Slik bruker du MVA-koder i regnskapet

Regnskapsprogrammer bruker MVA-koder for å beregne riktig MVA på alle bilag du bokfører for bedriften. Her går vi gjennom hvilke som finnes.

Post-thumb

Regnskapsprogrammer bruker MVA-koder for å beregne riktig MVA på alle bilag du bokfører for bedriften. Her går vi gjennom hvilke som finnes.

mva-koder

Vi snakker gjerne om utgående MVA (på ting bedriften har solgt, og skylder staten) og inngående MVA (på ting bedriften har kjøpt, som den skal få tilbakebetalt).

For at tallene i MVA-meldingen til Skatteetaten skal bli riktige er det viktig å bruke rett kode når du bokfører. 

Selv om flere koder kan ha samme sats, kan de ende opp i feil felt i MVA-meldingen. Derfor er det viktig å bruke rett kode også.

Først kan vi nevne at enkelte virksomheter ikke skal beregne MVA verken når de fakturerer eller bokfører, men de må fremdeles bruke koder med nullsatser for MVA. Det gjelder for eksempel helsetjenester og undervisningstjenester.

Også her gjelder det å velge riktig kode, for det er forskjell på varer og tjenester som er unntatt for MVA, og varer og tjenester som er fritatt for MVA. Les mer om disse forskjellene her.

Når du registrerer et bilag vil regnskapsprogrammet til Conta anbefale en MVA-kode, men siden systemet ikke nødvendigvis vet alt om bilaget du registrerer er det viktig å dobbeltsjekke at det er riktig kode for akkurat det bilaget.

Les mer om MVA her.

MVA-koder for inngående MVA (kjøp)

Kode 0

Denne koden betyr at det er ingenting å rapportere når det gjelder MVA. Dette gjelder kjøp hvor det ikke er oppgitt MVA på fakturaen eller kvitteringen, eller kjøp som bedriften ikke kan få MVA-en trukket fra på i henhold til Merverdiavgiftsloven § 8-3.

Kode 1

Denne koden brukes for de fleste kjøp med 25 prosent MVA, som bedriften har rett til å trekke fra MVA på, så for mange bedrifter vil dette være riktig kode i de fleste tilfellene.

Kode 11

For mat- og drikkevarer som skal selges videre, for eksempel i cateringdrift. Brukes når du registrerer kjøp med inngående MVA med sats 15 prosent som du kan trekke fra MVA på.

Kode 12

Gjelder fisk og annen sjømat som du har rett til å trekke fra MVA for, og som skal selges videre. Satsen for inngående MVA er 11,11 prosent. 

Kode 13

For kjøp av transport- og reiselivstjenester. Brukes når du registrerer kjøp som firmaet har rett til å trekke fra MVA på med inngående MVA sats på 12 prosent. Eksempler kan være taxi, buss, reiseliv eller hotellopphold.

Kode 14

Brukes ved bokføring av importerte varer fra utlandet med høy MVA-sats på 25 prosent som betales direkte til Tollvesenet eller speditøren (f.eks. FedEx eller UPS) ved innførselen. Koden brukes sjelden fordi MVA på importerte varer som oftest skal rapporteres og betales gjennom MVA-meldingen.

Kode 15

Brukes ved bokføring av importerte varer fra utlandet med MVA-sats 15 prosent som betales direkte til Tollvesenet eller speditøren (f.eks FedEx eller UPS) ved innførselen. Dette brukes sjelden fordi MVA på importerte varer som oftest skal rapporteres og betales med MVA-meldingen.

Kode 20

Brukes ved bokføring av importerte varer fra utlandet som er fritatt for merverdiavgift, eller der du ellers ikke kan få merverdiavgiften trukket fra.

Kode 21

Denne koden brukes når du bokfører fakturaer fra en utenlandsk leverandør som hadde hatt høy MVA-sats (25 prosent) i Norge. Fakturaer fra utlandet skal ikke ha MVA, så firmaet kan heller ikke trekke fra MVA for slike kjøp. Hvis du skal betale MVA, står det på tolldeklarasjonen som hører til varen (se kode 81). 

Kode 22

Denne koden brukes når du bokfører fakturaer fra en utenlandsk leverandør som hadde hatt lav MVA-sats (15 prosent) i Norge. Fakturaer fra utlandet skal ikke ha MVA, så bedriften kan heller ikke trekke fra MVA for slike kjøp. Hvis du skal betale MVA, står det på tolldeklarasjonen som hører til varen (se kode 83). 

Kode 81

Hvis firmaet har fradragsrett, brukes kode 81 for å bokføre tolldeklarasjonen ved import av varer med 25 prosent MVA. Her blir det både beregnet MVA som skal betales til Skatteetaten og MVA som du får trukket fra. Selv om det går i null skal det rapporteres i MVA-meldingen.

Kode 82

Kode 82 brukes for å bokføre tolldeklarasjonen ved import av varer med 25 prosent MVA hvis bedriften ikke har fradragsrett. Dette er MVA du skal betale til staten og rapportere gjennom MVA-meldingen. Du får ikke trukket fra MVA.

Kode 83

Brukes ved import av varer med 15 prosent MVA for å bokføre tolldeklarasjonen. Her blir det både beregnet MVA som skal betales til skatteetaten og MVA som bedriften får trukket fra. Selv om det går i null skal det rapporteres i MVA-meldingen.

