Årsavslutning av regnskapet

Når året er omme skal regnskapsåret avsluttes. Dette kaller vi ofte for årsavslutning. La oss ta en nærmere titt på hva det betyr i praksis.

Post-thumb

Når året er omme skal regnskapsåret avsluttes. Dette kaller vi ofte for årsavslutning. La oss ta en nærmere titt på hva det betyr i praksis.

Årsavslutningen betyr å avslutte regnskapsåret i regnskapsprogrammet med nødvendige bilag for det, og regnes som en del av årsoppgjøret.

Det inkluderer ikke det å lage næringsspesifikasjon, skattemeldingen og andre vedlegg. 

Leter du etter årsoppgjør? Les mer om årsoppgjør for ENK og årsoppgjør for AS

Selv om både enkeltpersonforetak og aksjeselskap må avslutte regnskapsåret, er det noen forskjeller på årsavslutning på de to selskapsformene. 

I Conta kan du enkelt avslutte regnskapsår, sende næringsspesfikasjon og bokføre resultat. Fra 2023 kan både enkeltpersonforetak og aksjeselsakp gjøre hele årsoppgjøret i Conta. Prøv Conta gratis!

Årsavslutning for enkeltpersonforetak 

Årsoppgjøret til et enkeltpersonforetak skiller seg som regel fra et aksjeselskap.

De fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktig, og ikke regnskapspliktig. Det vil si at det skal føres regnskap, men er ikke noe krav om å lage et årsregnskap som beskriver og forklarer regnskapet nærmere. 

Årsavslutningen til de fleste ENK legger derfor ikke grunnlaget for årsregnskap og årsberetning. Det legger likevel grunnlaget for næringsspesifikasjon, tidligere næringsoppgave, som skal leveres inn i mai. 

Hvis du bruker tjenesten Næringsspefikasjon i Conta så vil avslutningen av regnskapet skje automatisk når du går gjennom stegene i den veiviseren! Velger du å sende inn manuelt, må du disponere resultat og avslutte alle egenkapitalkontoer.

Prøv Conta gratis og kom i gang med årsavslutning for ENK →

Årsavslutning for aksjeselskap 

Aksjeselskap er både bokføringspliktige og regnskapspliktige. Det vil si at i tillegg til å føre regnskap, skal det også utarbeides et årsregnskap.

Årsavslutning for aksjeselskap vil i tillegg til å avslutte regnskapsåret, bety å beregne og postering av skatt, og eventuelt om det skal tas ut utbytte og disponering av overskudd eller underskudd. 

Det legger grunnlag for årsoppgjør og næringsspesifikasjon. I et årsoppgjør vil et AS ende opp med to regnskap, et skattemessig som heter næringsspesifikasjon (tidligere næringsoppgave) og et regnskapsmessig, som heter årsregnskap. I næringsspesifikasjonen må en også levere et skjema som viser hva som er forskjellen i de to regnskapene. 

Les også: Hva er forskjellen på skattemessig og regnskapsmessig regnskap

Slik gjennomfører du en årsavslutning

For å avslutte et regnskapsår må du sørge for at du har bokført alle transaksjoner for det aktuelle året. Det er viktig å huske å bokføre alt som har gått inn og ut av kontoene for at det skal stemme overens med hva som står på bankkonto

Ønsker du enda enklere regnskapsføring?
Integrerer du banken i Conta blir både årsavslutning og bokføringen enda enklere. Og du sparer massevis av tid!


Når du har sjekket at regnskapet og bankkontoen stemmeroverens, må du gjennomføre en avstemming av kontoene. Dette gjør du på balansekontoen. Du må avstemme hver saldo og sjekke at beløpene stemmer overens.

Husk dokumentasjon! Alle transaksjoner i regnskapet skal være dokumentert med regninger, faktura eller kassasystem. Du skal også dokumentere avstemmingen av balansen. For eksempel, når du avstemmer varelager så skal du ha dokumentasjon på varetellingen. 

Avslutte regnskapsåret, steg for steg:

 1. Sjekk at du har ført årsavslutningposteringer for fjoråret
 2. Sjekk at du har bokført alt av transaksjoner. 
 3. Sjekk balansen. Er det avvik, må du finne feilen. 
 4. Se om resultatet stemmer (går du i minus, men vet du har gått i pluss er det noe feil).
 5. Dokumenter avstemmingen. 
 6. Føre årsavslutningsbilag som forklart under her. 

Årsavslutning regnskap frist

Årsavslutningen er en del av årsoppgjøret, og første frist for årsoppgjøret er 31. mai. Normen er derfor å bli ferdig innen den fristen. Alle bedrifter kan uansett starte med årsavslutning 1. januar, selv om det ikke ennå er mulig å sende inn næringsspesifikasjonen.

Aksjeselskap kan sende inn næringsspesfikasjon fra slutten av februar, og enkeltpersonforetak kan sende inn fra slutten av mars. Å sende inn næringsspesifikasjon betyr at du er ferdig med årsavslutningen, og fristen for både ENK og AS er 31. mai. 

Se alle regnskapsfrister

Bokføre årets resultat

Når et regnskapsår er omme, skal resultatet bokføres i regnskapet. Det er ulik praksis for hvordan dette løses for ENK og AS, siden de har ulik årsavslutning. 

Bokføre resultat for ENK 

Hvis regnskapsåret til et ENK har gått i overskudd skal årsresultatet bokføres på debet 8960 og kredit 2050. Hvis regnskapsåret viser underskudd, skal det bokføres motsatt. 

Bokføre resultat for AS

Aksjeselskap skal bokføre beregnet skatt, besluttet utbytte og disponert resultat etter et avsluttet regnskapsår. Dette skal skje ved ulike bokføringer. 

På jakt etter et faktura- og regnskapsprogram? I Conta kan du enkelt føre regnskap selv, invitere inn regnskapsfører og kjøre årsavslutning.

Prøv Conta gratis

På jakt etter et faktura- og regnskapsprogram? I Conta kan du enkelt føre regnskap selv, invitere inn regnskapsfører og kjøre årsavslutning. Prøv Conta gratis! 

Bokføre beregnet skatt: 

Debet 8300 – Kredit 2500 

Bokføre besluttet utbytte:
Debet 8920 – kredit 2800 

Bokføre resultat: 

Hvordan et AS bokfører resultat kommer an på om det er overskudd eller underskudd. De to vanligste måtene å gjøre det på er:

 1. Overskudd i fjor og tidligere år (opparbeidet egenkapital).
  Bokføres debet 8960 – kredit 2050. 
 2. Udekket tap fra tidligere og nå overskudd.
  Debet 8960 og kredit 2080. 

Prøv også kontohjelpen vår for å finne riktig regnskapkonto.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!