Hva er budsjett

I motsetning til et regnskap, som forteller hva som har skjedd økonomisk i en bedrift, så er budsjett et forsøk på å forutsi hva som kommer til å skje.

I motsetning til et regnskap, som forteller hva som har skjedd økonomisk i en bedrift, så er budsjett et forsøk på å forutsi hva som kommer til å skje.

Det er en plan eller oppstilling som viser forventninger om inntekt og kostnader i en gitt periode, enten det er snakk om et månedsbudsjett, eller et helt år.

Prøv Conta sin gratis budsjettmal.

Hva bruker man et budsjett til?

En bedrift setter opp budsjett for å kunne ha et element av forutsigbarhet og gjøre planer for videre drift. Om en vet om store kostnader som kommer, kan det være nyttig å budsjettere for dette slik at en kan gjøre de nødvendige justeringene i god tid. 

Det er få lovkrav til budsjettering annet enn at aksjeloven § 6-12 slår fast at det er styrets ansvar å påse at bedriften planlegger i nødvendig grad. 

Hvilke typer budsjetter finnes?

Bedriften din burde sette opp noen budsjetter for å lykkes. De mest vanlige er likviditetsbudsjett og resultatbudsjett. Et resultatbudsjett blir også kalt et driftsbudsjett.

Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjettet viser en oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode. Det er den beste måten å se om du kommer til å ha nok penger til å betale regningene dine i tiden som kommer, fordi det viser hvor mye penger du kommer til å ha i forhold til hva du skal betale.

Du kan gjerne sette det opp for noen måneder av gangen.

Resultatbudsjett

Resultatbudsjettet er også et vanlig budsjett. Det viser utgifter satt opp mot inntekter. Da finner du ut om bedriften tjener penger, og om du kommer til å gå i overskudd eller underskudd. Det gir også en idé om hvor mye du må betale i skatt.

Vanligvis setter en opp et resultatbudsjett for et kalenderår av gangen, men du kan også ha en kortere periode.

Slik setter du opp et likviditetsbudsjett og et resultatbudsjett.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!