Eller bare enkelttjenester som kontroller eller lønnskjøringer?

Mange bedrifter er i dag på jakt etter noen som kan kontrollere regnskapet sitt og hjelpe til med innsendinger til myndighetene. Det er et voksende marked for regnskapsbyrå som vil dele jobben med kundene, og mange regnskapsprogram legger også opp til å jobbe på denne måten

Skal du velge enkeltpersonforetak eller aksjeselskap når du skal starte regnskapsbyrå?

Du kan i praksis velge fritt mellom enkeltpersonforetak og aksjeselskap når du skal starte regnskapsbyrå, men det vil være fornuftig å velge et AS. 

Med et AS kan du ansette deg selv og få fordelene som vanlige arbeidstakere har med sykepenger hvis du blir syk og dagpenger fra NAV hvis du skulle bli arbeidsledig eller permittert. 

AS gir deg også sikkerhet ved at din private økonomi og bedriften sin økonomi er helt adskilt. Det gjør det også tryggere hvis du skal ha ansatte i bedriften, fordi det da er bedriften som har det økonomiske ansvaret for å betale ut lønn og så videre. 

Aksjeselskap krever minimum 30 000 kroner i startkapital. Det kan kanskje høres ut som en ulempe, men aksjekapitalen gjør at selskapet er garantert penger å rutte med i oppstarten. Les mer om forskjellen på ENK og AS

Start aksjeselskap

Ansatte i regnskapsbyrå

Du kan ansette både uautoriserte og autoriserte regnskapsførere. De autoriserte kan ta på seg oppdrag for kunder, mens de som ikke er det, må jobbe sammen med noen som er autorisert. 

Du bør altså ha et balansert forhold mellom ansatte som er autoriserte og ansatte som ikke er det. Husk! For å opprettholde autorisasjonen, må de ansatte ta etterutdanning jevnlig. 

Finn kundene du ønsker deg

Når det nye regnskapsbyrået ditt har fått organisasjonsnummer og er autorisert, kan du begynne å ta inn kunder. 

Det kan være lurt å ta en vurdering på hvilke kunder du vil ha når du skal starte regnskapsbyrå. Dette hører gjerne sammen med hvilke tjenester du skal tilby. Noen vil bare ha de “flinke” kundene, der det ikke er så mye annet å gjøre enn å kontrollere regnskapet. 

Andre vil gjerne ha kunder som trenger litt mer sparring og hjelp. Hos disse kundene er det ofte mer å gjøre, men gjør også at du kan ha en rolle som veileder for bedriften. 

Les også: Origami Paperworks har spesialisert seg på de små kundene

Det viktigste er at du inngår tydelige avtaler med kundene som beskriver arbeidsfordelingen og -oppgavene. Og ikke glem å registrere deg som regnskapsføreren til kunden i Brønnøysundregistrene – da får du tilgang til å sende inn oppgaver på vegne av kunden din i Altinn. 

Som autorisert regnskapsbyrå kan du bli regnskapspartner i Conta. Da får du tilgang til en av Norges største kundeporteføljer over norske bedrifter, og kan dermed skaffe deg mange nye kunder. Slike partneravtaler kan være en veldig god måte å skaffe seg kunder i oppstarten. Les mer om partnerprogrammet til Conta

Bruk et program for oppdragsstyring

Alle regnskapsbyrå er pliktig til å ha oversikt over alle avtaler som er inngått, hvem avtalen er inngått med, når den er inngått og hvor lenge de varer. Hvis du ikke har så mange kunder i begynnelsen, holder det å bruke et regneark i for eksempel Excel.

Etter hvert kan det lønne seg å bruke et program for oppdragsstyring. Det gjør det også enklere når du skal fakturere kundene

For å holde styr på timene du skal fakturere, kan du bruke et timeregistreringsprogram. I Timerabbit kan du føre timer på kunder og prosjekter, og ta ut timelister som grunnlag for lønn og fakturering. Du får også full oversikt over ferie og fravær, timesaldo og fleksitid, personallister og mye mer.

Hvordan lykkes som regnskapsbyrå?

Er du klar til å sette i gang? Så bra!

Det er mye å sette seg inn i når du starter en ny bedrift. Vi anbefaler at du velger ut noen få regnskapsprogram som du ønsker å bli god på. Det er vanskelig å lykkes hvis du skal lære deg alle programmene som kundene har lyst til å bruke. 

I Conta får du et faktura- og regnskapsprogram som både bedrifter og regnskapsførere kan bruke. Med en egen partnerportal kan du enkelt navigere mellom kundene dine og fordele kunder blant de ansatte. 

Alle regnsbyrå som er partnere bruker i tillegg Conta helt gratis! Finn ut mer om partnerprogrammet

Vil du vite hemmeligheten bak å lykkes som regnskapsbyrå i 2021? Få våre 7 beste tips til å lykkes

Start regnskapsbyrå

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev