Hva er arbeidsgiveravgift

Alle bedrifter med ansatte skal betale arbeidsgiveravgift for de ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Innehaver av enkeltpersonforetak teller ikke som ansatt, men har du et ENK med ansatte, må du betale arbeidsgiveravgift for dem.

Alle bedrifter med ansatte skal betale arbeidsgiveravgift for de ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Innehaver av enkeltpersonforetak teller ikke som ansatt, men har du et ENK med ansatte, må du betale arbeidsgiveravgift for dem.

Har du et aksjeselskap kan du ansette deg selv, og da må du inkludere deg selv i arbeidsgiveravgiften.

Avgiften skal betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid. Det finnes ulike satser for ulike næringer for hva som skal betales av avgift. Avgiften er også regionalt differensiert i ulike soner, etter kommune. Se listen over hvilke soner de ulike kommunene er i her

Arbeidsgiveravgift beregnes automatisk i et lønnssystem

Når du bruker Conta sitt lønnsprogram til å kjøre lønn, vil arbeidsgiveravgiften beregnes automatisk basert på hvor arbeidsplassen er registrert.

Du sender inn a-meldingen direkte fra systemet, og arbeidsgiveravgiften blir automatisk rapportert i den. Når du har ansatte gjør et godt lønnssystem rapporteringen mye enklere.

Se hvor enkelt det er å kjøre lønn med Conta:

Prøv lønnssystemet gratis

Soneinndeling på arbeidsgiveravgift 

Hva bedriften skal betale i arbeidsgiveravgift, er differensiert regionalt. Dette kalles for soneinndelingen. Alle soner deles opp i ordinær næring og landbruk og fiske. Landbruk og fiske har i noen tilfeller lavere arbeidsavgift enn ordinær næring. Arbeidsgiveravgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold.

Grunnen til den regionale differingen er til å bidra til å skape arbeidsplasser i distriktene. Det er derfor et viktig distriktspolitisk virkemiddel. I Oslo må det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift, mens på Nordkapp er det 0 %. 

Soneinndelingen består av 

Sone 1:  Ordinær næring 14,1 % og Landbruk og fiske 14,1% 

Sone 1a: Ordinær næring 14,1 % og Landbruk og fiske 10,6%

Sone 2: Ordinær næring 10,6% og Landbruk og fiske 10,6%

Sone 3: Ordinær næring 6,4% og Landbruk og fiske 6,4%

Sone 4: Ordinær næring 5,1% og Landbruk og fiske 5,1 %

Sone 4a: Ordinær næring 7,9% og Landbruk og fiske 5,1 %

Sone 5: Ordinær næring 0% og Landbruk og fiske 0% 

For å finne ut hva bedriften skal betale i arbeidsgiveravgift, kan du søke etter kommune i listen til Skatteetaten

Hvordan skal arbeidsgiveravgift bokføres? 


Arbeidsgiveravgift skal beregnes og føres i regnskapet sammen med lønn hver måned, slik at det skyldige beløpet viser i regnskapet. Avgiften skal betales til Kemner i kommunen den 15. i måneden etter termin. Det vil si at arbeidsgiveravgiften for januar og februar betales 15. mars.

Arbeidsgiveravgift betales fra vanlig driftskonto, og det er ingen regler om at disse pengene må samles opp på en egen konto før innbetaling. Det kan imidlertid være lurt å ha budsjettert for utgiften.

Arbeidsgiveravgift beregnes når du kjører lønn i et lønnssystem eller eventuelt når du beregner lønn manuelt. Arbeidsgiveravgiften føres da som kostnad i regnskapet på konto 5400 og som skyldig arbeidsgiveravgift på konto 2770. Når den blir betalt inn til kemneren føres det så pluss på konto 2770 og minus på den bankkontoen du betaler fra.

Det beregnes også arbeidsgiveravgift på feriepengene, den bokføres på konto 5405 og konto 2785. Det skyldige beløpet på konto 2785 blir stående der til det tidspunktet når feriepengene skal utbetales.

Bruk et regnskapsprogram når du skal bokføre arbeidsgiveravgiften! Conta sitt regnskapsprogram er smart og enkelt – perfekt for deg som driver bedrift.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!