Hva er a-melding

A-melding er opplysninger som du sender inn til myndighetene om dine ansatte og deres inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift.

A-melding er opplysninger som du sender inn til myndighetene om dine ansatte og deres inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift.

Opplysningene du sender inn i Altinn går videre til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Har du et fullt integrert lønnssystem kan du sende denne informasjonen direkte til Altinn. Hvis ikke kan du fylle ut et skjema på Altinn sine hjemmesider.

Før måtte a-meldingen og opplysninger om ansatte rapporteres inn i fem ulike skjemaer, til tre etater og med en rekke ulike frister. Nå er det heldigvis mye enklere. Alle opplysninger sendes fra samme skjema og informasjonen blir distribuert til de aktuelle etatene som skal ha den.   


Hvem skal levere a-melding?

A-meldingen skal leveres inn av alle bedrifter som har ansatte, uansett om de får utbetalt lønn eller ikke. Er du eneste ansatte i aksjeselskapet ditt, skal du også levere a-melding. Enkeltpersonforetak med ansatte skal også levere inn a-melding. ENK kan ikke inkludere seg selv siden du ikke kan være ansatt i eget ENK. 


Når skal a-meldingen leveres inn? 


A-meldingen skal leveres inn den 5. hver måned for måneden før. Det vil si at det er tolv innleveringer av a-meldingen hvert år, og du leverer for eksempel a-melding for måneden før. Faller den 5. på en helg eller helligdag, blir fristen utsatt til første virkedag (hverdag).

Lurer du på når du skal levere a-melding eller hvilke frister du må forholde deg til?


Hva brukes informasjonen fra a-meldingen til?


Informasjonen du sender inn om de ansattes inntekt og arbeidsforhold brukes til ulike formål. For NAV brukes denne informasjonen til for eksempel utbetalingsgrunnlag ved lengre sykemelding, permittering, uføretrygd og pensjon. Statistisk sentralbyrå bruker informasjonen til å lage statistikker over arbeidsforhold og inntektsnivå i Norge. Informasjonen om lønnen blir brukt som grunnlag og dokumentasjon i skattemelding for ansatte.

I tillegg vil informasjonen være dokumentasjon på at ting er på stell i bedriften.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!