Hva er skatteoppgjør

Skatteoppgjør kommer etter du har levert skattemeldingen, og viser hvor mye skatt du skulle betalt forrige år. Den viser også hvor mye du faktisk har betalt. 

Skatteoppgjør kommer etter du har levert skattemeldingen, og viser hvor mye skatt du skulle betalt forrige år. Den viser også hvor mye du faktisk har betalt. 

Hvis du har betalt for mye skatt, vil du få skatt til gode. Har du betalt for lite, vil du få restskatt som du må betale til staten. 

Les også: Hva er skatt?

Skatteoppgjør for privatpersoner uten næringsvirksomhet

Privatpersoner får skatteoppgjøret når skattemeldingen er ferdig behandlet av Skatteetaten. Hvis du leverer den nye skattemeldingen kan skatteoppgjøret komme når som helst i løpet av våren, og leverer du den gamle så er skatteoppgjøret er som regel klart i juni. 

Hvis du får penger til gode, kommer disse på konto i løpet av tre uker etter du har fått skatteoppgjøret. Mange får pengene på konto allerede samme dag. 

Hvis du får “baksmell”, altså restskatt, må du betale penger til staten innen 20. august. Hvis restskatten er mer enn 1000 kroner, blir den delt opp i to fakturaer. Da er fristene litt annerledes. Du kan lese mer om skatteoppgjøret for privatpersoner på nettsiden til Skatteetaten

Skatteoppgjør for privatpersoner med enkeltpersonforetak eller ANS/DA

Skatteoppgjøret for enkeltpersonforetak kommer mellom august og oktober. 

Hvis du får penger til gode, får du de på kontoen som stod i skattemeldingen innen tre uker. 

Må du betale under 1000 kroner i restskatt, er fristen tre uker etter at du har fått skatteoppgjøret. Må du betale mer enn 1000 kroner, deles betalingen i to. Den første delen skal betales innen tre uker og den andre innen åtte uker etter at du mottar skatteoppgjøret.

Enkeltpersonforetak må i tillegg betale renter på restskatt, som er 1,17 prosent per år. Renten blir beregnet fra 1. juli året før og frem til forfall for å betale restskatt. 

Du kan unngå rentene ved å betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Det kan du gjøre hvis du ser tidlig at du kommer til å få restskatt. 

Hvordan bokføre skatt til gode for enkeltpersonforetak

 • Minus på konto 1920 Bankkonto
 • Pluss på konto 2070 Forskuddsskatt

 • Hvordan bokføre restskatt for enkeltpersonforetak

 • Pluss på konto 2070 Forskuddsskatt
 • Minus på konto 1920 Bankkonto
 • Les mer om å bokføre skatteoppgjør i Conta

  Skatteoppgjør for aksjeselskap

  Skatteoppgjøret for aksjeselskap kommer også mellom august og oktober. Skatteetaten har da gått gjennom innsendt skattemelding og fastsatt skatten basert på opplysningene som står i den. 

  Hvis akjseselskapet ditt får skatt tilgode, betales det ut innen tre uker etter at du mottar skatteoppgjøret. Det samme gjelder restskatt; det skal betales til Skatteetaten innen tre uker.

  Hvordan bokføre skatt til gode for aksjeselskap

  1. Beregnet skatt: pluss på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
  2. Betalt forskuddsskatt: minus på konto 2540 Forskuddsskatt for selskap
  3. Skatt til gode: pluss på konto 1920 Bankkonto
  4. Renter: minus på konto 8040 Renteinntekt


  Hvordan bokføre restskatt for aksjeselskap

  1. Beregnet skatt: pluss på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
  2. Betalt forskuddsskatt: minus på konto 2540 Forskuddsskatt for selskap
  3. Restskatt: minus på konto 1920 Bankkonto
  4. Renter: pluss på konto 8140 Rentekostnad

  Les mer om å bokføre skatteoppgjør i Conta.

  Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

  Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
  Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!