Hva er en næringsoppgave?

De alle fleste bedrifter må levere næringsoppgave sammen med skattemeldingen. Fra 2023 kalles næringsoppgave for «næringsspesifikasjon».

Post-thumb

De alle fleste bedrifter må levere næringsoppgave sammen med skattemeldingen. Fra 2023 kalles næringsoppgave for «næringsspesifikasjon».

næringsoppgave

Fra regnskapsåret 2022 skal alle enkeltpersonforetak levere den nye næringsspesifikasjonen i stedet for Næringsoppgave 1 og 2.

Næringsspesifikasjon erstatter næringsoppgave for aksjeselskap fullstendig fra regnskapsåret 2023, men det er også mulig å bruke den nye metoden fra regnskapsåret 2022.

Hvert år leverer innehavere av ENK en privat skattemelding som inkluderer info om enkeltpersonforetaket. Sammen med skattemeldingen skal de levere en næringsoppgave.

Eiere av AS må levere en skattemelding som kun gjelder for bedriften (i tillegg til sin egen private skattemelding), og en næringsoppgave.

Se fristene for norske bedrifter.

I 2022 begynte Skatteetaten å rulle ut en ny type skattemelding for bedrifter, kalt næringsspesifikasjon. Den nye skattemeldingen blir obligatorisk for enkeltpersonforetak i 2023 og aksjeselskap i 2024.

Næringsoppgaven brukes til å informere Skatteetaten om hva som har skjedd i bedriften din i løpet av fjoråret, og danner sammen med skattemeldingen grunnlaget for hvor mye skatt du skal betale. 

Må jeg levere næringsoppgave? Det enkle svaret er ja. Det eneste unntaket er hvis bedriften din tjener under 50 000 kroner i året. 

Hvis du er under grensen mange år på rad, kan Skatteetaten regne det du driver med som en hobby. Da kan du ikke ha egen bedrift og heller ikke få skattefradrag på kostnadene dine. Driver du hobby eller næring

Hva skal være med i næringsoppgaven?

Næringsoppgaven har generell info om bedriften din, slik som bedriftsnavn, organisasjonsnummer og om du har regnskapsfører eller revisor. 

Skjemaet viser også spesifikke ting som Skatteetaten vil se – blant annet bruttofortjeneste (fordi den viser om du tjener penger på det du driver med) og hvor mye utestående du har hos kunder. 

Alle summene fra de forskjellige regnskapskontoene dine er med i næringsoppgaven, men mange av dem er slått sammen. 

Til syvende og sist viser næringsoppgaven underskuddet eller overskuddet til bedriften din.

Du trenger ikke nødvendigvis sette deg nærmere inn i de forskjellige postene i næringsoppgaven. De fleste løser innleveringen på en av tre måter:

  1. Enkeltpersonforetak kan bruke Conta til å levere inn næringsspesifikasjon (tidligere Næringsoppgave 1 og Personinntekt-skjemaet) direkte til Altinn.
  2. Aksjeselskap bruker ofte et eget program til å levere Næringsoppgave 2. Da fyller du inn tallene fra saldobalansen i Conta og programmet gir deg tallene som skal inn i næringsoppgaven og i de andre skjemaene AS må levere. Fra regnskapsåret 2022 kan AS levere skattemelding, næringsspesifikasjon og årsregnskap fra Conta.
  3. Mange velger også å leie inn en regnskapsfører, enten for å ta seg av hele innleveringen eller bare for å se over tallene som skal sendes inn. Når du fører regnskap i Conta kan du enkelt invitere en regnskapsfører til å hjelpe deg.


Prøv regnskapsføring i Conta

Næringsoppgave 1

De aller fleste ENK kan levere næringsspesifikasjon (tidligere Næringsoppgave 1) sammen med skattemeldingen. Det er en forenklet versjon av Næringsoppgave 2. Unntaket er hvis du har regnskapsplikt.

Du har regnskapsplikt hvis du har:

  • eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner, eller
  • ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk

Slik leverer du skattemelding og næringsspesifikasjon.

Næringsoppgave 2

Alle AS, og ENK som har regnskapsplikt, leverer Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen. 

ENK med regnskapsplikt kan velge å heller levere den forenklede versjonen Næringsoppgave 5. Vi anbefaler å velge Næringsoppgave 5, så lenge du ikke har en god grunn til å velge Næringsoppgave 2. Snakk gjerne med en regnskapsfører hvis du er usikker.

Merk at det også finnes en egen næringsoppgave for billedkunstnere.

Mange lurer på om det finnes en egen oppgave for primærnæringer, slik som jordbruk, skogbruk og fiske. Det gjør det ikke, du leverer enten Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2.

Du må derimot levere et eget tilleggsskjema, enten «RF-1177 Landbruk» eller «RF-1213 Fiske».

Du kan bruke Conta til regnskapsføring også når driver med primærnæring.

Tips til når du skal levere 

Det behøver ikke å være så vanskelig å levere næringsoppgaven. Disse tipsene gjør det enda enklere:

1. Se på oppgaven fra i fjor

Hvis du leverte næringsoppgave i fjor, er det en god idé å finne den frem når du setter deg ned for å levere i år. Tallene fra i fjor gir deg en liten pekepinn på hva som skal hvor i skjemaet.

2. Bruk Conta til regnskapsføringen

Enkeltpersonforetak kan levere næringsspesifikasjonen (tidligere Næringsoppgave 1) direkte fra Conta til Altinn. Da hentes all informasjonen fra regnskapet.

Aksjeselskap kan også bruke Conta til årsoppgjøret, ved å ta i bruk Conta sitt årsoppgjørssystem. Da hentes Saldobalanse-rapporten inn i programmet som genererer tallene til næringsspesifikasjonen (tidligere Næringsoppgave 2).

3. Ha god orden i regnskapet ditt

Hvis du allerede har bokført alle kjøp, salg og så videre fra fjoråret, er mye av jobben gjort. Du bør prøve å unngå store skippertak rett før en frist, i tilfelle du finner noe du må ordne opp i.

Funnet noen gamle kvitteringer? Slik fører du kvitteringer i regnskapet.

LES OGSÅ: Dette må du vite for å føre ditt eget regnskap

4. Spør om hjelp tidlig

Hvis du ser at du trenger hjelp, er det en god idé å være tidlig ute. Det er fordi det gjerne tar litt tid å ordne opp i ting som er feil. Husk også at regnskapsbyrå som regel har det travelt akkurat rundt fristene. 

Hvis du leverer for sent, risikerer du at bedriften din får dagbøter. 

Finn en regnskapsfører som kan hjelpe deg i Conta.

5. Søk om utsatt frist hvis du trenger det

Hvis det er noe som hindrer deg fra å levere i tide, for eksempel sykdom, kan du søke om å utsette fristen én måned. Søk om utsatt frist.

Se oppdaterte frister for bedrifter.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!