Hva er skatt

Skatt er en avgift som privatpersoner og private bedrifter betaler til det offentlige. Skatten brukes til å finansiere oppgaver som utdanning, helsetjenester, drift av sykehus og samferdsel. 

Skatt er en avgift som privatpersoner og private bedrifter betaler til det offentlige. Skatten brukes til å finansiere oppgaver som utdanning, helsetjenester, drift av sykehus og samferdsel. 

Hvorfor betaler vi skatt?

Skatt brukes først og fremst til å betale utgifter vi har i samfunnet. Fordi vi betaler skatt, har vi tilgang til gratis grunnskoleutdanning og helsehjelp hvis vi blir syke. Enkelt forklart, betaler vi skatt for å ha disse godene i samfunnet, og for at de skal være tilgjengelige for alle innbyggerne. 

Skatten er også med på å utjevne de økonomiske forskjellene mellom innbyggerne fordi de som tjener mye betaler mer i skatt enn de som tjener lite. 

Når du er ansatt, trekkes skatten automatisk fra lønnen din før du får den utbetalt. 

Direkte skatt og indirekte skatt

Vi deler gjerne mellom direkte skatt og indirekte skatt. De direkte skattene er inntektsskatt og formuesskatt. Formuesskatt er skatt du betaler av eiendeler, for eksempel en bolig. Inntektsskatt er skatt du betaler av det du tjener når du jobber, av renter på bankinnskudd, av næringsvirksomhet og lignende. 

Indirekte skatt er blant annet merverdiavgift, som vi betaler når vi kjøper varer eller tjenester. Som næringsdrivende skal du også i mange tilfeller kreve inn MVA når du selger varer og tjenester. Det er en skatt du krever inn og betaler til staten.

Skatt i enkeltpersonforetak

Hvis du driver et enkeltpersonforetak, skal du betale skatt av hele overskuddet ditt. Enkeltpersonforetak betaler skatt i løpet av det året de tjener pengene. Dette kalles forskuddsskatt

Hvor mye du skal betale i skatt avhenger blant annet av den totale inntekten din, men de fleste ENK skatter ifølge Altinn mellom 33 og 50 prosent. 

Les mer om skatt og forskuddsskatt i enkeltpersonforetak

Lær mer om hvordan skatt fungerer når du har enkeltpersonforetak i et gratis webinar.

Skatt i aksjeselskap

Aksjeselskap betaler 22 prosent skatt av overskuddet i bedriften. AS betaler skatt i året etter opptjeningen, men før skattemeldingen er sendt inn og skatteoppgjøret har kommet inn.

Forskuddsskatten for AS betales i to omganger: Innen 15. februar og innen 15. april. I tillegg kommer skatteoppgjøret på høsten med restskatt eller skatt til gode. 

Les mer om skatt i aksjeselskap

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!