Kode 84

Brukes ved kjøp av varer fra utlandet med 15 prosent MVA for å bokføre tolldeklarasjonen. Dette er MVA du skal betale til staten og rapportere gjennom MVA-meldingen. Du får ikke trukket fra MVA.

Kode 85

Brukes ved import av avgiftsfrie varer fra utlandet når det skal beregnes 0 prosent MVA. Grunnlaget for beregningen av MVA er som regel tollverdien pluss toll og eventuelle avgifter.

Kode 86

Tjenester kjøpt utenlands som bedriften kan få MVA trukket fra på. Som kjøper må du beregne og betale MVA med sats 25 prosent, siden leverandøren ikke står for beregning og innkreving av MVA. Et veldig vanlig eksempel er programvare fra utlandet til bruk i Norge, slik som Photoshop eller Google-tjenester.

Kode 87

Tjenester kjøpt fra utlandet som det ikke er mulig å få merverdiavgiften trukket fra på. Som kjøper må du beregne og betale MVA med sats 25 prosent, siden leverandøren ikke står for beregning og innkreving av MVA. Et eksempel er hvis en tannlege eller annen helsetjeneste annonserer for tjenestene sine på Facebook. 

Kode 88

Tjenester kjøpt utenlands som du kan få merverdiavgiften trukket fra på. Som kjøper må du beregne og betale MVA med sats 12 prosent, siden leverandøren ikke står for beregning og innkreving av MVA. Det gjelder for eksempel hvis du har kjøpt flybillett til innenlandsreise fra en utenlandsk leverandør.

Kode 89

Tjenester kjøpt utenlands som det ikke er mulig å få merverdiavgiften trukket fra på. Som kjøper må du beregne og betale MVA med sats 12 prosent, siden leverandøren ikke står for beregning og innkreving av MVA. Det kan for eksempel være hvis en fysioterapeut har kjøpt flybilletter til en innenlandsreise gjennom en utenlandsk leverandør. 

Kode 91

Brukes ved kjøp av klimakvoter og gull som du kan få trukket fra merverdiavgiften på, med høy sats på 25 prosent, der du må beregne og betale MVA.

Kode 92 

Brukes ved kjøp av klimakvoter og gull som du ikke kan få trukket fra merverdiavgiften på, med høy sats på 25 prosent, der du må beregne og betale MVA.

MVA-koder for utgående MVA (inntekter)

Kode 3

Brukes når du fører salg av varer og tjenester med utgående MVA-sats på 25 prosent. Gjelder de fleste fakturaene som lages med Conta, og de aller fleste varer som omsettes innenlands. 

NB: Alle fakturaer laget med Conta bokføres automatisk i regnskapsprogrammet, og med mindre du spesifiserer en annen MVA-sats vil disse bli bokført med kode 3.

Kode 5

Brukes for bokføring av innenlands omsetning som er fritatt fra avgiftsplikt etter Merverdiavgiftsloven § 6. Det gjelder for eksempel salg av bøker. 

Kode 6

For bokføring av omsetning som faller utenfor MVA-loven etter Merverdiavgiftsloven § 3. Det gjelder for eksempel undervisning og helsetjenester. 

Kode 7

Brukes til bokføring av inntekter som ikke regnes som omsetning etter Merverdiavgiftsloven § 1-3. Eksempler er gevinst av kapital, finansielle inntekter, renter og utbytte på aksjer. Det er valgfritt å bruke koden.

Kode 31

Kode 31 gjelder salg av mat- og drikkevarer, unntatt innen servering. Brukes når du bokfører omsetning av varer med utgående MVA, med sats på 15 prosent. 

Kode 32

Brukes når du bokfører salg av varer med utgående MVA, med sats på 11,11 prosent. Dette gjelder salg av fisk og annen sjømat,

Kode 33

Kode 33 brukes når du bokfører omsetning av tjenester med utgående MVA, med sats på 12 prosent. Dette gjelder transport- og reiselivstjenester som for eksempel buss og taxi, hotell og leie av hytter.

Kode 51

Brukes ved bokføring av innenlands omsetning av klimakvoter og gull til næringsdrivende med sats 0 prosent når du som kjøper skal beregne utgående MVA. Det kalles innenlands omsetning med omvendt eller motsatt avgiftsplikt. 

Kode 52

Kode 52 brukes når bedriften eksporterer varer eller tjenester til utlandet. 

Noen av kodene har også egne spesifikasjoner. Du kan finne en komplett oversikt over MVA-kodene og spesifikasjonene under Innstillinger -> Regnskap -> MVA inne i Conta.

Hvilke MVA-koder skal du bruke?

Det finnes mange MVA-koder, men du trenger ikke å bruke alle. Les gjennom de som finnes, og se hvilke som er relevante for bedriften din. De fleste norske bedrifter vil for eksempel bruke kode 3 når de selger varer og tjenester, og kode 1 for det meste av innkjøp.

I den nye MVA-meldingen fra 2022 har det i tillegg kommet noen spesifikasjoner til MVA-kodene.

Å bruke riktig MVA-kode når du registrerer transaksjonene er veldig viktig, så sett deg inn i hvilke som er relevante for virksomheten din, og de bilagene du vanligvis vil komme til å føre i regnskapet.

LES OGSÅ: Slik fører du regnskap for bedriften din

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!