Prosjektpriser

Timepris frarøver deg muligheten til å plusse på for oppdragets natur, betingelsene knyttet til det, og kundens trynefaktor. Derfor bør du så langt det er mulig bruke en fast prosjektpris.

Post-thumb

Timepris frarøver deg muligheten til å plusse på for oppdragets natur, betingelsene knyttet til det, og kundens trynefaktor. Derfor bør du så langt det er mulig bruke en fast prosjektpris.

Mange selvstendig næringsdrivende er unødvendig fokusert på at timepriser er noe man diskuterer med oppdragsgiveren. Dette kommer sannsynligvis av at de aller fleste har vært fast ansatt før de starter firma. I den faste jobben tjente du X kroner i timen, verken mer eller mindre. Men når du nå er næringsdrivende er du ikke lenger bundet av denne begrensende lønnsarbeider-tankegangen. Det som teller nå er hva markedet er villig til å betale for tjenestene dine.

Innbakt frihet

En fast prosjektpris som reguleres i detalj av en god oppdragskontrakt (du finner eksempler på kontrakter på Frilansinfo.no), gjør det enklere å bake inn utgifter det er umulig å ta tiden på: Gode ideer, kreativitet, erfaring og faglig kompetanse du har opparbeidet deg før oppdraget startet.

Prosjektpris gir deg dessuten frihet til å fakturere i forhold til hvem som er kunden. Du kan selvfølgelig få mer fra Louis Vuitton enn fra butikken på hjørnet, for samme type jobb. Du tar mer fra den pirkete kunden enn den kunden som gjør det enkelt for deg.

Å bruke en fast timepris er enkelt og greit, men det blir som å selge både billig og dyr Bordeaux-vin i samme pakke, til samme pris, uten muligheter til å regne med alle faktorene som virker inn på merverdien av de dyreste flaskene.

Mystikken rundt denne spesielle vinen, alle åra den har vært lagret, merkenavnet, etterspørselen og årstallet har gitt disse flaskene en merverdi som ofte kan virke absurd i forhold til verdien på råmaterialene.

Kunnskapsbasert, ikke tidsbasert

Vi har tidligere lest at timepris er praktisk for rørlegger Rolfsen, men at det ikke ville blitt god butikk for konsulent Knudsen å holde foredrag på timebasis. Kjente foredragsholdere kan koste 100 000 kroner å få opp på scenen. Det er ikke foredragsholderens tid, men blant annet karisma, kjendisstatus, mediatekke og dyktighet, som ligger til grunn for prisen.

Det samme burde gjelde alle kunnskapsbaserte konsulenttjenester. Fremdeles er det likevel mange som f.eks. formgir en logo eller skriver artikler på timebasis. Dermed kan det ikke tas høyde for tiden som gikk med til å få oppdraget (salgsjobben), eller variabler som erfaring og dyktighet, og rettighetene til de ferdige produktene.

Regnestykket

For å sette opp en prosjektpris bør du likevel begynne med tidsfaktoren. Det er basisen, siden tid er en selvstendig næringsdrivendes mest verdifulle ressurs. Hvis du bruker for mye tid og får for lite betalt, går ikke regnestykket opp.

Så snart du har fått denne basisen dekket, må du legge til alle andre kjente faktorer som kan spille inn. Dette kan være alt fra hvilken tid det er på året (firmaets budsjettsituasjon) til hvor etterspurt du er (din markedsverdi). Eller hvor travelt kunden har det.

Hvis du blir kontaktet av et firma du ikke kjenner til, bør du skaffe deg bakgrunnsinformasjon om dem. Tjener de bra med penger? Hva betaler de andre konsulenter? Er det høyt eller lavt prisnivå i bransjen deres?

Prøv å få indikasjoner på hvor ettertraktet tjenestene dine er, så tidlig som mulig i prosessen.

Del opp prisen

Når du presenterer en prosjektpris, og når du fakturerer den til slutt, bør du dele den opp i mindre enheter. Skill mellom prisen på selve arbeidet i hver etappe og prisen på rettighetene, hvis det er noen. I tillegg til at det er pedagogisk med en slik oppstilling, kan det også ha en positiv psykologisk effekt; 9000 kroner ser ut som 9000 kroner. Flere småsummer ser mindre «farlig» ut, selv om totalen er identisk.

– Det blir lettere for kunden å forstå hvorfor prisen er såpass høy, og dermed også lettere å svelge for dem. Dessuten er det lettere å disponere sin egen tid dersom man priser etappevis.
llustratør og designer Are Kleivan.

Les ellers om prising av bruksrett og eierskap til arbeidet, som ofte er vesentlige bestanddeler i en prosjektpris.

Saken var opprinnelig publisert på Timepriskalkulatoren.no

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!