Merverdiavgift ved viderefakturering av utgifter

Ved viderefakturering av utgifter for oppdragsgiveren skal du vanligvis legge til merverdiavgift på toppen, hvis firmaet ditt driver MVA-pliktig aktivitet.

Post-thumb

Ved viderefakturering av utgifter for oppdragsgiveren skal du vanligvis legge til merverdiavgift på toppen, hvis firmaet ditt driver MVA-pliktig aktivitet.

viderefakturering av mva

Hvis bedriften din har utgifter som skal viderefaktureres til en oppdragsgiver, skal du som regel legge til MVA. La oss se på de forskjellige scenarioene hvor dette kan være aktuelt.

Du kan lage faktura kjapt og enkelt i fakturaprogrammet fra Conta. Fakturaen blir slik som den ser ut på skjermen, og du velger sendemåten som passer firmaet ditt.

Om du skal velge netto- eller bruttobeløpet avhenger av om det er fradragsrett for merverdiavgiften du betalte, det som kalles inngående MVA. La oss se på de to alternativene her:

Scenario A

Bedriften din er MVA-pliktig og det er normal fradragsrett for inngående MVA.

Firmaet ditt vil få fradrag for MVA-en du betaler på kjøpet, f.eks. en taxitur eller en togbillett. Du summerer alle utgiftene du har lagt ut, bortsett fra MVA. Ta dette nettobeløpet og pluss deretter på MVA på toppen før du sender fakturaen. Det er denne merverdiavgiften bedriften din skal betale til myndighetene

Du skal bare legge på én MVA-sats, selv om det kanskje var flere ulike MVA-satser på kvitteringene. MVA-satsen du skal bruke bestemmes av hvilken omsetningstype utleggene er knyttet til.

Eksempel: Hvis en drosjesjåfør skal viderefakturere utlegg i forbindelse med transport av en privatperson, er utleggene knyttet til persontransporttjenester og skal derfor viderefaktureres med 12 % MVA på toppen. Er de knyttet til f.eks. konsulent- eller webdesigntjenester, skal de viderefaktureres med 25 % MVA på toppen.

Scenario B

Bedriften din er MVA-pliktig, men det er ikke fradragsrett for inngående MVA.

Det andre scenarioet er hvis bedriften din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men varen eller tjenesten du skal viderefakturere for ikke har fradragsrett. Det gjelder for eksempel utgifter til kjøring med egen privatbil, leie av personbil og mat på reise. Merverdiavgiftsloven bestemmer hva bedrifter har fradragsrett for og ikke. 

Eksempel: Du har en kvittering på parkering av en personbil som skal viderefaktureres. Kvitteringen er på 100 kroner inkl. MVA eller 80 kroner eks. MVA. Da skal du viderefakturere 100 kroner til leverandøren din – og deretter putte på utgående MVA. Det er fordi bedriften din ikke kan få fradraget for parkeringen, men skal likevel kreve inn MVA fra kunden eller oppdragsgiveren din som skal betales til staten.

Scenario C

Bedriften din er ikke MVA-pliktig.

Dette gjelder hvis firmaet ditt ikke er MVA-pliktig. Her blir merverdiavgiften du betaler på kjøpet en endelig kostnad for firmaet ditt. Derfor er det altså totalen, inkludert MVA bedriften betalte for utgiften, som må viderefaktureres til kunden. 

Eksempel: Hvis du har en kvittering på parkering av en personbil som koster 100 kroner inkl. MVA eller 80 kroner eks. MVA, skal du viderefakturere 100 kroner til leverandøren din – uten å legge til ekstra MVA.

Du kan legge på litt ekstra for risikoen sin skyld

Siden firmaet ditt tar en risiko ved å forskuttere utgifter, er det naturlig å ta en avanse, slik som når du kjøper inn en vare og videreselger den. En avanse er pengene du tjener på å legge ut for oppdragsgiveren.

Avansen, altså fortjenesten din, skal legges til på prisen før du eventuelt legger til MVA. Merverdiavgiften beregnes ut fra den samlede prisen på utgiften og fortjenesten.

Ingen MVA på utlegg

Vær obs på at rene utlegg ikke skal blandes inn i denne sammenhengen. Det gjelder for eksempel hvis en tømrer betaler en faktura hvor kunden har kjøpt vinduer i sitt eget navn. Dette er å regne som et rent utlegg, og tømreren ber om pengene tilbake fra kunden i stedet for å fakturere det videre. Bedriften som legger ut kan ikke tjene noe på utlegget og betalingen må skje i kunden sitt navn. Firmanavnet ditt kan ikke stå på kvitteringen.

For at rene utlegg ikke skal regnes som vanlig omsetning, må de bokføres som … ja du gjettet riktig: Utlegg. Og de skal aldri viderefaktureres med MVA.

LES OGSÅ:

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!