Arbeidsgiveravgift soner: Dette er AGA i din kommune

Arbeidsgiveravgiften er delt inn i soner og varierer fra kommune til kommune. Sjekk hvor mye din bedrift skal betale. 

Post-thumb
Soner arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er delt inn i soner og varierer fra kommune til kommune. Sjekk hvor mye din bedrift skal betale. 

Alle bedrifter med ansatte skal betale arbeidsgiveravgift (AGA) som en del av finansieringen av folketrygden. Har du ansatt deg selv i aksjeselskapet ditt, må du inkludere deg selv i arbeidsgiveravgiften. 

Hvor mye er arbeidsgiveravgift i 2024?

Avgiften skal betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeidsinnsats. Det finnes ulike satser for næringer. Det skilles hovedsakelig på ordinær næring og landbruk og fiske. Avgiften er også regionalt differensiert i ulike soner etter kommune.

I Oslo er avgiften på 14,1 prosent, mens på Nordkapp er avgiften på 0 prosent. Hva som skal betales i arbeidsgiveravgift er derfor veldig varierende. Dette er for å sørge for næring over hele landet. I Oslo er det mye næring, og satsen er derfor betydelig høyere enn på plasser med lite næring. Satsen for arbeidsgiveravgift justeres årlig. 

 Se listen over hvilke soner de ulike kommunene er i her

Soner på arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiveravgiften er differensiert regionalt. Det betyr at det er en egen sats for hver kommune. Hva som skal betales i arbeidsgiveravgift i Oslo er noe annet enn hva som skal betales i Bodø. Differensieringen er et distrikt politisk virkemiddel som skal sørge for næring utenfor over hele landet. 

I Norge opereres det med syv ulike satser på AGA. Satsene viser soner for arbeidsgiveravgiften for ordinær næring og for næring innen landbruk og fiske. I noen kommuner er satsen for landbruk og fiske lavere enn for ordinær næring. 

TIPS! Lønnsprogrammet til Conta regner ut arbeidsgiveravgiften din automatisk. Prøv gratis!

Soneinndelingen AGA: 

Sone 1:  Ordinær næring 14,1 % og næring innen landbruk og fiske 14,1% 

Sone 1a: Ordinær næring 14,1 % og næring innen landbruk og fiske 10,6%

Sone 2: Ordinær næring 10,6% og næring innen landbruk og fiske 10,6%

Sone 3: Ordinær næring 6,4% og næring innen landbruk og fiske 6,4%

Sone 4: Ordinær næring 5,1% og næring innen landbruk og fiske 5,1 %

Sone 4a: Ordinær næring 7,9% og næring innen landbruk og fiske 5,1 %

Sone 5: Ordinær næring 0% og næring innen landbruk og fiske 0% 

NB! På lønn over 750 000 kroner er det en ekstra arbeidsgiveravgift på 5%

For å finne ut hva bedriften skal betale i arbeidsgiveravgift, kan du søke etter kommune i listen til Skatteetaten

Hvem må man betale arbeidsgiveravgift for?

Det skal betales arbeidsgiveravgift for alle ansatte i en bedrift. Er du innehaver av ENK, regnes du ikke som ansatt. Har du et enkeltpersonforetak med ansatte, skal du betale arbeidsgiveravgift for de ansatte. 

Bedrifter med ansatte skal betale arbeidsgiveravgift på brutto lønn, pensjon, ytelser og annen godtgjørelse i forbindelse med arbeid. Arbeidsgiveravgiften skal betales 6 ganger i året, og grunnlaget for avgiften finner du i a-meldingen. Arbeidsgiveravgiften blir delt inn i soner, den bestemmer hvor mye du skal betale.

Beregne arbeidsgiveravgift og riktig sone

Bruker du et lønnssystem vil arbeidsgiveravgiften beregnes automatisk. Bruker du ikke et lønnsprogram, blir jobben fort mye tyngre. Da må du finne ut riktig sone, før du må beregne avgiften manuelt.

Når du bruker Conta sitt lønnsprogram til å kjøre lønn, vil arbeidsgiveravgiften beregnes automatisk basert på hvor arbeidsplassen er registrert.

Du sender inn a-meldingen direkte fra systemet, og arbeidsgiveravgiften blir automatisk rapportert i den. Når du har ansatte gjør et godt lønnssystem rapporteringen mye enklere. 

Trenger du et lønnsprogram? Kom i gang med lønnkjøring i Conta! Prøv den første lønnskjøringen gratis.

Hvor ofte må man betale arbeidsgiveravgift? 

Arbeidsgiveravgiften skal betales 6 ganger i året til Skatteetaten. Avgiften betales sammen med forskuddstrekk (skattetrekk). Grunnlaget for betalingen finner du i a-meldingen. A-meldingen rapporteres inn innen den 5. hver måned. 

Se frister for arbeidsgiveravgift, a-melding og andre innleveringer bedriften din må huske på

Bruker du et lønnsprogram lages a-meldingen samtidig som du kjører lønn, og du vil derfor også få utregnet hva som skal betales i arbeidsgiveravgift. 

Prøv lønnsprogrammet til Conta

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!