Hva er bokføringsplikt

Bokføringsplikt innebærer at du må føre løpende regnskap over alle transaksjoner i bedriften din. Dette til forskjell fra regnskapsplikt, som betyr at du i tillegg til å føre regnskap også må levere årsregnskap.

Bokføringsplikt innebærer at du må føre løpende regnskap over alle transaksjoner i bedriften din. Dette til forskjell fra regnskapsplikt, som betyr at du i tillegg til å føre regnskap også må levere årsregnskap.

Hvem har bokføringsplikt?

Nesten alle firmaer har bokføringsplikt, som betyr at de må bokføre alle transaksjoner som har noe med virksomheten å gjøre. Dette inkluderer alle aksjeselskaper, samt alle enkeltpersonforetak med omsetning på over 50 000 i året. 

Bokføringsplikt innebærer også at du må ta vare på alle bilag (både inngående og utgående fakturaer m.m.)  slik at du har dokumentasjon på inntekter og utgifter. Disse må også kunne være sporbare til hver korresponderende transaksjon i regnskapet. Det enkleste er å bruke et regnskapsprogram som tar vare på alle skannede bilag/foto for deg – for eksempel Conta!

Kan jeg bokføre i Excel?

Selv om det innenfor visse rammer er lov å føre regnskap i et regneark som f.eks. Excel, anbefaler vi på det sterkeste å bruke et eget regnskapssystem. Med Conta får du både faktura- og regnskapsprogram i ett, samt mulighet for å levere både MVA-melding og næringsspesifikasjon direkte til Altinn fra programmet.

Enkeltpersonforetak som er unntatt fra bokføringsplikten må også ta vare på dokumentasjon, men trenger ikke føre regnskap. Dette slik at de kan bevise at de ikke omsetter for mer enn 50 000, og dermed blir bokføringspliktige.

Hva er forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt?

Bedrifter som har regnskapsplikt må i tillegg levere årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år. Alle aksjeselskap har regnskapsplikt.

Noen enkeltpersonforetak har også regnskapsplikt. Det gjelder hvis bedriften har eiendeler verdt over 20 millioner kroner, eller har ansatte som i gjennomsnitt utgjør over 20 årsverk.

Les mer om forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!