Hva er arbeidsgiveravgift

Alle bedrifter med ansatte skal betale arbeidsgiveravgift for de ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Innehaver av enkeltpersonforetak teller ikke som ansatt, men har du et ENK med ansatte, må du betale arbeidsgiveravgift for dem.

Alle bedrifter med ansatte skal betale arbeidsgiveravgift for de ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Innehaver av enkeltpersonforetak teller ikke som ansatt, men har du et ENK med ansatte, må du betale arbeidsgiveravgift for dem.

Har du et aksjeselskap kan du ansette deg selv, og da må du inkludere deg selv i arbeidsgiveravgiften.

Avgiften skal betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid. Det finnes ulike satser for ulike næringer for hva som skal betales av avgift. Avgiften er også regionalt differensiert i ulike soner, etter kommune. Se listen over hvilke soner de ulike kommunene er i her

Arbeidsgiveravgift beregnes automatisk i et lønnssystem

Når du bruker Conta sitt lønnsprogram til å kjøre lønn, vil arbeidsgiveravgiften beregnes automatisk basert på hvor arbeidsplassen er registrert.

Du sender inn a-meldingen direkte fra systemet, og arbeidsgiveravgiften blir automatisk rapportert i den. Når du har ansatte gjør et godt lønnssystem rapporteringen mye enklere.

Se hvor enkelt det er å kjøre lønn med Conta:

Prøv lønnssystemet gratis


Hvordan skal arbeidsgiveravgift bokføres? 


Arbeidsgiveravgift skal beregnes og føres i regnskapet sammen med lønn hver måned, slik at det skyldige beløpet viser i regnskapet. Avgiften skal betales til Kemner i kommunen den 15. i måneden etter termin. Det vil si at arbeidsgiveravgiften for januar og februar betales 15. mars.

Arbeidsgiveravgift betales fra vanlig driftskonto, og det er ingen regler om at disse pengene må samles opp på en egen konto før innbetaling. Det kan imidlertid være lurt å ha budsjettert for utgiften.

Arbeidsgiveravgift beregnes når du kjører lønn i et lønnssystem eller eventuelt når du beregner lønn manuelt. Arbeidsgiveravgiften føres da som kostnad i regnskapet på konto 5400 og som skyldig arbeidsgiveravgift på konto 2770. Når den blir betalt inn til kemneren føres det så pluss på konto 2770 og minus på den bankkontoen du betaler fra.

Det beregnes også arbeidsgiveravgift på feriepengene, den bokføres på konto 5405 og konto 2785. Det skyldige beløpet på konto 2785 blir stående der til det tidspunktet når feriepengene skal utbetales.

Bruk et regnskapsprogram når du skal bokføre arbeidsgiveravgiften! Conta sitt regnskapsprogram er smart og enkelt – perfekt for deg som driver bedrift.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev